Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Dette mener vi med tøffere klimapolitikk

Det aller viktigste i Framtiden i våre henders klima- og miljøpolitikk, er å sikre raske og rettferdige utslippskutt.

Vi er avhengige av at Stortingsvalget i 2021 gir oss en tøffere klimapolitikk. (Foto: Stortinget)
Vi er avhengige av at Stortingsvalget i 2021 gir oss en tøffere klimapolitikk. (Foto: Stortinget)

Det aller viktigste i Framtiden i våre henders klima- og miljøpolitikk, er å sikre raske og rettferdige utslippskutt.

I Klimadugnaden oppfordrer vi folk til å vise hva de gjør for klimaet, og gjennom dette kreve en tøffere klimapolitikk. En klimadugnad krever at alle i samfunnet tar i. Vi er villige til å gjøre klimahandlinger i våre egne liv, og politikerne må gjøre sin del av dugnaden. Men hva mener Framtiden i våre hender med en tøffere klimapolitikk?

Vi mener Norge som minimum må oppfylle våre forpliktelser i Parisavtalen om å kutte 55 prosent av Norges nasjonale klimagassutslipp innen 2030. I tillegg mener vi at Norge må synliggjøre og bidra til å kutte klimagassutslipp knyttet til varer og tjenester som vi forbruker i Norge, men hvor utslippene fra produksjonen skjer i andre land.

Samtidig er det ikke likegyldig hvordan disse utslippskuttene skjer.

Rettferdig omstilling

For det første er det avgjørende at raske utslippskutt og veien til det grønne skiftet skjer gjennom ei rettferdig omstilling. Dette betyr blant annet at vi må gjøre alt vi kan som samfunn for å hindre at folk blir stående uten jobb når vi kutter i utslippene. Vi trenger en hurtig nedtrapping av norsk olje- og gassproduksjon må på plass, men samtidig må det sikres gode videre- og etterutdanningstilbud til arbeiderne som i dag arbeider i petroleumsindustrien.

Norske politikere må også gå foran i arbeidet med å legge til rette for ny, grønn industri og la disse bygges på skuldrene til de viktige erfaringene fra olje- og gassalderen.

Rettferdig byrdefordeling

Et annet viktig perspektiv i arbeidet med å kutte mest mulig raskest mulig, er spørsmålet om hvem som skal kutte hva. For oss i Framtiden i våre hender er prinsippet om rettferdig byrdefordeling helt sentralt. De som slipper ut mest og har økonomisk kapasitet må ta ansvar for å kutte mest. Det gjelder både globalt i ansvarsfordelingen mellom land, men også i Norge.

Alle må kunne ta del i utviklingen til det grønne bærekraftssamfunnet. Kun gjennom å sikre vanlige folk eierskap til kampen mot klimaendringene kan vi gi våre politikere nok ryggdekning til å ta de nødvendige kuttene.

For at dette skal kunne skje, må politikerne sikre at klimapolitikken ikke rammer skjevt, og at skatte- og avgiftssystemet legges opp til at de som slipper ut mest betaler mest, men samtidig at en uforholdsmessig stor andel ikke kan bæres av de som har minst fra før. Et grønt, progressivt skattesystem må på plass, og sikre både rask og rettferdig omstilling og en balansert fordelingspolitikk.

Felles krav for grønn omstart

For å få til å mer enn halvere Norges klimagassutslipp innen 2030 på en mest mulig rettferdig måte, trenger vi løsninger som både kutter nok utslipp og skaper nye arbeidsplasser. Og det må iverksettes i neste Stortingsperiode for at kuttene og arbeidsplassene skal komme på plass i tide. Det er mulig, men vi må finne løsninger i fellesskap og det krever modige og handlekraftige politikere.

Derfor har vi i Framtiden i våre hender, sammen med andre aktører fra bondebevegelsen, fagbevegelsen og miljøbevegelsen, gått sammen om ti klimakrav til de politiske partiene som nå jobber med politikken de skal gå til valg på. Dette er ikke en uttømmende liste. Det er mange flere tiltak det er viktig å innføre. Dette er krav som i hovedsak handler om hva vi skal gjøre mer av. Vi vil avlive myten om at ambisiøse klimatiltak må innebære kutt i arbeidsplasser og velferd.