Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Tekstilarbeider på fabrikk i Vietnam

Oljefondet kaster ut tre tekstilselskaper

Selskapene har blitt ekskludert på grunn av systematisk krenkelse av menneskeretigheter. To av dem hører til i Formosa-konglomoratet, som vi lenge har kritisert som verstinger.

Arbeidere har opplevd ydmykende fysisk og verbal straff, og blitt hindret fra å organisere seg. Bildet er fra en anen fabrikk i Vietnam, ikke relatert til denne saken. (Foto: ILO/Aaron Santos / flickr / CC-BY-NC)
Arbeidere har opplevd ydmykende fysisk og verbal straff, og blitt hindret fra å organisere seg. Bildet er fra en anen fabrikk i Vietnam, ikke relatert til denne saken. (Foto: ILO/Aaron Santos / flickr / CC-BY-NC)

Selskapene har blitt ekskludert på grunn av systematisk krenkelse av menneskeretigheter. To av dem hører til i Formosa-konglomoratet, som vi lenge har kritisert som verstinger.

Norges Bank har besluttet å ekskludere tre selskaper fra Oljefondet. Avgjørelsen skyldes systematiske krenkelser av menneskerettighetene i tekstilindustrien i Vietnam og India.

Selskapene som ekskluderes er Formosa Chemicals & Fibre Corp, Formosa Taffeta Co Ltd og Page Industries Ltd. Anbefalingene om at disse selskapene skulle utelukkes, kom etter at Etikkrådet selv hadde undersøkt forholdene på disse tekstilfabrikkene i Vietnam og India.

Kjent versting

Navnet Formosa er godt kjent for oss og Etikkrådet, etter et alvorlig kjemikalieutslipp fra et stålverk i Vietnam i 2016. Utslippet omtales som Asias største miljøkatastrofe, og førte til fiskedød, ødelagte økosystemer og at minst 200.000 mennesker mistet levebrødet sitt.

Stålverket er eid av fem selskaper tilknyttet Formosa-konglomeratet. Da utslippet skjedde, eide Oljefondet andeler i fire av fem eierselskaper, og alle disse ble meldt inn til Oljefondets etikkråd.

Nå ekskluderer Norges Bank ett av de ansvarlige selskapene, men denne avgjørelsen har ingenting med Formosa-skandalen i 2016 å gjøre.

Over fire år etter det ødeleggende utslippet, venter de berørte fortsatt på oppreisning for lidelsene selskapene er ansvarlige for. Oljefondet er fortsatt investert i to av selskapene som eide stålverket og det er ikke offentlig informasjon om Etikkrådet har undersøkt selskapene, fire år etter katastrofen.

Grove rettighetsbrudd

Funnene fra selskapene som nå har blitt ekskludert var svært alvorlige, og Etikkrådet konkluderte med at selskapene medvirker til eller er ansvarlige for systematisk krenkelse av menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.

Tekstilsektoren er særlig utsatt for denne typen hendelser og Framtiden i våre hender har lenge arbeidet med å bedre forholdene for arbeidstakerne på tekstilfabrikkene.

Grove overgrep mot ansatte i tekstilsektoren er dessverre et velkjent problem. Fra Page-fabrikken forteller Etikkrådets rapport om ydmykende verbale og fysiske avstraffelser av ansatte, og at Page aktivt jobber mot retten til organisering, og har svært dårlige HMS-standarder.

På Formosas fabrikker har Etikkrådet avdekket at de ansatte arbeider ufrivillig og ulovlig mye deltid uten å få betalt for det. Én fabrikk underbetaler arbeiderne og gir dem bøter for sykefravær, eller ved å nekte å jobbe overtid, også ved graviditet.

Etikkrådet har konkludert med at selskapet, i tillegg til disse normbruddene, har gjort svært lite for å forbedre forholdene ved fabrikken.

Manglende etikk i Oljefondet

Disse sakene illustrerer at det tar altfor lang tid å ekskludere selskaper som åpenbart bryter med Oljefondets etiske retningslinjer. Allerede i 2017 konkluderte Etikkrådets undersøkelser med  at Formosa brøt normene, men anbefalingene om uttrekk kom ikke før i 2019. Den endelige eksklusjonen kom over et år etter Etikkrådets anbefalinger.

For å unngå å i årevis være investert i selskaper som bryter retningslinjene, bør Noges Bank forhåndsfiltrere selskaper i forkant av investeringsbeslutningen. Da vil det bli mulig å på forhånd vurdere selskaper med høy risiko for uetisk atferd.

Denne typen selskaper, for eksempel i tekstilsektoren, må da bevise at de opptrer ansvarlig i stedet for at Etikkrådet skal bruke store ressurser i årevis for å kunne dokumentere det motsatte.

Norge er aktiv pådriver for etiske standarder som OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for ansvarlig næringsliv. Disse stiller krav til gjennomføring og kvalitetssikring av aktsomhetsvurderinger for alle selskaper. Uten forhåndsfiltrering av selskaper man investerer i, er det vanskelig å se at dette kravet oppfylles.