Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Utvinning av oljesand i Alberta i Canada

Terskelen for å ekskludere selskaper er altfor høy

Etter at Norges Bank i mai ekskluderte selskaper etter klimakriteriet for første gang, har vi gått gjennom beslutningene. De viser at Norges Bank legger lista for ekskludering altfor høyt.

De fire selskapene som ble utelukket er kanadiske og har sin virksomhet i oljesand i Alberta-provinsen.
De fire selskapene som ble utelukket er kanadiske og har sin virksomhet i oljesand i Alberta-provinsen.

Etter at Norges Bank i mai ekskluderte selskaper etter klimakriteriet for første gang, har vi gått gjennom beslutningene. De viser at Norges Bank legger lista for ekskludering altfor høyt.

Norges Bank har for første gang ekskludert selskaper fra Oljefondet på grunn av alvorlig klimaskade. Det skjedde fem år etter at Stortinget gjorde dette mulig og tre år etter at Etikkrådet sendte over sine første tilrådninger. Norges Bank har trenert saken og vi har endt opp med en klart svekket anvendelse av klimakriteriet.

Framtiden i våre hender har jobbet for å få på plass det såkalte klimakriteriet og har ventet på å se dets anvendelse i praksis. Selv om vi er positive til at kriteriet endelig, etter fem år, blir tatt i bruk, er tolkningen svak og anvendelsen av klimakriteriet har store hull. Vår gjennomgang viser hvorfor vi mener tolkningen ikke er tilstrekkelig.

SE HELE GJENNOMGANGEN HER

Vi håper disse første ekskluderingene bare er en forsmak på hva som kommer videre. Dessverre er det lite som tyder på at det er tilfellet. Klimakriteriet slik det tolkes nå er vanskelig å operasjonalisere og krever enormt mye arbeid fra Etikkrådets side. Vi er svært bekymret for at det ikke vil komme særlig mange flere utelukkelser til tross for at fondet fortsetter å være investert i noen av verdens største forurensere.

Gjennomgangen vi har gjort, viser at tolkningen som er lagt til grunn nå har store svakheter. Etter fem år med trenering og ballkasting mellom Etikkrådet, Norges Bank og Finansdepartementet fremstår klimakriteriet som vingestekket. Spørsmålet er om Stortingets klare føringer er blitt fulgt. Det er viktig å understreke at ansvaret for at vi har endt opp med et lite anvendelig klimakriterium ikke ligger hos Etikkrådet. Deres tilrådninger er klart begrenset av tolkningene gjennomført av Norges Bank og føringene gitt av Finansdepartementet.

Vi venter nå på hva som skjer videre og forventer at terskelen for ekskludering settes betydelig lavere enn hva som er gjort denne gangen, og at andre sektorer trekkes inn. Vi hadde eksempelvis forventet uttrekk som ville treffe sementindustrien, som har svært høye utslipp. Hvor står dette arbeidet? Skal vi vente ytterligere 5 år? Kan vi forvente at Etikkrådet igjen får sine tilrådninger sendt tilbake fra Norges Bank?

Det som er klart er at Oljefondet ikke er på høyden internasjonalt. Det er ikke noen ledestjerne for en bærekraftig finans, dersom dette er tempo og nivået i klimauttrekkene.