Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Mann installerer solpaneler på tak

Oljefondet må klimajusteres

Oljefondet bør gå foran og ta en ledende rolle i arbeidet med å justere investeringene i tråd med klimamålene i Parisavtalen.

Investeringer i fornybar energi er et viktig bidrag til å kutte klimagassutslipp.
Investeringer i fornybar energi er et viktig bidrag til å kutte klimagassutslipp.

Oljefondet bør gå foran og ta en ledende rolle i arbeidet med å justere investeringene i tråd med klimamålene i Parisavtalen.

Finansbransjen er ikke bare noe som angår styrtrike aksjemeglere på Wall Street. På en eller annen måte er vi alle sammen del av verdens globale finansstrømmer. Nettopp derfor er det viktig at vi stiller krav og har tydelige forventninger for hvordan våre penger kan investeres i en verden som når klimamålene vi er enige om.

Tenk bare på pensjonen din, som er investert i mange hundre selskaper. Et av dem kan være et flyselskap, et annet et oljeselskap. I et nullutslippsamfunn, kan ikke flyet bruke fossilt drivstoff som i dag. Enten må det gå på batteri, hydrogen, eller en form for bensin hvor karbonet blir fanget, noe som er krevende for et fly. Hvordan skal du som aksjeeier, og banken som forvalter pensjonen din forholde seg til dette selskapets framtid?

LES HELE NOTATET HER

Gir flere grønne selskaper

Om store institusjonelle investorer bare investerer i selskaper som har klimaplaner i tråd med Paris-avtalen, vil det i første omgang føre til en drastisk reduksjon i tilgjengelig kapital for selskaper uten reduksjonsplaner. Det vil også føre til et helt annet trykk på informasjon fra selskaper om hvilke selskaper som omstiller seg og kutter utslipp. Det vil sannsynligvis også gi en reell økning i selskaper som omstiller seg og kutter utslipp.

Med en stor endring blant investorer vil det nødvendigvis føre til en endret policy hos selskaper, noe som igjen vil påvirke hvilken regulering selskaper etterspør fra lovgivere. En slik endring har potensial til å påvirke kapital, utslipp og politikk.

Norge er et lite land, men gjennom det internasjonale finanssystemet er vi tett knyttet opp til det som foregår ellers i verden. Som innbyggere i Norge er vi alle medeiere av en gigantisk sparebøsse - Oljefondet. Det er verdens største statlige investeringsfond og er investert i over 9000 selskaper. Norge har forpliktet seg å nå målene i Parisavtalen om å begrense global oppvarming til under to grader. Da trenger vi også et oljefond som trekker i samme retning og investerer i tråd med klimamålene. Det krever at de justerer sine utlåns- og investeringsporteføljer slik at de er i overenstemmelse med maksgrensen for utslipp.

Avgjørende rolle

Framtiden i våre hender har utarbeidet dette notatet for å gi en tydelig pekepinn på hvordan vi mener en slik Parisjustering kan foregå. Det er en introduksjon til begrepet som i finansbransjen omtales som «Paris alignment» og hvordan dette kan foregå i praksis. Det er utviklet en rekke verktøy investorer kan ta i bruk for å sørge for at investeringsporteføljen er tilpasset klimamålene og det skulle bare mangle at også norske investorer anerkjente finansinstitusjonenes avgjørende rolle.

Vi mener at Oljefondets enorme størrelse og anerkjennelse, samt at det er underlagt politisk styring, tilsier at fondet bør gå foran og ta en ledende rolle i arbeidet med å Parisjustere investeringsporteføljen sin.