Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Klær i en klesbutikk

Forbrukerrådet mener kleskjeder grønnvasker

Kleskjeders markedsføring av såkalt bærekraftige klær er på grensen av lovverket. Nå klager Forbrukerrådet inn kleskjedenes markedsføring av «grønne» klær i sine nettbutikker.

Forbrukeren blir villedet av udokumenterte påstander om bærekraftige klær, mener Forbrukerrådet.
Forbrukeren blir villedet av udokumenterte påstander om bærekraftige klær, mener Forbrukerrådet.

Kleskjeders markedsføring av såkalt bærekraftige klær er på grensen av lovverket. Nå klager Forbrukerrådet inn kleskjedenes markedsføring av «grønne» klær i sine nettbutikker.

I fjor fikk flere store kleskjeder refs av Forbrukertilsynet på grunn av villedende markedsføring. Tilsynet reagerte blant annet på bruken av begrepet «bærekraftig», noe som har ført til at flere kleskjeder har måttet endre sin språkbruk.

Fra "bærekraftig" til "mer bærekraftig"

En av Forbrukertilsynets innvendinger var at all klesproduksjon i seg selv er klima- og miljøbelastende, og at det å bruke ordet «bærekraftig» om et klesplagg derfor kan virke tilslørende.

Som en konsekvens av dette har kleskjedene i større grad begynt å bruke begrepet «mer bærekraftig» – istedenfor “bærekraftig” – i sin markedsføring. På denne måten holder de seg innenfor lovverket.

Ny klage

Mye av kleskjedenes markedsføring kan likevel sies å være i gråsonen, og nylig har Forbrukerrådet klaget inn markedsføringen i ulike nettbutikker til Forbrukertilsynet. Forbrukerrådet har sett nærmere på flere store nettbutikker, blant annet Zalando, KappAhl og H&M, og kommer med en rekke eksempler på det de mener er grønnvasking.

Et av eksemplene de trekker fram er KappAhls bruk av merket “Sustainability label”. Forbrukerrådet peker på at merket brukes uten at det gis tilstrekkelige opplysninger om hva som er bærekraftig ved de aktuelle plaggene.

Kleskjedene må rydde opp

Det er bra at både Forbrukertilsynet og Forbrukerrådet har satt temaet på dagsorden. Men det er viktig å understreke at kleskjedene fortsatt har en jobb å gjøre. Til tross for at Forbrukertilsynet kom med tydelig kritikk av kleskjedenes markedsføring i fjor, ser vi stadig eksempler på villedende og grønnvaskende reklame.

“Grønne påstander” uten dokumentasjon kan oppleves forvirrende for forbrukere som er opptatt av bærekraft, og ønsker å handle mer miljøvennlige produkter. Et hovedproblem med markedsføring av såkalt «grønne» produkter, er hvem som skal definere hva som er bærekraftig og ikke.

Vi trenger klare retningslinjer for hva som kan kalles bærekraftig. Det er viktig at bedrifter kan dokumentere sine bærekraftspåstander og at de ikke villeder forbrukerne med uriktig markedsføring.