Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

En skomaker reparerer en sko

Lommerusk til grønne jobber i grønn krisepakke

Erna Solberg lovet en satsing på grønne arbeidsplasser i den tredje krisepakken, men la bare småpenger på bordet.

Reparasjon bør bli en viktig del av handelsnæringen. Men Regjeringen har ikke lagt til rette for dette i krisepakkene.
Reparasjon bør bli en viktig del av handelsnæringen. Men Regjeringen har ikke lagt til rette for dette i krisepakkene.

Erna Solberg lovet en satsing på grønne arbeidsplasser i den tredje krisepakken, men la bare småpenger på bordet.

Dette innlegget sto på trykk i Dagsavisen 16.06.2020.

Regjeringen har misbrukt en viktig sjanse til å omstille den norske økonomien. Med krav til bærekraft, klimakutt og sirkularitet i krisepakkene, kunne de styrket omstillingen Norge skal gjennom. Samlet har én prosent av anslagsvis 310 krisemilliarder gått til grønne tiltak. Hvor er de store grepene som skal ta oss videre i grønn retning?

De langsiktige, trygge jobbene og inntektene ligger i mulighetene for nye grønne arbeidsplasser. Derfor bruker EU hver fjerde koronakrone til grønne tiltak, og stiller krav til grønn omstilling til alle selskaper som mottar krisepakke. Det burde Erna Solberg også gjøre.

Varehandelen har lenge slitt med økt konkurranse fra digitalisering og netthandel. Marginene er små og kjedene er avhengige av mange salg for å overleve. En forretningsmodell som baserer seg på å selge flest mulig varer til lavest mulig pris, skaper overforbruk og lavkvalitetsvarer. Når EU snart stiller strenge krav til sirkularitet i markedet, blir denne modellen enda mer usikker.

Vi trenger trygge jobber for ansatte i solide norske bedrifter som bidrar til klimakutt og bedre utnyttelse av verdens ressurser. Regjeringen bør skape insentiver som legger til rette for brukthandel, reparasjon, deleordninger og gjenvinning, slik at dette blir en naturlig del av handelsnæringen. De må stille miljøkrav og bruke makten som ligger i offentlige innkjøp.

EU venter 700 000 nye jobber innen 2030 i sirkulærøkonomien. Disse inkluderer reparatører, skomakere og skreddere. Dette er korte fagutdanninger kan treffe mange ansatte i varehandelen i dag. Vi støtter derfor forslaget om et kompetanse- og omstillingsfond for arbeidstakere, hvor statens bidrag er høyere for lavtlønnede.

Dette ser vi lite til i den grønne tiltakspakken. Regjeringen har fortsatt til gode å utnytte mulighetene som ligger i en grønn sirkulær økonomi.