Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Norges Banks kontor i Oslo

Oljefondet er modent for etisk snuoperasjon

Tiden er overmoden for at Oljefondet skal få et nytt mandat: å investere i den framtiden vi ønsker å skape.

Oljefondet trenger å oppdatere de etiske retningslinjene for å kunne bli et fond for framtida. (Foto: André Clemetsen/Norges Bank)
Oljefondet trenger å oppdatere de etiske retningslinjene for å kunne bli et fond for framtida. (Foto: André Clemetsen/Norges Bank)

Tiden er overmoden for at Oljefondet skal få et nytt mandat: å investere i den framtiden vi ønsker å skape.

Mandag lanserer det regjeringsoppnevnte Etikkutvalget for Oljefondet sin rapport om fondets etiske retningslinjer. Utvalget har vurdert behovet for å endre dagens retningslinjer og virkemidler. Mye har endret seg siden retningslinjene ble innført i 2004, og nå er det på tide med en kraftig overhaling av Oljefondets etikkarbeid.

Som verdens største statlig eide investeringsfond har Oljefondet en betydning utover seg selv. Oljefondets veivalg får internasjonale konsekvenser. For å påvirke finansbransjen til å justere seg etter Parisavtalen, hindre menneskerettighetsbrudd og bidra til en bærekraftig utvikling, kan Oljefondet snu ett enkelt prinsipp.

Ifølge dagens etiske retningslinjer kan Norges Bank ekskludere selskaper etter alvorlige brudd på fondets retningslinjer. Denne filtreringen skjer først etter at fondet har investert millioner i et selskap, og bare et lite utvalg problematiske selskaper blir kastet ut. I dag er dette en minimumsløsning og ikke en fremtidsrettet måte å drive etisk forvaltning på.

Dagens prosess for ekskludering tar ofte flere år, og er lite treffsikker. Anbefalinger om ekskludering kommer fra Etikkrådet, etter deres grundige undersøkelser. Men med et sekretariat på bare åtte personer, dekker undersøkelsene naturlig nok bare en brøkdel av de over 9000 selskapene fondet er investert i. Hvis Stortinget pålegger banken å gjennomføre aktiv filtrering før investeringsbeslutningen, kan Oljefondet igjen bli en ledende aktør innen fondsetikk. OECDs retningslinjer forventer aktsomhetsvurderinger før investeringer, og både Ap, SV, MDG og Rødt har tatt til orde for å utrede denne muligheten.

I dag kan 120 milliarder av fondet brukes til investeringer med forventet klimagevinst, gjennom det såkalte miljømandatet. Men for å løse klimakrisen holder det ikke med et miljømandat som kun utgjør 1,2 prosent av Oljefondet. Ifølge New Climate Economy trengs det investeringer på størrelse med ett oljefond hvert eneste år fram mot 2030, om vi skal nå klimamålene. Hele porteføljen må gjennomgås og justeres i tråd med klimamålene i Parisavtalen, slik beste praksis i finansbransjen nå jobber for.

Å snu etikkarbeidet i Oljefondet gir mening både av finansielle og etiske grunner. Andre investorer, som Storebrand og AXA Investment Managers, har allerede innført forhåndsfiltrering. Innføring og forbedring av Oljefondets etiske retningslinjer har alltid hatt motstand. Men i dag virker det utenkelig at Oljefondet før 2004 ikke hadde retningslinjer som forhindrer investeringer i selskaper som driver med klasevåpen, grov korrupsjon eller bryter menneskerettigheter.

Når Regjeringen og Stortinget skal følge opp arbeidet fra Etikkutvalget, forventer vi at de oppdaterer de etiske retningslinjene til å være i tråd med tiden vi lever i. Oljefondet er vår forsikring for framtida. Da bør Oljefondet også ha som mål å bidra til at det blir en trygg framtid.