Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Anja Bakken Riise

Grønn krisepakke mangler 100.000 jobber

Regjeringen burde levert en krisepakke fylt med grønne arbeidsplasser. De innfrir dessverre ikke forventningene.

Regjeringen burde levert en krisepakke fylt med grønne arbeidsplasser. De innfrir dessverre ikke forventningene.

Den grønne omstillingspakken i regjeringens fase 3-krisepakke, står ikke i stil til det store behovet for arbeidsplasser og omstilling av norsk økonomi.

– Grønn omstilling er ikke en glasur du putter på toppen av kaka, sier leder i Framtiden i Våre hender, Anja Bakken Riise, om regjeringens omstillingsgrep.

Regjeringen forhandler i Stortinget om en krisepakke til oljenæringen som skal legge til rette for 60.000 arbeidsplasser i leverandørindustri og olje og gass. Tall fra Framtiden i våre hender tyder på at det ville vært mulig å legge til rette for opp mot 100.000 grønne arbeidsplasser gjennom en rekke ulike grønne motkonjunkturtiltak.

Forventningen var derfor stor for at det skulle komme minst like mange grønne arbeidsplasser i dagens krisepakke.

– Regjeringen har latt en viktig sjanse til å omstille den norske økonomien gå fra seg. Gjennom aktivt å stille krav til bærekraft, klimakutt og sirkularitet i krisepakkene, kunne de satt fart på omstillingen Norge skal gjennom. Istedenfor har fokuset vært å fortsette som før, med litt grønt strøssel på toppen av kaka. Det er ikke i nærheten av ambisiøst nok, sier Anja Bakken Riise.

– Regjeringens tiltakspakker vitner om veldig kortsiktig tenkning. Regjeringen legger størst vekt på å få de ulike bransjene raskest mulig tilbake til det som var normalen før krisen inntraff, uten å stimulere til den grønne omstillingen både luftfarten, oljenæringen og alle andre må gjennom, sier Riise.

Selv om enkelttiltakene i krisepakken er gode, blir det alt for smått til å veie opp mot alle tiltakene som er innrettet mot mer fossilbasert aktivitet.

– Det viktigste regjeringen kan gjøre for å trygge arbeidsplasser fremover er å satse tungt på nye grønne arbeidsplasser. Det er her mulighetene for de langsiktige, trygge jobbene og inntektene ligger. Dette har EU skjønt, og derfor stiller EU krav til grønn omstilling til alle som mottar krisepakke. Det burde Erna Solberg også gjøre.

Her er noen av sektorene i norsk økonomi hvor nye investeringer kan skape mange grønne arbeidsplasser:

  • En satsing på sirkulær økonomi i varehandelen med brukthandel, reparasjon, gjenbruk og deleordninger kan skape tusenvis av nye arbeidsplasser i varehandelen som sliter fra før. Beløpene regjeringen har satt av til dette er puslete og altfor stor andel er innrettet mot forskning og innovasjon, ikke løsningene vi kunne fått på plass allerede i dag.
  • Regjeringen burde lagt inn langt mer midler til utbygging og vedlikehold av jernbane.
  • Regjeringen burde endelig ha foretatt investeringsbeslutning på karbonfangst- og lagring (CCS), og krisepakkene til luftfarten burde vært etterfulgt av krav om grønn omstilling og en storstilt norsk elflysatsing. Ingenting av dette ligger inne i tiltakspakken, og dermed går vi glipp av muligheten til å virkelig komme i gang med den grønne omstillingen vi må gjennom.