Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Kullgruve

Utelukker endelig klimaverstinger fra Oljefondet

For første gang har Norges Bank besluttet å utelukke selskaper på bakgrunn av klimakriteriet. Det er på høy tid.

Nå blir det endelig mindre av dette Oljefondets portefølje. Flere kullselskaper og selskaper involvert i oljesand utelukkes fra Oljefondet.
Nå blir det endelig mindre av dette Oljefondets portefølje. Flere kullselskaper og selskaper involvert i oljesand utelukkes fra Oljefondet.

For første gang har Norges Bank besluttet å utelukke selskaper på bakgrunn av klimakriteriet. Det er på høy tid.

I 2015 vedtok Stortinget det såkalte «klimakriteret», som åpnet for at Oljefondet kunne utelukke selskaper som medvirker til, eller er ansvarlige for, uakseptable klimagassutslipp.

Framtiden i våre hender er én av organisasjonene som jobbet for at klimakriteriet skulle vedtas, og har siden jobbet for at kriteriet skal tas i bruk. At Norges Bank endelig bruker dette virkemiddelet, er en viktig seier.

Lang tid

Dette er en god nyhet, og et stort steg i riktig retning. Men det er en avgjørelse som har tatt veldig, veldig lang tid.

Norges Bank har somlet med å følge opp Stortingets vedtak. Etikkrådet har gjort et viktig arbeid, men det har stoppet hos Norges Bank. At de har brukt såpass lang tid har gjort at våre felles sparepenger altfor lenge har støttet klimaskadelig aktivitet.

Stortinget vedtok klimakriteriet i 2015 og det var gyldig fra 1. januar 2016. I 2017 sendte Etikkrådet de første anbefalingene om utelukkelse til Norges Bank. Det gikk et år etter denne første anbefalingen, før Norges Bank tok kontakt med Etikkrådet for å få avklaringer. Da hadde det allerede gått tre år siden Stortingets opprinnelige vedtak.

Trenger grundig rengjøring

Avgjørelsen om utelukkelse kommer på bakgrunn av aktivitet innen oljesandutvinning som er særlig forurensende.

Oljefondet er fortsatt er tungt investert i klimaverstinger, som etter vårt syn også skulle ha vært utelukket. Det gjenstår mange andre selskaper med uakseptable klimagassutslipp, også utover de som driver med oljesand.

Det er på høy tid med en skikkelig rengjøring i Oljefondets portefølje.

Kullverstinger

I tillegg til bruk av klimakriteriet, har Norges Bank utelukket fem kullselskaper og satt fire andre til videre observasjon. Disse selskapene er omfattet av det såkalte kullkriteriet, da Stortinget våren 2019 strammet inn kriteriet slik at også selskaper som produserer mer enn 20 millioner tonn kull skal utelukkes.

Norges Bank begrunner den lange tiden det har tatt å utelukke disse selskapene med markedssituasjonen, og at det har tatt lang tid å selge aksjene på en forsvarlig måte.

Også denne utelukkelsen kunne skjedd raskere. Vi ser at andre fond er raskere på banen uten å opptre uansvarlig. Et eksempel er KLP som for et år siden solgte seg ut av kullaksjer til en verdi av 3,2 milliarder. De anerkjente da at kull ikke er en del av framtidens energikilder.

Norges Bank har ansvaret for å følge opp Stortingets vedtak, og også her savner vi raskere avgjørelser og utelukkelser.