Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Anja Bakken Riise

Forspilt sjanse til grønn omstilling av Norge

Vi frykter at regjeringen forspiller sin sjanse til en grønn omstart av Norge, med forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

Regjeringen hadde en unik mulighet til å finansiere grønn omstilling i årets reviderte nasjonalbudsjett. (Foto: Renate Madsen/Framtiden i våre hender)
Regjeringen hadde en unik mulighet til å finansiere grønn omstilling i årets reviderte nasjonalbudsjett. (Foto: Renate Madsen/Framtiden i våre hender)

Vi frykter at regjeringen forspiller sin sjanse til en grønn omstart av Norge, med forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

Regjeringen setter alle pengene på å få oss tilbake til det som var normalen før krisen, i revidert nasjonalbudsjett. Med høyt utvinningstempo på norsk sokkel og rekordhøy luftfart, vel vitende om at det er en normal samfunnet vårt må omstilles bort fra.

– Krisepakkene må stimulere til den grønne omstillingen alle næringene må gjennom, hvis ikke risikerer vi enorme feilinvesteringer og sløsing med fellesskapets ressurser, sier leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise.

– Vanligvis handler budsjettprosesser om å kutte klokt. Denne gangen er det snudd på hodet, og statsrådene konkurrerer om bruke mest mulig penger. Da er det nedslående at det drypper så lite penger til de grønne omstillingsprosjektene.

Her er Anja Bakken Riises ytterligere kommentarer til revidert nasjonalbudsjett:

Oljekrisepakke:

– Med oljekrisepakken i budsjettet forspiller regjeringen muligheten for å skape grønn omstilling som er helt nødvendig for både klima og arbeidsplassene i sektoren.

– Insentivene burde skille mellom investeringer som bidrar til klimakutt på sokkelen og de som undergraver måloppnåelsen i klimapolitikken.

Avinor:

– Avinor har akkurat levert et forslag om å elektrifisere norsk luftfart i løpet av 20 år. Elfly vil kreve en helt annen og ofte mye mindre infrastruktur enn det vi trenger til dagens fly. Dersom luftfarten skal elektrifiseres er det langt fra sikkert at det er disse utbyggingene vi trenger, og da er det galskap å pøse på med penger til det.

– I tillegg er det høyst usikkert om luftfarten vil ta seg opp igjen til nivåene fra før koronakrisen. Nå må ikke regjeringens ønske om å blidgjøre luftfarten trumfe fellesskapets beste. Regjeringen og Avinor bør stikke fingeren i jorda og ta en ny vurdering av hva slags investeringer luftfarten trenger fremover, før de kaster bort fellesskapets penger.

Kollektivtransport:

– Regjeringen pøser milliarder ut til det som kan vise seg å bli feilinvesteringer i luftfarten, mens kollektivtransporten bare får en brøkdel for å klare seg gjennom krisen. Og samtidig blir de bedt om å opprettholde tilbudet.