Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Kullkraftverk

Norske banker presser japansk kullbank

KLP og Storebrand bruker sin makt som aksjonærer, og varsler at de ønsker å påvirke den japanske kullbanken Mizuho til å bli mer klimavennlig. Flere norske aksjonærer burde henge seg på.

Investeringer er viktige verktøy for mer klimavennlig energi.
Investeringer er viktige verktøy for mer klimavennlig energi.

KLP og Storebrand bruker sin makt som aksjonærer, og varsler at de ønsker å påvirke den japanske kullbanken Mizuho til å bli mer klimavennlig. Flere norske aksjonærer burde henge seg på.

Mizuho Financial Group er den banken i verden med størst utlånsportefølje til kullselskaper, og de er med på å finansiere Japans kullekspansjon. Derfor har aktivistgruppen Kiko Network fremmet Japans aller første klimarelaterte investorinitiativ til bankens generalforsamling. Norske KLP og Storebrand, og det danske MP Pension, har sagt at de kommer til å støtte forslaget.

I forslaget krever Kiko Network at Mizuho utvikler en plan med klare mål for hvordan selskapets aktiviteter og utlån skal være i tråd med Parisavtalen.

Økonomisk press

Nedsalg av aksjer i fossil industri er en viktig del av å dreie verden i en miljøvennlig retning. Klimakrisen er for omfattende til at dette nedsalget bare skal gjelde produsenter av fossil energi. Alt må nå trekke i samme miljøvennlige retning om vi skal nå målene i Parisavtalen. Derfor er det helt avgjørende at også utlån og annen finansiering dreies bort fra fossilt og over i fornybart.

Fordi kullindustrien er såpass forurensende som den er, har mange store banker og fond vedtatt å selge seg ut av kullprodusentene. Situasjonen med banken Mizuho viser hvor komplisert globale finansstrømmer er og er et eksempel på hvordan man kan bidra til å finansiere industri man ønsker seg ut av, selv om man ikke er direkte investert i produsentene. Å trekke investeringer ut av selskaper som bidrar til kullutvinning er en effektiv måte å utøve økonomisk press på.

Svarer ikke godt nok

Nå har Mizuho annonsert at de gir etter for investorpresset og endrer investeringene sine. De skal stoppe utlån til nye kullkraftverkprosjekter og porteføljen skal være helt ut av kull innen 2050. Dette er et steg i riktig retning, men det er langt fra tilstrekkelig. Uttrekk fra kull er nødt til å skje mye raskere enn i 2050. Dersom forslaget fra Kiko Network blir vedtatt i juni, vil det ha mye større effekter enn det Mizuho nå har annonsert at de vil gjøre.

Stemmene til KLP og Storebrand alene er ikke nok til å få flertall for forslaget, men det er allikevel et viktig bidrag. At bankens investorer annonserer at de støtter forslaget har vært avgjørende for å legge press på Mizuho og andre banker som låner ut penger til kullutvinning.

KLP sier at de ber andre aksjonærer om å støtte forslaget for å bidra til økt press for å få til klimavennlige løsninger.

DNB og Oljefondet

Det minste norske aksjonærer med eierandeler i Mizuho bør gjøre nå, er å følge etter KLP og Storebrand og annonsere sin støtte til forslaget. Dette gjelder for eksempel Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) som har 4,6 milliarder investert i Mizuho, og DNB som også tilbyr fond som er investert i banken.

Nå forventer Framtiden i våre hender at begge disse store aktørene bruker makten sin til å stemme for forslaget på generalforsamling og at de allerede nå offentliggjør at de kommer til å gjøre det. På den måten kan også Oljefondet og DNB gå foran med gode eksempler og presse både Mizuho og deres øvrige aksjonærer.