Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Fabrikkarbeider på en elektronikkfabrikk

4701 støtter høringssvar for åpenhet

4701 personer har signert Framtiden i våre henders innspill til en åpenhetslov, som kan sikre mer etiske arbeidsforhold og større åpenhet i næringslivet.

Åpenhetsloven har kommet et nytt skritt videre på veien mot å bli norsk lov. (Foto: ILO/Aaron Santos / Flickr / CC-BY-NC)
Åpenhetsloven har kommet et nytt skritt videre på veien mot å bli norsk lov. (Foto: ILO/Aaron Santos / Flickr / CC-BY-NC)

4701 personer har signert Framtiden i våre henders innspill til en åpenhetslov, som kan sikre mer etiske arbeidsforhold og større åpenhet i næringslivet.

Nå er høringssvaret levert til Barne- og familiedepartementet. Alle de gode støttespillerne som bidro til å styrke vårt høringssvar er gull verdt for det videre arbeidet for å sikre at Norge får en god åpenhetslov!

I høringssvaret støtter vi og våre støttespillere Etikkinformasjonsutvalgets forslag til en åpenhetslov, som

  1. slår fast alles rett til informasjon om hvor, og under hvilke arbeidsforhold, en vare er produsert
  2. vil pålegge større selskaper en plikt til å kartlegge risikoen for mulige menneskerettighetsbrudd i sin leverandørkjede, sette inn tiltak for å hindre slike brudd, og jevnlig rapportere om sin innsats

I tillegg etterlyser høringssvaret at alle selskaper pålegges å offentliggjøre sine leverandørlister og å oppdatere disse jevnlig, ikke bare oppgi produksjonssted på forespørsel. Åpne leverandørlister gjør at fagforeninger og andre organisasjoner kan kontakte selskapene hvis de oppdager brudd på menneskerettigheter i vare- eller tjenesteproduksjonen.

Nå er høringsperioden over, og nå skal Barne- og familiedepartementet arbeide videre med lovforslaget. De har som mål at forslaget skal til behandling i Stortinget før sommeren 2021.

Framtiden i våre hender har også levert et større og mer detaljert høringssvar i denne prosessen. Det kan du lese her.