Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Anja Bakken Riise på klimastreik-appell på Facebook

Sammen kommer vi oss gjennom krisene

Koronakrisen viser at vi kan stå sammen i krise. I alt det vanskelige, kan vi ta med oss det gode fra denne krisen, til den største utfordringen av dem alle – klimakrisen.

Anja Bakken Riise holdt denne appellen direkte på Facebook, fra hjemmekontoret.
Anja Bakken Riise holdt denne appellen direkte på Facebook, fra hjemmekontoret.

Koronakrisen viser at vi kan stå sammen i krise. I alt det vanskelige, kan vi ta med oss det gode fra denne krisen, til den største utfordringen av dem alle – klimakrisen.

Denne appellen skulle egentlig holdes på klimastreik foran Stortinget 20. mars, men ble i stedet sendt direkte på Facebook. Bruk emneknaggen #ClimateStrikeOnline og vis din støtte til klimastreiken i sosiale medier!

Akkurat nå, er vi i Norge i en krise. Vi har opplevd det største børsfallet siden 2008. Kronekursen er historisk lav. Tusenvis av mennesker er permittert fra arbeidsplassene sine. Mennesker har mistet livet.

Regjeringen har innført de mest inngripende tiltakene i nordmenns liv – sannsynligvis de mest inngripende vi har opplevd siden andre verdenskrig.

Og hvordan reagerer nordmenn? Jo, de aller fleste lytter til ekspertene og følger myndighetenes råd. Ekspertene sier vask hendene. Hold deg unna folkemengder. Hold deg hjemme hvis du kan. Beskytt de eldre.

Vi lytter, vi anerkjenner, og de aller, aller fleste av oss, gjør som vi blir fortalt. Vi prøver så godt vi kan.

Samtidig ser vi en fantastisk dugnadsånd. Folk kjøper mat til naboen i karantene. Folk deler sine beste tips til hvordan man kan underholde barna, vi ser hinderløyper, danseshow og sirkustelt kombinert med naturfagstimer, til hvordan man kan spise opp maten man allerede har i fryseren eller kjøkkenskapet, og artister som gir oss et avbrekk fra hverdagen ved å dele av kunsten sin – hjemme fra stua.

Noen jobber som aldri før. Syke skal følges opp selv om mange i helsevesenet selv er isolert – søpla hentes, bygg vaskes rene, mat produseres og fraktes rundt i landet, og bussene kjører mer eller mindre som før.

Vi er i en krisesituasjon. Men vi prøver alle å bidra som best vi kan.

Også regjeringen. Selv om en minister selv er smittet med korona. I dugnadens ånd, er Stortinget invitert med, nå skal partiene jobbe sammen for å løse den kritiske situasjonen Norge nå står i.

Nå ble det mye korona her. Jeg skulle jo snakke om klimakrisen. Men de siste dagene har jeg tenkt mye på, at det er så mye vi kan lære av hvordan vi håndtere denne krisesituasjonen.

For det første har vi lyttet til ekspertene. De har sagt at vi må anerkjenne at vi er i en krisesituasjon. Det har vi akseptert, fordi myndighetene har vært så ekstremt tydelige. De har gitt forståelig informasjon og oppdatering på status underveis.

Myndighetene har også tatt tydelig grep om situasjonen. Men de har samtidig vært veldig klare på at dette er en dugnad. At her må alle bidra. Fra næringslivstopper til lærere.

Og det er noe med det.

Altså, vi står i denne situasjonen hver for oss. Noen alene på hybelen sin - andre med en partner, med barn eller foreldre. Men selv om vi rent fysisk er hver for oss, så står vi sammen.

Vi løfter i flokk. Og vi er villige til det, nettopp fordi vi ser at vi er en flokk. Og da kan vi gi slipp på noe av vår frihet for et felles gode – i solidaritet med de eldre og de sykeste iblant oss, fordi de er en del av flokken vår. Og en annen gang er det kanskje vi som må be om deres solidaritet.

Regjeringen prøver seg frem med ulike tiltak. Noen vil feile. Men vi aksepterer at de prøver seg fram – fordi vi ser nødvendigheten av det. Vi vet at det ikke finnes en klar oppskrift på hvordan en situasjon som denne kan løses, men vi vet at den må løses. Da godtar vi at politikerne prøver seg frem med alle de midlene de har til rådighet.

Tallene endrer seg fort, men akkurat nå har koronakrisen kostet rundt 10.000 liv på verdensbasis. Dødstallene vil øke. En «vanlig» influensa kan kreve flere hundre tusen liv.

Men vi skal huske på at WHO anslår at klimaendringer tar 150 000 liv årlig. Og at millioner dør av luftforurensning.

Koronakrisen er en akutt krise som vi må håndtere, samtidig er klimakrisen like alvorlig som før.

På samme måte som koronakrisen så skaper klimakrisen veldig mange kriser, på en gang. Den påvirker helsa vår, flyktningestrømmer, matproduksjon, verdensøkonomien. Akkurat nå ser vi hvordan en markedsstyrt, brå kollaps får enorme negative konsekvenser for enkeltmennesker og hele samfunn. Det er det som skjer når en uventet krise plutselig rammer.

Men klimakrisen er ikke uventet. Den er en varslet krise. Vi har kjent til den i mange tiår. Vi trenger det samme lederskapet i håndteringen av klimakrisen, som regjeringen nå utøver i koronakrisen.

Jeg synes Erna Solberg og politikerne våre har håndtert koronakrisen på en veldig god måte. Ikke perfekt – det er ikke mulig i en krisesituasjon. Ettertiden vil vise hva som kunne ha blitt gjort annerledes.

Men prinsippene som har ligget til grunn har vært gode:

  • Å lytte til ekspertene
  • Å anerkjenne at vi er i en krisesituasjon og være åpen om status
  • Å være tydelig på hva som kreves
  • Føre var: kanskje feile noe, men reise seg opp og fortsette å prøve
  • Å få alle med på dugnaden: fra politiske partier, enkeltmennesker og næringsliv

Derfor er det viktigste jeg vil be Erna Solberg om, at hun tar med seg lærdommene og prinsippene fra håndteringen av koronakrisen, og viser det samme lederskapet når vi skal komme oss gjennom den største utfordringen av dem alle – klimakrisen.