Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Reparasjon av mobiltelefon

EU-plan vil gi rett til reparasjon

EUs nye handlingsplan for sirkulær økonomi vil gi produsenter større ansvar for produkters levetid. Alt ligger til rette for at vi får en lovfestet rett til å reparere.

EUs nye handlingsplan for sirkulær økonomi vil gi produsenter større ansvar for produkters levetid. Alt ligger til rette for at vi får en lovfestet rett til å reparere.

EUs nye handlingsplan for sirkulær økonomi baner vei for en mer ansvarlig verdikjede. Mer bærekraftig produktdesign og produksjon, utfasing av miljøgifter i produkter, og langt bedre avfallshåndtering. Graden av avfall vi produserer skal ned, og resirkuleringsraten opp.

Handlingsplanen adresserer spesielt noen av produktgruppene med størst klima- og miljøavtrykk, som tekstiler, elektronikk, batterier og kjøretøy, bygg og anlegg, og plast og emballasje. Her kan prinsippet om utvidet produsentansvar gi en etterlengtet endring, da produsenter må legge til rette for reparasjon og lengre levetid for et produkt.

Dette er i tråd med kravene i kampanjen Right to Repair som Framtiden i våre hender er en del av gjennom miljø-paraplyorganisjonen European Environmental Bureau.

Kunne unngått Huseby-sak

Framtiden i våre hender har etterspurt retten til å reparere elektroniske produkter lenge, sist i vår kampanje i 2019. Enkel og rimelig tilgang til reparasjon er helt avgjørende for å få ned overproduksjonen.

Fram til nå har vi ikke hatt lover som krever at telefonprodusenter legger til rette for reparasjon. Apples sak mot telefonreparatøren Henrik Huseby er et eksempel på at produsenten aktivt motarbeider å gi uavhengige reparatører rett til å reparere merkeprodukter, og slik gi dem lengre levetid.

Nå skal saken vurderes i Høyesterett. Men under prinsippene i EUs nye handlingsplan, ville denne tvisten sannsynligvis vært unngått. Vi håper at EU i det nye lovverket vil gi mobilprodusenter ansvar for å gjøre originaldeler tilgjengelig for uavhengige mobilreparatører.

Forventer klare norske mål

EU-handlingsplanen ønsker å gjøre elektroniske produkter mer bærekraftige og sirkulære. Blant annet foreslår de å lage en felles lader for alle smarttelefoner, og et nytt krav til mer bærekraftige batterier. Innsamling av elektronisk avfall skal forbedres, og mer skal resirkuleres til nye produkter. Batterier som ikke er oppladbare skal fases ut.

Dessverre mangler handlingsplanen konkrete mål for å redusere ressursforbruket vårt, og for avfallsforebygging for virksomheter og næringer. Behovet for å redusere det totale fotavtrykket fra digital teknologi, datasentre og tingenes internett burde fått større plass, og blitt bedre spesifisert i planen.

Her må den norske regjeringen passe på å være mye mer konkret i sin egen strategi i desember, i tråd med målet om å være et foregangsland for sirkulær økonomi.

Les mer om EUs sirkulære handlingsplan her