Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Anja Bakken Riise på mikroalgefabrikk på Mongstad

Dugnad for ny grønn industri

Det går ikke fort nok i arbeidet med å skape nye, grønne industriarbeidsplasser i Norge. Derfor søker vi nye løsninger sammen med industrien.

Det går ikke fort nok i arbeidet med å skape nye, grønne industriarbeidsplasser i Norge. Derfor søker vi nye løsninger sammen med industrien.

Jeg har vært i mange debatter med tillitsvalgte fra industrien om saker vi er uenige om. Listen er lang, og frustrasjonen vokser seg stor hos begge parter. Dette er viktige diskusjoner, og vi skal fortsette med dem. Men jeg mener det er utrolig viktig at vi også prøver å snakke om hva vi faktisk er enige om.

Derfor er Framtiden i våre hender nå med på en dugnad som vi kaller for Grønn Industri 21, sammen med industrien og fagbevegelsen, for å finne løsningene for ny grønn industri i Norge.

Denne uken har vi sett hvor sårbar den norske oljeøkonomien er. Samtidig har handelsunderskuddet fra fastlandet mer enn doblet seg det siste tiåret. I fjor importerte vi varer for 255 milliarder mer enn fastlandsindustrien eksporterer, og underskuddet dekkes inn med oljepenger. Men hva skjer med den norske økonomien når verden slutter å etterspørre like mye olje som i dag?

Det går ikke fort nok i arbeidet med å skape nye, grønne industriarbeidsplasser i Norge. Det må vi få til om vi skal greie den helt nødvendige grønne omstillingen som vi skal gjennom. Folk må ha en jobb å gå til, staten Norge må ha inntekter og hele verden er avhengige av at vi klarer å stanse klimakrisa ved å redusere klimautslippene.

Hvilke grep trengs fra politikerne for å få til dette? Det svaret kan verken politikerne, vi i miljøbevegelsen eller industrien løse på en effektiv og rettferdig måte alene. Vi må jobbe sammen med et ønske om å skape best mulige løsninger for folk og for framtida vår. Selv om det er mye vi ikke er enige om, tror jeg også det finnes områder og politikk vi er enige om, og som blir bedre av at vi samarbeider om å utforme den.

Jeg ser veldig frem til å gå mer inn i dette og er spent på hva som kommer ut av samarbeidet i Grønn Industri 21.