Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Anja Bakken Riise

Klimakampen er i høyeste grad kvinnekamp

Klimakrisa rammer ikke rettferdig. En klimapolitikk som monner og kvinnekamp henger tett sammen.

(Foto: Sebastian Dahl/Framtiden i våre hender)
(Foto: Sebastian Dahl/Framtiden i våre hender)

Klimakrisa rammer ikke rettferdig. En klimapolitikk som monner og kvinnekamp henger tett sammen.

Vi har begynt å se konsekvensene av klimakrisa rundt oss. Tørke, skogbranner, og havnivået stiger. Men vi forholder oss ikke til dette likt. Klimakrisa rammer på ingen måte rettferdig.

En klimapolitikk som monner og kvinnekamp henger tett sammen.

Det er ingen hemmelighet at klimaendringene rammer verdens fattigste hardest. Og det er ingen hemmelighet at på tross av framgang de siste åra, er flertallet av verdens fattige fremdeles kvinner, som fører til færre ressurser i møte med klimakrisa.

Kvinner har globalt sett mindre tilgang på å eie egen jord, og er i større grad avhengige av naturressurser. Når tørke eller flom inntreffer, er det disse ressursene som rammes hardest. FN anslår at 80 prosent av mennesker drevet på flukt av klimaendringer er kvinner. Kvinners rettigheter en forutsetning for stabile samfunn. Stabile samfunn er helt essensielt hvis vi skal greie å jobbe effektivt for klimaet.

Kvinnelige miljøaktivister verden over setter livene sine i fare for å beskytte naturen. Og ifølge Amnesty er jenter og kvinner spesielt utsatt for hat og hets når vi uttaler oss om klima.

En klimapolitikk som monner er også kvinnepolitikk. Kvinners rettigheter og likestilling er et prioritert område for norsk utenriks- og utviklingspolitikk, likevel fortsetter regjeringen å dele ut nye oljelisenser og vi investerer milliarder av oljefondet i kull.

Klimakamp er også kvinnekamp. God internasjonal kvinnedag 8. mars!