Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Arbeider på bilfabrikk i England

Klimaforslag rister i næringslivet

For å nå europeiske klimamål, foreslår et internasjonalt forskningsprosjekt å snu opp-ned på selskapers målsetninger.

Forskernes forslag vil gjøre næringslivet ansvarlig for samfunnets behov, foran aksjeeiernes behov. Målet er å reformere finans, næringsliv og produksjon. (Foto: Dep. BIS/CC/BY/flickr)
Forskernes forslag vil gjøre næringslivet ansvarlig for samfunnets behov, foran aksjeeiernes behov. Målet er å reformere finans, næringsliv og produksjon. (Foto: Dep. BIS/CC/BY/flickr)

For å nå europeiske klimamål, foreslår et internasjonalt forskningsprosjekt å snu opp-ned på selskapers målsetninger.

I dagens økonomiske system er det en sosial norm om at selskapers målsetning kun er å maksimere profitt for aksjeeiere. Da kommer alle andre hensyn i andre rekke. Det fører til økt produksjon og forbruk, og fører til stadig økende utslipp.

Hvis selskapenes målsetninger hadde vært basert på hva samfunnet trenger, hadde utslippskutt kommet naturlig. Et stort europeisk forskningsprosjekt anbefaler nå dette for EUs beslutningstakere.

Juridisk revolusjon

Av og til kommer revolusjonen fra uventet hold. Denne gangen fra juridisk fakultet ved UiO. Er forretningsjussen nøkkelen til et bærekraftig Europa?

– Det er på tide at vi tar menneskeheten og planeten vi lever på like alvorlig som vi tar finansielle forhold, sier jussprofessor Beate Sjåfjell.

Målene for prosjektet kan høres myke ut, men det er snakk om juridisk realpolitikk. Forskningsprosjektet heter SMART (Sustainable Market Actors for Responsible Trade), og vil intet mindre enn å endre lovverket i EU. 19. februar legger SMART-forskerne frem hele 40 nye lovforslag for beslutningstakere i Brussel.

De snakker samme språk, jussprofessoren og politikerne i Brussel. Kanskje de da lytter? Anbefalingene kommer akkurat når EU-kommisjonen skal utforme det konkrete innholdet i klimaplanen.

Samfunnet foran aksjeeiere

SMART-prosjektet foreslår gjennomgripende reformer innenfor finans, næringsliv og produksjon. Prosjektet går til kjernen og identifiserer profittnormen for selskapers målsetning, som den største barrieren for et mer bærekraftig samfunn.

De anbefaler at selskapenes styrer heller skal ha ansvar for å skape verdier for samfunnet på en bærekraftig måte gjennom hele virksomheten. Selskapenes bærekraftsarbeid skal revideres av en uavhengig tredjepart, på samme måte som bedrifters økonomi.

Forskerne foreslår at EU bør straffe finansielle investeringer i «brune» prosjekter og selskaper, mens investeringer i «grønne» prosjekter og selskaper skal belønnes. De mener at fokuset i den sirkulære økonomien må flyttes fra avfallshåndtering og resirkulering, til mindre forbruk, gjenbruk, holdbarhet og reparasjon. De mener at regelverket for offentlige anskaffelser må bli bedre slik at offentlig sektor stimulerer til et marked for bærekraftige produkter.

De 40 konkete lovforslagene i SMART-prosjektet støtter opp under disse hovedanbefalingene, og bygger på eksisterende lovgivning i EU. Det enkle er ofte det beste.

Konsekvenser for næringslivet

Hvordan vil verden 2.0 etter grønnvaskingens tiår, se ut? Reformforslagene baner vei for at eierne, styrene og direktørene må ta ansvar for produksjonsforhold og utslipp, gjennom bransjestandarder og kriterier for hver sektor.

Hvis det innføres obligatoriske kriterier, må selskapene registrere og måle blant annet materialbruk, CO2-utslipp, kjemikaliebruk, energi og vann i produksjonen, og være åpne om disse. Slik vil bransjeaktører få en reell mulighet til å bli best i klassen og jevnlig redusere sitt klima- og miljøavtrykk.

I en slik verden vil det ikke lenger være tilstrekkelig å peke på resirkulering som sirkulærøkonomiens løsninger. Da må vi produsere mindre, mer holdbart, og reparerbare forbruksvarer på en mer miljøvennlig måte. Og vi må holde råvarer i omløp lenge.

Hvis SMART-prosjektets forslag blir en realitet, må alle selskap ha oversikt over og ta ansvar for både etiske og miljømessige forhold gjennom hele sin verdikjede. Dette er noe Framtiden i våre hender har kjempet for i en årrekke, og det blir mildt sagt spennende å se om EU-kommisjonen er lydhør for forslagene.