Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Tekstilarbeider på fabrikk i Etiopia

Folk ønsker lov som gir åpenhet

Norske forbrukere vil betale mer for produkter som er produsert under etisk forsvarlige forhold. Flertallet ønsker også en lov som gir åpenhet om produksjonsforholdene.

Folk mener etisk forsvarlig produksjon er viktig, men får ikke nok informasjon. (Foto: Sigurd Jorde/Framtiden i våre hender)
Folk mener etisk forsvarlig produksjon er viktig, men får ikke nok informasjon. (Foto: Sigurd Jorde/Framtiden i våre hender)

Norske forbrukere vil betale mer for produkter som er produsert under etisk forsvarlige forhold. Flertallet ønsker også en lov som gir åpenhet om produksjonsforholdene.

Regjeringen vurderer nå et forslag til en åpenhetslov. Den vil kunne kreve mer åpenhet fra selskaper om hvor og under hvilke forhold en vare er produsert, og om hvordan selskape jobber for å unngå å bryte menneskerettighetene. Les mer om Åpenhetsloven her.

Forslaget til denne åpenhetsloven er nå på høring, og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad venter at forslaget kommer til Stortinget i løpet av våren 2021.

Der blir det opp til våre folkevalgte å bestemme om dette forslaget skal bli norsk lov eller ikke. Undersøkelser vi har fått gjennomført av Respons analyse viser at det norske folk er klare for en slik lov. Et flertall av norske forbrukere (54 prosent) er enig i at vi trenger en lovfestet rett til informasjon om hvor varer er produsert, og under hvilke arbeidsforhold.

I tillegg har over 4600 personer skrevet under på Framtiden i våre henders innspill til lovforslaget, som sendes inn som høringssvar i mars. Her kan du skrive under, du også!

Får ikke nok informasjon

Dette samsvarer med hvordan vi allerede vet at folk forholder seg til dagens produksjonsforhold av varene vi kjøper.

I 2019 undersøkte Respons, for Framtiden i våre hender og KFUK/KFUM, forbrukernes holdninger til åpenhet om produksjon. Forbrukere svarer at det er viktig at varer de kjøper er laget under etisk forsvarlige produksjonsforhold, og de vil betale mer for gode arbeidsforhold for arbeidere. Men de får ikke nok informasjon til å kunne gjøre bevisste valg som forbrukere, viser undersøkelsen.

Her er det et klart gap mellom forbrukernes omtanke for dem som produserer varene, og deres mulighet til å sette seg inn i hvordan forholdene faktisk er.

Dette tyder på at folk er opptatt av forholdene til arbeiderne som lager tingene vi kjøper, og at de ønsker å få bedre tilgang til informasjon om dette. Forslaget til Åpenhetsloven vil kreve mye mer informasjon av produsentene, dersom den blir norsk lov. Forbrukerminister Ropstad og Stortinget trenger ikke være redde for at dette er upopulær politikk å stå for.

Mener etikk er viktig

7 av 10 nordmenn sier seg helt enig eller delvis enig i påstanden «Det er viktig for meg at varene jeg kjøper er produsert under etisk forsvarlige produksjonsforhold». Færre enn én av 10 svarer det motsatte.

Den samme undersøkelsen viser at nordmenn sier de ikke har innsikt i om hvordan arbeiderne som produserer varer vi kjøper, har det på arbeidsplassen. Nesten 6 av 10 sier seg helt eller delvis enig i påstanden «Jeg vet ikke om varene i norske butikker er produsert under etisk forsvarlige produksjonsforhold». 11 prosent av respondentene oppgir at de, i større eller mindre grad, vet nok om dette.

Synes folk det er greit å betale mer for varer hvis de er produsert under etiske forhold? Mye tyder på det, siden 6 av 10 respondenter sier seg enig eller delvis enig i påstanden «Jeg er villig til å betale mer for et produkt som er produsert under etisk forsvarlige produksjonsforhold».

Dette svarer forbrukerne

Hvor uenig eller enig er du i følgende utsagn? Jeg vil ha lovfestet rett til informasjon om hvor varer er produsert, og under hvilke arbeidsforhold.

1 Svært uenig 3 %
2 5 %
3 10 %
4 22 %
5 22 %
6 Svært enig 32 %
Vet ikke 5 %

Hvor uenig eller enig er du i følgende utsagn? Det er viktig for meg at varene jeg kjøper er produsert under etisk forsvarlige produksjonsforhold. 

1 Helt uenig 2 %
2 Delvis uenig 5 %
3 Verken eller 16 %
4 Delvis enig 34 %
5 Helt enig 39 %
Vet ikke 4 %

Hvor uenig eller enig er du i følgende utsagn? Jeg vet ikke om varene i norske butikker er produsert under etisk forsvarlige produksjonsforhold.

1 Helt uenig 1 %
2 Delvis uenig 9 %
3 Verken eller 28 %
4 Delvis enig 32 %
5 Helt enig 26 %
Vet ikke 4 %

Hvor uenig eller enig er du i følgende utsagn? Jeg er villig til å betale mer for et produkt som er produsert under etisk forsvarlige produksjonsforhold.

1 Helt uenig 7 %
2 Delvis uenig 8 %
3 Verken eller 21 %
4 Delvis enig 36 %
5 Helt enig 26 %
Vet ikke 3 %