Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Arbeider på en elektronikkkfabrikk i Indonesia

Åpenhetsloven: Dette er lovforslaget

Lovforslaget til en ny åpenhetslov vil stille nye krav til næringslivet. Men hva inneholder forslaget egentlig? Her er en guide.

Åpenhetsloven vil gjøre det lettere å finne ut hvilke fabrikker et selskap bruker, og hvordan arbeidsforholdene er der. (Foto: ILO/Asrian Mirza / Flickr / CC-BY-NC)
Åpenhetsloven vil gjøre det lettere å finne ut hvilke fabrikker et selskap bruker, og hvordan arbeidsforholdene er der. (Foto: ILO/Asrian Mirza / Flickr / CC-BY-NC)

Lovforslaget til en ny åpenhetslov vil stille nye krav til næringslivet. Men hva inneholder forslaget egentlig? Her er en guide.

I november leverte Etikkinformasjonsutvalget sin utredning om hvordan en etikklov for næringslivet burde se ut. Denne loven var Framtiden i våre henders idé, som vi har jobbet for siden 2016. Les mer om veien fra idé til lovforslag her.

Utvalget foreslo en Åpenhetslov, som pålegger næringslivet flere nye plikter. Hvis lovforslaget blir vedtatt, vil den gi langt større åpenhet om arbeidsforholdene til de som produserer varene vi kjøper. Og like viktig, lovforslaget legger opp til at selskaper må ta langt større ansvar, og sikrer anstendige arbeidsvilkår blant sine leverandører.

Lovforslaget har flere tilnærminger

Retten til informasjon: Den som etterspør informasjon om hvor en vare er produsert, og under hvilke forhold, skal få svar. Alle selskaper, uansett størrelse, må svare. De som unnlater å svare, kan straffes med dagbøter.

Kunnskapsplikt: Alle virksomheter plikter å ha kunnskap om vesentlig risiko for negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid i egen virksomhet og i virksomhetens leverandørkjeder.

Plikten å vite og vise: Større selskaper skal kartlegge risiko for menneskerettighetsbrudd i sin leverandørkjede. De må gjøre tiltak for hindre at slike brudd skjer, og må bidra at de rettes opp hvis de likevel oppstår. Dessuten må de rapportere åpent og jevnlig om hvordan de arbeider med å ivareta etikken i egen virksomhet.

Dagbøter: Hvis selskaper bryter pliktene om å gi informasjon til dem som stiller spørsmål om produksjonen, skal Forbrukertilsynet kunne gi dagbøter til disse selskapene, ifølge forslaget.

Lovforslaget legger derimot ikke opp til at selskaper skal åpne sine leverandørlister, slik at det til en hver tid vil være mulig å finne ut hvilke fabrikker selskaper bruker.

Påvirket av mange aktører

Lovforslaget har solide røtter i det norske sivilsamfunnet. Framtiden i våre hender fikk i ideen om en etikklov, som skal sikre informasjon om hvor og under hvilke forhold en vare er produsert. Dette ble behandlet på Stortinget første gang i 2016. Det andre initiativet, som belyser behovet for at selskaper kartlegger risiko for menneskerettighetsbrudd i sin leverandørkjede, har vokst fram over tid.

Framtiden i våre hender, Amnesty og andre organisasjoner har i en årrekke banet vei for en slik lov, gjennom avsløringer av dårlige arbeidsforhold og direktekontakt med fagforeninger i produksjonsland, vist at næringslivets ansvar må skjerpes. Raftostiftelsen og kirkelige miljøer har lenge jobbet for et nasjonalt juridisk rammeverk for å hindre moderne slaveri i blandt annet produksjonen av varer og tjenester.