Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Tekstilarbeider i Vietnam

En etikklov gir åpenhet

En etikkinformasjonslov skal passe på at vi forbrukere kan få informasjon om hvor en vare er produsert, og hvilke forhold den er produsert under.

I dag har vi ikke rett til å vite hvilken fabrikk et klesplagg er sydd på, og hvilke forhold arbeidere jobber under. Her på en tekstilfabrikk i Vietnam. (Foto: ILO/Aaron Santos / Flickr / CC-BY-NC)
I dag har vi ikke rett til å vite hvilken fabrikk et klesplagg er sydd på, og hvilke forhold arbeidere jobber under. Her på en tekstilfabrikk i Vietnam. (Foto: ILO/Aaron Santos / Flickr / CC-BY-NC)

En etikkinformasjonslov skal passe på at vi forbrukere kan få informasjon om hvor en vare er produsert, og hvilke forhold den er produsert under.

Snart får regjeringen presentert hvordan en etikkinformasjonslov kan se ut. Allerede i 2015 foreslo Framtiden i våre hender at forbrukerne burde få rett på informasjon om hvor og under hvilke forhold varene de kjøper er produsert under. Siden da har vi jobbet for at en etikkinformasjonslov skal komme på plass. I juni 2018 satte regjeringen ned et utvalg som nå har arbeidet videre med saken.

Forholdene frem i lyset

Jo lenger unna en vare er produsert, desto mindre vet vi om hvordan de er laget. I dag har forbrukere ingen rett til informasjon om hvor og under hvilke forhold varene er laget. Lave lønninger, overtidspress, livsfarlige arbeidsforhold og fagforeningsknusing preger store deler av vareproduksjonen for verdensmarkedet. Stor grad av hemmelighold skjuler problemene og gjør det vanskelig for forbrukerne og organisasjoner å påvirke i positiv retning. Tilgang til informasjon er nødvendig for å utøve forbrukermakten. Derfor trengs en etikkinformasjonslov.

Press mot palmeolje

Framtiden i våre hender ser på miljøinformasjonsloven som modell for en ny etikkinformasjonslov. Miljøinformasjonsloven, som også er en åpenhetslov, har hatt stor betydning for gjennomslag i en rekke viktige miljøsaker i Norge – deriblant palmeoljekampanjen. Organisasjonene Grønn Hverdag og Regnskogsfondet brukte loven til å avkreve svar fra en rekke selskaper om hvorvidt de brukte palmeolje, kjent for bringe store skader på regnskogen.

Kampanjen førte til 2/3 reduksjon i palmeoljeforbruket i Norge på ett år. Uten en miljøinformasjonslov hadde mange bedrifter neppe gitt ut informasjon om palmeoljeinnholdet i produktene de førte, og da hadde grunnlaget for kampanjen, og dermed forbrukernes mulighet til å engasjere seg og velge vekk uønskede produkter, falt bort.

Retten til informasjon

Framtiden i våre hender ønsker en lov som pålegger bedrifter å svare forbrukerne om temaer knyttet til etiske forhold ved produksjonen: produksjonssted, arbeidsforhold, nylige etikktiltak og planlagte. Målet er å sikre forbrukernes rett til informasjon og at det demmer opp for kritikkverdige arbeidsforhold ved at selskaper, i samarbeid med fagbevegelse på ulike nivåer, styrker innsatsen på området som en konsekvens av at de kan bli spurt.

Passiv informasjonsplikt

Intensjonen er at selskapene kun skal svare på oppfordring, det vil si loven ikke skal føre til ny, regelmessig rapportering (f.eks. årlig etikkrapportering) som krever for aktørene loven omfatter. Framtiden i våre hender ser for seg en lov som pålegger selskaper å svare ærlig om eksisterende forhold der disse er kjent, men de kan svare «nei» eller «vet ikke» dersom dette er svaret. Det er altså ikke tenkt at loven skal kreve at aktører å sette i gang etikktiltak. Likevel vil sannsynligvis oppmerksomheten og bevisstheten om etikk øke, og trigge selskapenes innsats. Fordi loven ikke krever merarbeid i form av årlig rapportering og pålagte etikktiltak kan loven omfatte langt flere selskaper og dermed få større effekt.

I dag er det allerede forventet at næringslivet tar et selvstendig ansvar for å beskytte menneskerettighetene, herunder grunnleggende faglige rettigheter i land de opererer i. En etikkinformasjonslov vil kunne fremheve de aktørene som jobber seriøst med å skape tryggere og bedre arbeidsforhold, samtidig som den belyser og legger press på de som gjør lite eller ingenting.

Økende interesse

Framtiden i våre hender ser at engasjementet blant forbrukere er økende og at stadig flere interesserer seg for etikk og spør om hvor de kan kjøpe varer som er produsert under “gode” forhold.

I en undersøkelse organisasjonen gjennomførte tidligere i år sier 7 av 10 nordmenn seg helt enig eller delvis enig i påstanden «Det er viktig for meg at varene jeg kjøper er produsert under etisk forsvarlige produksjonsforhold». Samtidig viser den samme undersøkelsen at nordmenn ikke har innsikt i hvordan arbeiderne som produserer varer vi kjøper har det på arbeidsplassen.

Gir forbrukeren makt

Hovedansvaret for å drive frem mer etiske arbeidsforhold ligger ikke hos forbrukerne, men hos myndighetene i produksjons- og forbrukerland og næringslivet selv. Men forbrukerne og sivilsamfunnet har så langt utvilsomt hatt en viktig rolle. Med en etikkinformasjonslov kan denne rollen som brekkstang forsterkes.