Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender, foran Stortinget

Regjeringen fremstår handlingslammet i møte med klimakrisen

– Regjeringen fremstår nærmest handlingslammet i møte med klimakrisen, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.  

– Regjeringen legger ikke opp til store nye grep som får vanlige folk til å ta miljøvalg i hverdagen, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender. (Foto: Renate Madsen, Framtiden i våre hender)
– Regjeringen legger ikke opp til store nye grep som får vanlige folk til å ta miljøvalg i hverdagen, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender. (Foto: Renate Madsen, Framtiden i våre hender)

– Regjeringen fremstår nærmest handlingslammet i møte med klimakrisen, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.  

- Aldri før har oppslutningen til klimapolitikk vært så sterk. Men med regjeringens budsjettforslag klarer vi bare å kutte 12% av klimautslippene innen 2030, milevis unna målet vi har satt oss. Og klimamålene for 2020 ser ut til å være gitt opp for lengst, sier Bakken Riise.

I følgje FNs klimapanel må vi kutte minst 45% av de globale klimagassutslippene innen 2030 dersom vi skal holde den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Og dersom vi skal unngå de farligste klimaendringene uten å gå på bekostning av bærekraftsmålene, må vi også redusere det materielle forbruket og spise miljøvennlig mat. Dette krever systemendringer.

Ingen store nye grep for at folk skal ta miljøvalg

– Regjeringen legger ikke opp til store nye grep som får vanlige folk til å ta miljøvalg i hverdagen. Vi klarer ikke å få til de utslippskuttene som trengs hvis vi ikke legger opp til endringer i hvordan vi spiser, forbruker og forflytter oss. Derfor er det så fortvilende at regjeringen ikke tar større grep i dette budsjettet, sier Bakken Riise.

Mens regjeringen bruker opp imot 2 milliarder på å kutte i bompenger, bevilger regjeringen kun småpenger til å få flere til å velge miljøvennlig kollektivtransport.

– Vi er selvsagt glade for at det bevilges penger til å redusere prisen på kollektivtransport, men dette utgjør ikke 50 øre per reise en gang. Satsingen for å bedre sovetilbudet på tog er sårt tiltrengt og bra, men vi trenger så mye mer for å få folk til å ta miljøvennlige valg på alle områdene som trengs.  

CO2-avgiften øker altfor lite

Regjeringen starter den varslede økningen av CO2-avgiften i årets statsbudsjett, noe miljøorganisasjonene har etterspurt i mange år.

– Det er bra at regjeringen endelig vil øke CO2-avgiften, men endringen er altfor liten for at det skal utløse de klimakuttene som vi trenger for å nå klimamålene våre. Når andre avgifter på bensin og diesel kuttes tilsvarende for at bensinprisene ikke skal endre seg, gir det ingen insentiver for folk til å ta miljøvalg i hverdagen.

Moms på netthandel spises delvis opp av kutt i toll

Nordmenn er på forbrukstoppen i Europa, og i mange tilfeller lønner det seg ikke å reparere tingene vi har fremfor å kjøpe nytt.

– Vi er selvsagt glade for at det innføres moms på all netthandel. Men mye av endringen spises opp av at regjeringen på den andre siden kutter i tollen på disse varene. Dette gjør at det fortsatt vil lønne seg å kjøpe varer fra utlandet fremfor i butikk i Norge, noe som kan føre til økt flyfrakt av varer og stimulere til fortsatt høyt forbruk.

Kontakt:

Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender, tlf 454 38 349
Ida Thomassen, kommunikasjonssjef, tlf 975 15 711