Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender, foran Stortinget

Regjeringen fremstår handlingslammet i møte med klimakrisen

– Regjeringen fremstår nærmest handlingslammet i møte med klimakrisen, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.  

– Regjeringen legger ikke opp til store nye grep som får vanlige folk til å ta miljøvalg i hverdagen, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender. (Foto: Renate Madsen, Framtiden i våre hender)
– Regjeringen legger ikke opp til store nye grep som får vanlige folk til å ta miljøvalg i hverdagen, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender. (Foto: Renate Madsen, Framtiden i våre hender)

– Regjeringen fremstår nærmest handlingslammet i møte med klimakrisen, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.  

- Aldri før har oppslutningen til klimapolitikk vært så sterk. Men med regjeringens budsjettforslag klarer vi bare å kutte 12% av klimautslippene innen 2030, milevis unna målet vi har satt oss. Og klimamålene for 2020 ser ut til å være gitt opp for lengst, sier Bakken Riise.

I følgje FNs klimapanel må vi kutte minst 45% av de globale klimagassutslippene innen 2030 dersom vi skal holde den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Og dersom vi skal unngå de farligste klimaendringene uten å gå på bekostning av bærekraftsmålene, må vi også redusere det materielle forbruket og spise miljøvennlig mat. Dette krever systemendringer.

Ingen store nye grep for at folk skal ta miljøvalg

– Regjeringen legger ikke opp til store nye grep som får vanlige folk til å ta miljøvalg i hverdagen. Vi klarer ikke å få til de utslippskuttene som trengs hvis vi ikke legger opp til endringer i hvordan vi spiser, forbruker og forflytter oss. Derfor er det så fortvilende at regjeringen ikke tar større grep i dette budsjettet, sier Bakken Riise.

Mens regjeringen bruker opp imot 2 milliarder på å kutte i bompenger, bevilger regjeringen kun småpenger til å få flere til å velge miljøvennlig kollektivtransport.

– Vi er selvsagt glade for at det bevilges penger til å redusere prisen på kollektivtransport, men dette utgjør ikke 50 øre per reise en gang. Satsingen for å bedre sovetilbudet på tog er sårt tiltrengt og bra, men vi trenger så mye mer for å få folk til å ta miljøvennlige valg på alle områdene som trengs.  

CO2-avgiften øker altfor lite

Regjeringen starter den varslede økningen av CO2-avgiften i årets statsbudsjett, noe miljøorganisasjonene har etterspurt i mange år.

– Det er bra at regjeringen endelig vil øke CO2-avgiften, men endringen er altfor liten for at det skal utløse de klimakuttene som vi trenger for å nå klimamålene våre. Når andre avgifter på bensin og diesel kuttes tilsvarende for at bensinprisene ikke skal endre seg, gir det ingen insentiver for folk til å ta miljøvalg i hverdagen.

Moms på netthandel spises delvis opp av kutt i toll

Nordmenn er på forbrukstoppen i Europa, og i mange tilfeller lønner det seg ikke å reparere tingene vi har fremfor å kjøpe nytt.

– Vi er selvsagt glade for at det innføres moms på all netthandel. Men mye av endringen spises opp av at regjeringen på den andre siden kutter i tollen på disse varene. Dette gjør at det fortsatt vil lønne seg å kjøpe varer fra utlandet fremfor i butikk i Norge, noe som kan føre til økt flyfrakt av varer og stimulere til fortsatt høyt forbruk.

Kontakt:

Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender, tlf 454 38 349
Ida Thomassen, kommunikasjonssjef, tlf 975 15 711

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!