Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Da jeg var liten ville jeg bli oljearbeider

Onkelen min var det, og jeg husker særlig et hefte han ga meg om hvordan oljen ble skapt; små fossiler, lag på lag, med massivt trykk gjennom millioner av år, som til slutt ble til dette svarte gullet: oljen. Jeg var stolt av onkelen min, og jeg tenkte at jeg en dag ville gjøre som ham.

Foto: Sebastian Dahl
Foto: Sebastian Dahl

Onkelen min var det, og jeg husker særlig et hefte han ga meg om hvordan oljen ble skapt; små fossiler, lag på lag, med massivt trykk gjennom millioner av år, som til slutt ble til dette svarte gullet: oljen. Jeg var stolt av onkelen min, og jeg tenkte at jeg en dag ville gjøre som ham.

I Norge er vi mange som har en tilknytning til olja, og det er mange som fortjener en takk for at de har bidratt i det norske oljeeventyret og til det trygge, norske velferdssamfunnet vi har i dag.

Men tidene forandrer seg. Nå vet vi mer enn det vi gjorde før. Den kunnskapen må vi handle på. Nå vet vi, at den samme oljen som har vært en velsignelse for Norge, skaper klimaødeleggelse som fører millioner av mennesker på flukt. At arter utryddes i et raskere tempo enn noen gang i historien. At matproduksjonen vår, selve livsgrunnlaget vårt, er sterkt truet. Vi kan ikke fortsette som før.

Men det er fortsatt ikke oljearbeiderens feil at klimaendringene har oppstått. Ingen oljearbeidere skal skamme seg. Det er ren stråmannsargumentasjon når noen prøver å få det til å fremstå som at miljøbevegelsen vil at vanlige arbeidsfolk skal skamme seg. Miljøbevegelsens kritikk er rettet mot politikere og en rekke næringslivstopper. Som for eksempel oljeselskapet Exxon Mobil, som i flere tiår har undergravet klimaforskning. Eller ledelsen i Equinor, som vil bore stadig lenger nord i sårbare områder i Barentshavet og som har som ambisjon å TRE- TIL FEM-DOBLE PRODUKSJONEN SIN AV OLJE i Brasil innen 2030 - det samme året som verden må ha halvert sine utslipp, for at vi skal klare å redusere global oppvarming til 1,5 grad. Eller den blå-blå regjeringen, som blant annet har bedrevet lobby MOT nye klimamål for energieffektivisering i EU, fordi de ville opprettholde et europeisk marked for norsk gass.

Grunnen til at så mange jobber i olja i Norge i dag er at politikken har lagt til rette for det. Nå trenger vi ny politikk for en ny tid - sånn at alle de flinke folkene som jobber i olja istedenfor kan jobbe i fornybare og miljøvennlige næringer. Innen sirkulær økonomi, innen bioøkonomi, mer bærekraftig matproduksjon, utvikling av ny fornybar teknologi og digitale løsninger som vi så sårt trenger. Det ansvaret ligger hos politikerne våre. Ikke hos arbeiderne.