Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Foto: Pressfoto / Freepik

Hvorfor er det dyrt og vanskelig å reparere telefonen min?

Den mest bærekraftige telefonen er den du allerede har. Dessverre bidrar mobilgigantene til at det er både dyrt og vanskelig for deg og meg å reparere telefonene våre.

Foto: Pressfoto / Freepik
Foto: Pressfoto / Freepik

Den mest bærekraftige telefonen er den du allerede har. Dessverre bidrar mobilgigantene til at det er både dyrt og vanskelig for deg og meg å reparere telefonene våre.

Det har skjedd oss alle. Uhellet er ute, og en av de mest brukte gjenstandene vi eier går i tusen biter. Reparasjon burde da være et opplagt alternativ. Det er det ikke nødvendigvis i dag.

Mobilgigantene prioriterer ikke reparasjon

Når et selskap designer telefonen din, er ikke reparasjon og forlenget levetid det overordnede målet. Mange nye telefoner er i dag limt sammen, heller enn skrudd sammen. På den ene siden er dette positivt, fordi det kan gjøre telefonen vanntett. Mister du den i vannet, så virker den likevel.

Ulempen er at det gjør reparasjon mye vanskeligere. Mister du telefonen i bakken, er det vanskeligere å skru den fra hverandre og bytte deler som har blitt skadet.

Flere telefoner er satt sammen slik at det er krevende å reparere. Mobilprodusentene lodder sammen komponenter, tilbyr fingeravtrykkslesere under skjermen, bruker glass med avrundede kanter, både på baksiden og forsiden av telefonen, eller har skjermer som kan bøyes. Det krever mer kunnskap, utstyr og tid å utføre reparasjoner, spesielt på de mer moderne mobilene som tilbyr nye, stadig mer innovative egenskaper.

For å reparere slike telefoner blir det nødvendig å ha spesialisert utstyr. Disse tendensene har blant annet ført til at prisene på reparasjon og reservedeler har gått opp.

Selskaper som Apple, Sony og Samsung sier selv at de lager produktene sine for å vare lenge. I tillegg legger de vekt på å tilby flere autoriserte reparatører så mange steder som mulig, så det blir mer tilgjengelig for oss å fikse telefonen vår når ulykken er ute.

Mobilprodusentene understreker også at flere av designvalgene, som gjør reparasjon dyrere, er tatt for å gjøre telefonene mer robuste. Selv om selskapene har disse tiltakene som til dels kan forebygge vanlige skader, bidrar disse designene samtidig til å vanskeliggjøre reparasjonene.

Det finnes fremdeles få modulære løsninger, slik som Fairphone, der reparasjonsvennlighet er en tydelig prioritet for produsenten fra designfasen av.

Mulighetene for å reparere er begrenset

Mobilselskapene hindrer konkurranse når de begrenser hvem som kan reparere en telefon ved å holde igjen på reservedeler, manualer og garanti. Slik blir det både dyrere og mindre tilgjengelig å reparere.

Hvis telefonen din blir ødelagt i dag, har du fire muligheter. Du kan:

  • Reparere mobilen hos en autorisert eller selskapets egen reparatør
  • Reparere mobilen hos en uavhengig lokal reparatør
  • Reparere mobilen selv
  • Kjøpe en brukt telefon 
  • Kjøpe en ny telefon 

Likevel kan valget bli begrenset til å reparere hos en autorisert eller selskapets egen reparatør, eller å bytte ut telefonen med en ny modell. For eksempel, hvis uavhengige reparatører skal ha retten til å reparere iPhonen din med originale deler, må de ha en avtale med Apple og kun kjøpe inn deler fra selskapet til en relativt høy pris. Samtidig er noe av utstyret som trengs til å for eksempel reparere hjem-knappen på en iPhone 7 ikke tilgjengelig for uavhengig reparasjon.

Det er mulig for uavhengige reparatører å kjøpe reservedeler fra andre steder til en billigere pris, men dette kan være risikofylt. I fjor saksøkte Apple den lokale reparatøren Henrik Huseby fordi han importerte reservedeler fra en annen produsent, som viste seg å ha ha falske logoer på. 

Ved å saksøke frittstående reparatører, som uten overlegg har importert deler hvor noen av dem har en falsk logo på, skremmer Apple andre reparatører fra å ville reparere telefoner på en best mulig måte. Slik begrenser Apple mulighetene for reparasjon, og prisene økes. 

Utløpt og kort garanti

Flere mobilselskaper forbeholder seg retten til å bryte garantien din hvis du reparerer telefonen selv eller hos en uautorisert reparatør. Fra selskapenes synsvinkel er dette rasjonelt, de vil ikke garantere for reparasjoner i telefonen utenfor deres egen kontroll, og begrunner dette med hensyn til sikkerhet og kvalitet.

Men dette er ikke den eneste måten å løse dette på. Det lille telefonselskapet Fairphone har tatt en helt annen tilnærming, der de har gjort det mulig å reparere - også hjemme på kjøkkenbordet. Man kan selv bestille deler som har gått i stykker og bytte de ut.

Samtidig er garantitiden selskapene selv tilbyr svært begrenset. For eksempel tilbyr både Apple og Sony og kun 1 års garanti, selv om reklamasjonsretten i Norge ligger på inntil 5 år. Dette tilsier at selskapene etter kort tid vil fraskrive seg ansvaret for varene de selger, noe som i praksis fører til at prisen for å fikse vanlige feil går opp for oss forbrukere. Garantitiden er dermed ikke knyttet til den forventede levetiden til produktet per dags dato.

Utdaterte oppdateringer

Programvareoppdateringer kan også forkorte livsløpet til telefonen din. Noen selskaper, for eksempel Apple, legger vekt på å tilby flest mulig programvareoppdateringer i industrien, med et erklært mål om at dette skal bidra til at eldre modeller kan brukes over lengre tid.

Samtidig kan nye oppdateringer kreve sterkere maskinvare eller minne enn det eldre modeller har. Utdaterte oppdateringer kan dermed bidra til å forkorte livet til telefonene våre - spesielt fordi risikoen for sikkerhetshull øker, og fordi nyere applikasjoner ofte krever oppdatert programvare for å fungere.

Manglende informasjon

Manualer og informasjon om mulighetene for reparasjon av forskjellige skader er vanskelig tilgjengelige fra selskapenes egne kilder. Uten åpenhet om varighet og reparasjonsmulighet blir det vanskelig for forbrukere å forstå hvilke muligheter de har når telefonen blir ødelagt.

Kollektivet iFixit har forsøkt å tilby mer av informasjonen som trengs for at enkeltpersoner skal kunne vurdere hvor omfattende og krevende det er å fikse forskjellige skader, slik at forbrukere kan velge om de ønsker å reparere selv, ta telefonen med til en reparatør, eller bytte den ut.

I tillegg mangler det informasjon om hvordan selskapene forholder seg til reparasjon. Selv om flere selskaper sier at varighet er en prioritet for dem, kan dette være vanskelig å bekrefte i praksis. Det er uklart i hvor stor grad produsentene gjør reservedeler, utstyr og manualer tilgjengelig, hvorvidt de tilpasser programvareoppdateringer til eldre modeller, hvor høyt de prioriterer reparasjon i designfasen, eller hvilke konkrete tiltak de tar for å forlenge livsløpet til telefonene sine.

Reparasjon kan løse problemet

Ved å begrense tilgangen til reparasjon øker sannsynligheten for at forbrukere velger å kjøpe nytt. På denne måten bidrar mobilprodusentene til fortsatt storproduksjon av telefoner, og dermed også fortsatt press på mennesker og miljø der metallene som inngår i telefonen din kommer fra. Noen betaler prisen for de nesten to millioner telefonene vi importerer i året. Reparasjon er en åpenbar løsning som kan minske presset som forbruket vårt bidrar til.

Utfordringene med høyt miljøavtrykk og manglende kontroll på leverandørkjeden gjelder i like stor grad for nettbrett, datamaskiner, smarte klokker eller annen ny elektronikk. Grunnen til at vi løfter fram mobiltelefoner, er at dette er en vare som så å si alle bærer med seg, og hvor utviklingen har kommet så langt de siste 10 årene at vi må kunne forvente større grad av bærekraft og varighet i telefonene våre.

Kilder:

Svensson, S., Richter, K. L., Maitre-Ekern, E., Pihlajarinne, T., Maigret, A., Dalhammer, C. (2018) The Emerging ‘Right to Repair’ legislation in the EU and the US. Paper presented at Going Green CARE INNOVATION 2018, Vienna, Austria.


Vonk, L. (2018) Paying attention to waste: Apple’s circular economy. Continuum: Journal of Media and Cultural Studies 32(6), 745-757.

Prosjem M., Winzer, J., Marwede, M., Nissen, N., Lang, K. (2017) Obsolescence of Electronics – the Example of Smartphones. Electronics Goes Green 2016+ Conference.

Prisene på reparasjon er tatt fra listen på hjemmesiden til Dr. Mobil i midten av august 2019. Prisene er i stadig endring, men undersøkelsen viser et bilde av hvorfor reparasjon fremstår som dyrt for forbrukere. Undersøkelsen tar for seg telefoner som repareres hos Dr. Mobil. Et utvalg av resultatene er vedlagt under. Undersøkelsen tar for seg Apple, Samsung, Huawei og Sony, som ifølge Dr. Mobil er de største mobilselskapene i Norge.