Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Fra bruk og kast til en bærekraftig sirkel

Vi forbruker som om vi hadde tre jordkloder. Bare ni prosent av ressursene vi henter ut av naturen blir gjenvunnet. En ny rapport fra Framtiden i våre hender tar opp hvordan en sirkulær økonomi kan erstatte dagens lineære og miljøskadelige økonomi.

Vi forbruker som om vi hadde tre jordkloder. Bare ni prosent av ressursene vi henter ut av naturen blir gjenvunnet. En ny rapport fra Framtiden i våre hender tar opp hvordan en sirkulær økonomi kan erstatte dagens lineære og miljøskadelige økonomi.

I dag lever vi i en lineær økonomi. Vi henter ut jordens mineraler, metaller, biomasse og fossile brennstoff, omgjør de til produkter som selges, som før eller siden kaster de. Den lineære økonomien påvirker hvordan vi ser på økonomien, og hvordan vi forholder oss til naturen. Dette systemet har skapt enorm rikdom, men velstanden vi har oppnådd er på bekostning av planeten og mange av menneskene som lever her. Den lineære økonomien gjør nesten alle naturressurser om til avfall. Bare ni prosent av ressursene resirkuleres, og ofte bare en gang.

Fra lineær til sirkulær

Dette er ikke bærekraftig i dag, og vil ikke være bærekraftig i framtida. Men det trenger ikke være slik. I en sirkulær økonomi – alternativet til en lineær økonomi – tar man vare på verdien til ressursene og materialene. Det er en økonomi uten avfall, der alt avfall er en framtidig ressurs.

I en rapport fra Framtiden i våre hender, løfter samfunnsøkonom Ebba Boye fram en rekke eksempler på hvordan enkeltpersoner og bedrifter allerede i dag har skapt alternative forretningsmodeller i tråd med en bærekraftig og sirkulær økonomi. De vektlegger gjenbruk, ombruk, reparasjon og lang levetid – og minimalt med avfall.

Mange sirkulær eksempler

Mange bedrifter, både store og små, er allerede i gang med å gjøre sin forretningsmodell mer sirkulær. Bergans har for eksempel et pilotprosjekt der du kan leie vinterdressen til fireåringen, dressen du uansett vet at hun vokser ut av om et år. Den brukte dressen blir reparert, fikset opp, og leid ut til en ny fireåring året etter. På den måten lærer også Bergans mer om produktet sitt, hvilke materialer som ofte ødelegges og hvilke glidelåser som låser seg. De får den informasjonen de trenger til å stadig forbedre produktet sitt.

Catepillar i USA selger traktorer med en depositumsordning som gjør at de får tilbake gamle traktorer og anleggsmaskiner når de er gamle og utslitte. Maskinene går da gjennom en prosess der de ulike delene blir tatt fra hverandre, pusset opp, oppgradert, og så satt sammen til nye traktorer som er av like høy kvalitet som en helt ny traktor.

I begge tilfeller, flyttes bedriftenes fokus fra å selge mest mulig, flest mulig, til å selge tjenester. Når bedriftene tar ansvar for varene også etter bruk, får de en fordel av at varene er mest mulig solide og brukes lengst mulig.

Dagens overforbruk kan ikke fortsette

Rapporten gir også en lettfattelig innføring i teorien bak en sirkulær økonomi, hvilke prinsipper som skiller en sirkulær økonomi fra dagens lineære økonomi. For eksempel: masseforbruket må ned, kvalitet og levetid på varene må opp, det vil lønne seg å leie heller enn å eie.

Mange utfordringer står i veien og må løses eller endres før vi kan få en sirkulær økonomi. Rapporten tar opp utfordringer og hvilke tiltak som kan innføres før vi får en bærekraftig økonomi.

Rapporten er skrevet av Ebba Boye for Framtiden i våre hender. Ebba Boye skriver jevnlig om økonomi for blant annet Klassekampen og har etablert organisasjonen Rethinking Economics i Norge.

Last ned hele rapporten her (PDF)