Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Tekstilarbeidere i sør er spesielt utsatt for seksuell trakassering på jobb. Illustrasjonsfoto: Nora Brønseth

Ny lov kan forhindre seksuell trakassering

 Nylig vedtok ILO ny konvensjon mot vold og trakassering på arbeidsplassen. Konvensjonen vil være viktig for tekstilarbeidere i sør som har lite beskyttelse mot overgrep på jobb.

Tekstilarbeidere i sør er spesielt utsatt for seksuell trakassering på jobb. Illustrasjonsfoto: Nora Brønseth
Tekstilarbeidere i sør er spesielt utsatt for seksuell trakassering på jobb. Illustrasjonsfoto: Nora Brønseth

 Nylig vedtok ILO ny konvensjon mot vold og trakassering på arbeidsplassen. Konvensjonen vil være viktig for tekstilarbeidere i sør som har lite beskyttelse mot overgrep på jobb.

– Dette er en seier for kvinners rettigheter globalt, siden kvinner i større grad enn menn er utsatt for overgrep. Konvensjonen vil ikke minst være viktig for tekstilarbeiderne i sør, som ofte er kvinner og som i realiteten har lite beskyttelse mot overgrep på jobb, sier Anja Bakken Riise, leder for Framtiden i våre hender.

Bindende regelverk

Prosessen fram mot vedtaket har tatt flere år, og mange organisasjoner har jobbet hardt for at konvensjonen skulle bli en realitet.

Siden ILO (Den internasjonale arbeidsorganisasjonen) enten kan vedta bindende konvensjoner eller komme med anbefalinger, er beslutningen om å vedta et bindende regelverk derfor et gjennombrudd for kvinners rettigheter.

Konvensjonen vil gi opphav til nye virkemidler for å beskytte arbeidstakere mot vold og overgrep, samtidig som den kan bidra til å rette søkelys mot seksuell trakassering og andre former for tabubelagt og kjønnsbasert vold på arbeidsplassen.

Trygghet på vei til og fra arbeidet

Et viktig aspekt ved loven er at den omfatter ulike typer arbeidere og kontraktsformer. Det betyr at arbeidstakere på tidsbegrensede kontrakter, sesongarbeidere og arbeidere i uformell sektor også blir vil beskyttet av en slik konvensjon.

I tillegg omfatter loven overgrep som skjer på vei til og fra arbeidsstedet. Det er viktig for tekstilarbeidere som ofte må jobbe overtid og dra hjem fra arbeid etter at det har blitt mørkt, noe som øker risikoen for å bli utsatt for overfall. 

Mye arbeid gjenstår

Det gjenstår likevel mye arbeid før konvensjonen blir innført. Aller først må den godtas av ulike medlemsland. Deretter må den integreres i lovverket. At en konvensjon blir vedtatt av ILO, betyr ikke at alle medlemslandene pålegges å ratifisere den.

– Erfaring viser imidlertid at konvensjoner kan ha en stor påvirkning selv i land hvor de ikke er innført. Det er derfor grunn til å tro at en konvensjon mot vold og trakassering på arbeidsplassen kan ha positive ringvirkninger også i land som ikke velger å ratifisere, sier Bakken Riise.

Kleskjedene må gå foran

Flere rapporter har vist at kvinnelige tekstilarbeidere blir utsatt for ulike former for kjønnsbasert vold og trakassering på arbeidsplassen.

Samtidig er dette i stor grad tabu, og særlig seksuell trakassering er et krevende tema å belyse. Den nylig vedtatte konvensjonen kan dermed bidra til å belyse ulike former for overgrep.

Kleskjeder som produserer klærne sine i land hvor lovverket er svakt og kvinner har få reelle rettigheter, må ansvarliggjøres.

– Kleskjedene bør ikke vente til den nye konvensjon omsettes i praksis, men være i forkant og ta viktige grep for å forhindre at tekstilarbeidere utsettes for overgrep i egen leverandørkjede.

Framtiden i våre henders nye rapport "Overworked and exposed" viser blant annet at kvinnelige tekstilarbeidere i Myanmar og Kambodsja oppgir at de blir utsatt for seksuell trakassering ved tekstilfabrikker som produserte for H&M, Lindex og KappAhl.

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Vi finnes bare på grunn av den økonomiske støtten fra de over 40 000 medlemmene våre. Desto flere som støtter arbeidet vårt, jo større påvirkningskraft har vi også i møte med myndigheter, politikere og næringsliv. Bli medlem i dag!

- Annonse -