Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Skal starte nasjonal plastutfordring

Framtiden i våre hender tester nye metoder for å mobilisere innbyggere til å redusere plastforsøpling og plastforbruk.

Framtiden i våre hender tester nye metoder for å mobilisere innbyggere til å redusere plastforsøpling og plastforbruk.

Til høsten skal Framtiden i våre hender gjennomføre et nasjonalt prosjekt med mål om å redusere plastforbruk og plastforsøpling. Kjerneelementet i prosjektet er å engasjere totalt 100 husholdninger i fem kommuner – Oslo, Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Lillehammer – til å gjennomføre plastutfordringer i løpet av en periode på to til tre uker.

Individuelle tiltak er nødvendige

Selv om plastproblematikken er så stor og gjennomgripende at det er avgjørende med endringer på systemnivå, er individuelle tiltak svært nødvendige. Vi som privatpersoner er ansvarlige for en betydelig del av overforbruket og plastforsøplingen.

Vi som enkeltpersoner kan gjøre mange tiltak i hverdagen for å redusere forbruket vårt, samt påvirke politikere, produsenter og næringslivet. Dette kan igjen kan bidra til å løse deler av plastproblemet på et strukturelt nivå. Målet med denne plastutfordringen er å hjelpe forbrukerne med å ta enkle valg i hverdagen for å bidra til nettopp dette.

Digital plattform

Utfordringene kjøres med den digitale plattformen til Ducky. Ducky har en avansert klimakalkulator i bunn, og er designet for å gjøre det morsomt og enkelt for folk å gjennomføre aktiviteter og endre vaner.

Deltagerne vil få tilgang til fakta om plast, tips og råd til hvordan de kan redusere sitt plastforbruk og plastforsøpling i naturen, samt forslag til effektive aktiviteter de kan gjennomføre i hverdagen. Deltagerne skal daglig loggføre sine plastreduserende tiltak og kan se i sanntidsdata sine besparelser og framdrift.

Alle kan bidra!

Selv om vi kaller dette en konkurranse, er det like mye en dugnad. Som alle dugnadsdeltakere har erfart, kan dugnad være ganske kjedelig alene. Følelsen av å gjøre noe viktig sammen med andre er avgjørende for å skape motivasjon og engasjement. Hvis man i tillegg kan gjøre dette i vennlig konkurranse med andre dugnadsdeltakere, får mange en ekstra motivasjon - både til å gjøre det bra selv og fortelle om det til andre.

Vi ønsker å vise at alle kan bidra til å løse plastproblemet og har trua på at «mange bekker små, gjør en stor å». Vi vil med dette prosjektet få tilgang til akkumulert data som kan bekrefte effekten av samlede enkeltaktiviteter. Samtidig vil deltagerne få økt kunnskap og verktøy til å gjøre det enkelt og gøy å bidra til å redusere plastforsøpling!

Innholdsutvikling og worksoper

Vi er allerede godt i gang med innholdsutvikling og har hatt flere givende workshoper både med fokusgrupper, med interne- og eksterne fagfolk og i sparring med Ducky. I september skal vi etter planen kjøre ut en pilot i to mindre kommuner, før det smeller i gang med hovedutfordringen som vil foregå medio oktober.

Prosjektet er finansiert av Handelens Miljøfond og Bymiljøetaten.

Ønsker du å delta, eller har spørsmål om prosjektet, ta kontakt med prosjektleder Sandra B. Sotkajærvi på sandra@framtiden.no

Hvis du vil lære mer om plast, les gjerne vår rapport “Et hav av plast – utfordringer og tiltak”.