Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Vil fjerne plasten fra skolen og idretten

I Trondheim jobber Framtiden i våre hender sammen med idrettslag og skolen for å kutte plastforsøpling.

Elever ved Åsheim Skole jobber med å fjerne engangsartikler på sommerballet, bedre resirkulering på skolen, og mindre forsøpling på stien mellom skolen og butikken.
Elever ved Åsheim Skole jobber med å fjerne engangsartikler på sommerballet, bedre resirkulering på skolen, og mindre forsøpling på stien mellom skolen og butikken.

I Trondheim jobber Framtiden i våre hender sammen med idrettslag og skolen for å kutte plastforsøpling.

Mindre avfall ved gjenbruk

Framtiden i våre hender Trondheim har nå et prosjektet der målet er at barn og voksne skal produsere mindre avfall. En av de viktigste løsningene i arbeidet mot plastforsøpling er flerbruk og gjenbruk av ressurser. Nå skal et samarbeid med idrettslag og skoler sørge for å fase ut engangsartikler som plastbestikk, og minimere spredning av gummigranulat. 

Flerbrukslag

I 2018 ble Utleira IL Norges første Flerbrukslag! Det betyr at de fikk "Flerbrukssertifisering" for å sette i gang tiltak og retningslinjer som sørger for redusert bruk av plast og spredning av gummigranulat. Utleira IL har startet med for utlån av sko for å minske forbruket og har byttet ut syntetisk klær med bambus for i minske utslipp av mikroplast.  De jobber også for å minske utslipp av gummigranulat og planlegger tiltak for at medlemmer skal velge flerbruk fremfor engangsartikler.

eks prisliste flerbrukslag

Flerbrukslag gir rabatt til folk som tar med egen kopp/tallerken/bestikk

Store muligheter i idretten

Idrettslag har en unik mulighet til å få mange med på gode tiltak. De har et bredt nedslagsfelt og fremmer verdier av fellesskap og dugnad. Som de aller fleste arenaer i samfunnet vårt, er også idretten preget av høy bruk av engangsartikler, både av plast og andre materialer. Det aller vanligste er bruk av engangskopper, tallerkener, bestikk og servietter. Idretten en arena med høy distribusjon av reklameartikler fra sponsorer, noe vi oppfordrer til å minimere, både av hensyn til forbrukerpress og ressursbruk.

foto utleira

Utleira IL (på bildet) er Norges første Flerbrukslag.

Vil også ha med skolene!

Idrettslagene er imidlertid allerede presset på ressurser, og må få drahjelp fra lokalsamfunnet rundt, derfor involveres også skolene gjennom skolebesøk. I samarbeid med Trondheim kommune vil barne- og ungdomsskoler bli invitert til å motta besøk av Framtiden i våre hender og snakke om generelle utfordringer og løsninger knyttet til plast, hvilke forbedringer som kan gjøres på skolen, kombinert med en ekskursjon til nærmeste fotballbane for å se hvor mye gummigranulat som er på avveie. Ungdomsskoleelever vil også bli utfordret til å sammen med klassekamerater teste ut miljøvennlige aktiviteter i hverdagen ved hjelp av Ducky, som er en et verktøy for å måle klimaavtrykk. Arbeidet i Trondheim er godt i gang og vi gratulerer Åsheim ungdomsskole med å være Norges første Flerbrukskole!

Ønsker du mer info om hvordan du kan bli flerbrukslag eller flerbruksskole, sjekk ut : www.flerbruk.com eller ta kontakt på framtiden.trondheim@gmail.com

Les mer her på Utleira sin side

Framtiden i våre hender Trondheim gjennomførte i 2018 et større plastprosjekt støttet av Trondheim kommune og Sparebank 1. Prosjektet resulterte i rapporten ‘Et hav av plast - Utfordringer og tiltak’, som ble lansert høsten 2018. Rapporten gir en grunnleggende innføring i hva plast er og hvilke utfordringer det gir. Inkludert i rapporten er tre detaljerte tiltakslister for privatpersoner, politikere og idrettslag.  Les rapporten her.