Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

La oss avslutte olje- og gassalderen med stil

Har tiden kommet for å sette en sluttdato for norsk olje- og gassutvinning? 

Foto: Tommy Ellingsen, Norsk olje og gass, Troll 21.
Foto: Tommy Ellingsen, Norsk olje og gass, Troll 21.

Har tiden kommet for å sette en sluttdato for norsk olje- og gassutvinning? 

Utslippene i Norge øker, og regjeringen varsler ny konsesjonsrunde. Hvor blir det av den omstillingen vi trenger? Hvis Erna Solberg og Jonas Gahr Støre vil gi forutsigbarhet for ungdom, arbeidere, næringsliv og lokalsamfunn over hele Norge, bør de bli enige om en sluttdato for norsk olje- og gassutvinning.

Denne våren har spørsmålet om hvorvidt Norge trenger en sluttdato for norsk olje- og gassutvinning delt norsk politikk, både mellom og innad i partiene. Forslaget om en politisk satt sluttdato er forståelig nok en rød klut. Men selv om det er en vanskelig debatt, kan vi ikke la være å ta den. Den er helt nødvendig for å skape en rettferdig omstilling, og for å sørge for at vi faktisk avrunder olje- og gassalderen med stil.

Så før du sveiper videre i fyr og flamme - la meg forklare hva vi mener med en sluttdato for norsk olje- og gassutvinning, og hvorfor vi tror det er en god ide. Også for de som i dag er økonomisk avhengig av olje- og gassnæringen.

En sluttdato for norsk olje- og gassutvinning vil bidra til å fjerne usikkerhet og skape forutsigbarhet for ansatte i olje- og gassnæringen. Norske oljearbeidere mistet jobben i tusentall da oljeprisen sank i 2013-2014 – og mange flere vil risikere å miste jobben når etterspørselen etter norsk olje går ned. En sluttdato er ikke starten på ny arbeidsløshet, men en frist for når vi skal ha gjennomført et gigantisk næringspolitisk skifte fra olje og gass til bærekraftige næringer. Oppgaven er betydelig. Vi skal ha opp mot 200.000 arbeidere over i sikre arbeidsplasser. For mange vil arbeidet være relativt likt, verftsarbeidere på Stord og Karmøy kan både lage understell til rigger og havvindmøller. Men andre vil trenge etterutdanning og nye arbeidsplasser.

For å håndtere denne historiske omstillingen, trenger vi utdanningsplasser, forskning, næringsstøtte og statlig støtte på flere områder. En sluttdato vil kunne skape en sunn politisk konkurranse om hvem som klarer å nå politiske mål innen utdanning, forskning, næring – for å sikre at folk ikke mister jobben. En sluttdato er ikke en trussel mot fremtidige arbeidsplasser rundt om i landet. Tvert imot er det en tidsfrist for når vi skal ha trygge, grønne alternative arbeidsplasser på plass.

En sluttdato svarer også på ungdommens krav om klarhet rundt hvilken arbeidsfremtid de utdanner seg til. Verden må halvere klimautslippene innen 2030, og deretter er det raskt minkende interesse for olje eller gass fra norsk sokkel. For norsk ungdom, er en sluttdato et tydelig signal om hvilken utdanning de bør velge. Det viser også at man tar klimaengasjementet fra de 40.000 ungdommene som klimastreiket i mars på alvor. Framtida er fornybar, ikke fossil.

Med en sluttdato for norsk olje- og gassutvinning hindrer vi en markedsstyrt kollaps. Det blir enklere for finanssektoren å gjøre jobben sin, slik at kapital styres i retning av fremtidsrettede næringer, bedrifter og prosjekter. Finansnæringen spiller en nøkkelrolle gjennom risikovurdering av selskaper og prosjekter, som igjen danner grunnlag for investeringer, utlån og forsikring. Vi er alle avhengige av at sparepengene våre, investeringene våre, flyttes fra oljeutvinning til lønnsomme og bærekraftige alternativer. Finanssektoren er avhengig av stabil og langsiktig planlegging, og trenger tid og forutsigbare rammer til å finansiere den omstillingen vi skal gjennom. En sluttdato vil gi et bedre grunnlag for å vurdere hva som vil være lønnsomt og ikke i tiår fram i tid.

Så når bør vi sette sluttdato for olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel? Et første skritt mot å avrunde oljealderen med stil vil være å utarbeide et felles kunnskapsgrunnlag, i god norsk politisk tradisjon. Her finnes det allerede mye kunnskap en kan basere seg på, blant annet i FNs klimarapporter. Når kunnskapen ligger på bordet, er det et politisk ansvar å sette en dato. Det ansvaret faller på våre politiske ledere, i særdeleshet Erna Solberg og Jonas Gahr Støre.

En sluttdato for olje- og gassalderen i Norge vil være en tidsfrist for når vi som samfunn skal ha avrundet oljealderen med stil.