Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Ørret i innsjø

Miljøgift i norske innsjøer farligere enn tidligere antatt

Mattilsynet advarer mot å spise fisk fra utsatte norske innsjøer i kjølvannet av EUs nye risikovurdering av de helseskadelige fluorkarbonene PFOA og PFOS.

Mattilsynet advarer mot å spise fisk fra utsatte norske innsjøer
Mattilsynet advarer mot å spise fisk fra utsatte norske innsjøer

Mattilsynet advarer mot å spise fisk fra utsatte norske innsjøer i kjølvannet av EUs nye risikovurdering av de helseskadelige fluorkarbonene PFOA og PFOS.

Den europeiske myndighet for mattrygghet (EFSA), publiserte i november 2018 en oppdatert risikovurdering av enkeltstoffene PFOS og PFOA, og fastsatte nye midlertidige og markant lavere tålegrenser for disse stoffene.

EUs offensive arbeid på området indikerer at fluorkarbonene er farligere enn tidligere antatt. Stoffene har blitt linket til blant annet lavere fødselsvekt hos barn, vaksinemotstand, redusert leverfunksjon økt risiko for infeksjoner, påvirkning på immunforsvaret og økte kolesterolnivåer.

Det kommer i tillegg fram i vurderingen fra i fjor høst at det er grunn til bekymring for at stoffene kan gi testikkel- og nyrekreft, overvekt samt tarmsykdom.

Alvorlige utslipp i norske innsjøer

Mattilsynet gikk nylig ut og advarte folk mot å spise fisk fra Tyrifjorden i Buskerud, samt elvene Randselva og Storelva, etter Miljødirektoratet fant verdier av stoffet PFOS høye nok til å gi økt risiko for helseskade.

Forurensingen er et resultat av utslipp fra en nedlagt papirfabrikk på Viul utenfor Hønefoss.

Tidligere i år gikk Mattilsynet ut med en lignende advarsel for vannene Leirin (inkludert Kalken) og Sustjern i Valdres, samt advarsler mot å spise kjøtt eller drikke melk fra beitedyr som primært har drukket vann fra Kalken.

Advarslene kom etter det ble avdekket at nærliggende Fagernes lufthavn tidligere har brukt brannslukningsskum som inneholder stoffene PFOS og PFOA.

Regjeringa må på banen

Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender, krever handling fra regjeringa. 

-  Hvor store skal konsekvensene bli før regjeringen setter inn tiltak? De har lenge varslet en handlingsplan for en giftfri hverdag, men den glimter med sitt fravær.

Bruk av PFOS har vært forbudt i både Norge og resten av Europa siden 2008. Bakken Riise mener funnene er foruroligende.

- Dette fremstår som grov miljøkriminalitet. Det er helt hårreisende at folk ikke skal kunne spise fisk fra en av våre største innsjøer. Her må klima- og miljøministeren komme på banen, sier hun.

Noen produsenter har nå gått over til alternative typer fluorkarboner i produksjonen, såkalte kortkjedede PFASer. Men studier har vist at det fins for lite konsekvensutredning av disse, og det som eksisterer peker på helse- og miljøbelastning på fabrikkarbeidere og nærmiljø.

Ineffektiv regulering

Paraplyorganisasjonen for europeiske miljøorganisasjoner, EEB, publiserte i april 2019 en større rapport som viser manglende regulering av farlige kjemikalier.

Av rundt 22,000 kjemikalier registrert for bruk i Europa er 352 prioritert for risikoanalyser. Kun 27% av disse har blitt sjekket siden 2012. Av disse igjen, ble halvparten funnet utrygge for kommersielt bruk på grunn av deres helseskadelige egenskaper.

De fleste av disse stoffene er fremdeles i bruk og det er fremdeles ingen tiltak for å begrense dem.

Bakken Riise mener varsellampene burde ha blinket for lenge siden.

- Det er alarmerende at miljøgifter vi vet er farlige fremdeles er i omløp. Vi mener Norge bør innføre høye avgifter på bruken av miljøgiftige fluorkarboner slik at produsentene slutter å bruke dem, og drive aktivt påvirkningsarbeid for å få på plass et forbud mot hele stoffgruppen av PFAS i EU. Dette bør være en sentral del av regjeringens varslede handlingsplan., sier hun.