Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Tekstilarbeider på en fabrikk i Bangladesh. Foto: Kristof Vadino, Clean Clothes Campaign

Fortsatt fattigdomslønn for tekstilarbeiderne

En fersk rapport viser at av 20 undersøkte store klesaktører – blant dem H&M, Zara, Adidas, Levi’s, NIKE og Puma – er det ingen som sikrer en levelønn for de asiatiske tekstilarbeiderne som syr klær for dem.

Tekstilarbeider på en fabrikk i Bangladesh. Foto: Kristof Vadino, Clean Clothes Campaign
Tekstilarbeider på en fabrikk i Bangladesh. Foto: Kristof Vadino, Clean Clothes Campaign

En fersk rapport viser at av 20 undersøkte store klesaktører – blant dem H&M, Zara, Adidas, Levi’s, NIKE og Puma – er det ingen som sikrer en levelønn for de asiatiske tekstilarbeiderne som syr klær for dem.

Rapporten “Tailored Wages 2019” er laget av Clean Clothes Campaign, som Framtiden i våre hender er en del av. Rapporten viser at selv om 85 prosent av de spurte selskapene har retningslinjer som krever at arbeiderne skal betales en levelønn, så kan ingen av dem presentere bevis på at slik skjer. 

– Det har gått fem år siden Clean Clothes Campaign gjennomførte en lignende undersøkelse og lite eller ingen ting har skjedd siden den gang, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

– Lønnsnivået til de som syr klærne våre er fortsatt så lavt at de fleste tekstilarbeiderne lever i fattigdom. Tiden er overmoden for at kleskjedene sikrer at arbeiderne tjener en lønn som gir mulighet for verdige liv.

19 av 20 får bunnskår

19 av 20 selskaper som omtales i rapporten får bunnskår fordi de ikke klarer å fremskaffe bevis for at arbeiderne betales anstendige lønninger. Unntaket er Gucci som har lagt frem tall som viser at i Italia, hvor selskapet har en liten del av sin produksjon, har arbeiderne et tilstrekkelig lønnsnivå som et resultat av nasjonale lønnsforhandlinger.

Kun syv selskaper – blant dem G-star, Tchibo og Fruit of the Loom – har et uttalt mål for hva som er en levelønn. Kleskjedene H&M, Inditex/Zara og Primark mener derimot at man ikke trenger et slikt mål, men at en levelønn er resultatet av forhandlinger mellom arbeidsgiverne og fagforeninger.

Rapporten slår derimot fast at ulik maktfordeling gjør det praktisk talt umulig å framforhandle et lønnsnivå som monner. Fabrikkeierne sitter med sterke kort, fagforeningene er ikke sterke nok eller har ikke reell streikerett, og arbeiderne er redde for å streike av frykt for å miste jobben.

Selskapene Adidas, NIKE og Puma har ikke mål for levelønn i det hele tatt, men overlater dette til sine leverandører.

Kan vise til noen gode prosjekter

Inditex/Zara og H&M kan vise til noen prosjekter som angivelig har ført til noe høyere lønningen i et fåtall land, men avstanden mellom minstelønn og levelønn forblir stor også i disse tilfellene.

Ingen av de undersøkte selskapene har en klar, tidfestet plan for når levelønn i leverandørkjeden skal være en realitet. Det er et tankekors når minstelønna i Etiopia og Bangladesh utgjør rundt en firedel av det som anses som en levelønn. I Romania og flere andre land i regionen er lønnsgapet enda større; rundt en sjettedel av en estimert levelønn.

De fleste selskapene har åpne leverandørlister

Rapporten viser også at tre firedeler av selskapene nå har åpnet hele eller deler av sin leverandørliste. Inditex/Zara, som er en av verdens største klesaktører og eies av Spanias rikeste mann, Amancio Ortega, hemmeligholder derimot fortsatt sine produksjonssteder.

– Vi er glad for at de fleste selskapene i undersøkelsen nå er åpne om hvilke fabrikker de kjøper varene sine fra. Slik åpenhet bygger selskapenes troverdighet og er en viktig forutsetning for å kunne sjekke fabrikkene deres og ansvarliggjøre dem hvis kritikkverdige forhold oppdages.

– Men det er kritikkverdig at Inditex (Zara) fortsatt velger hemmelighold når nesten alle de andre kleskjedene har åpne leverandørlister.

Rapportens anbefalinger

Rapporten anbefaler selskapene å kontrollere lønnsnivået på fabrikkene de kjøper varer fra og sammenligne disse med anerkjente, anbefalte nivåer for en levelønn.

Kleskjedene bør også utarbeide en handlingsplan for hvordan og når arbeiderne i deres leverandørkjede bør kunne forvente å komme opp på et levelønnsnivå. En del av denne handlingsplanen bør være å inngå avtaler med fagforeninger hvor man forplikter seg til å betale mer for varene og hvor merprisen går til høyere lønninger.