Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Foto: Janne Hulkkonen

Trakassering og korte kontrakter

En undersøkelse Framtiden i våre hender har gjennomført i samarbeid med partnerne i Kambodsja og Myanmar avdekket at kvinnelige tekstilarbeidere jobbet på svært korte kontrakter. Noen av dem ble også utsatt for verbal og seksuell trakassering.

Foto: Janne Hulkkonen
Foto: Janne Hulkkonen

En undersøkelse Framtiden i våre hender har gjennomført i samarbeid med partnerne i Kambodsja og Myanmar avdekket at kvinnelige tekstilarbeidere jobbet på svært korte kontrakter. Noen av dem ble også utsatt for verbal og seksuell trakassering.

Disse og andre funn er omtalt i rapporten «Overworked & exposed: Short term contracts and gender issues in the Myanmar and Cambodian garment industries». De skandinaviske kleskjedene H&M, KappAhl og Lindex som knyttes til fabrikkene som ble undersøkt oppfordres til å være oppmerksomme på kjønnsspesifikke utfordringer og kontraktsituasjonen hos sine leverandører.

– Nulltoleranse for ulike former for trakassering og krav til langtidskontrakter bør bli en del av selskapenes policy og praksis, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

De fleste tekstilarbeidere i verden er kvinner. Rapporten tar derfor utgangspunkt i et kjønnsperspektiv for å forstå utfordringene de intervjuede tekstilarbeiderne, alle kvinner, opplever.

Forteller om seksuell trakassering og utrygghet

Samtalene med tekstilarbeiderne avdekket at seksuell trakassering var et reelt problem for de noen av de kvinnelige arbeiderne. De fortalte om seksualisert språk, uønsket berøring og krav eller oppfordringer om seksuelle handlinger av mannlige arbeidere og overordnede. Noen fikk også kommentarer om kroppene sine: At de «… ser ut som jomfruer" eller at de "... ser ut som de har fått mange barn". 

Mange arbeidere sa at seksuell trakassering er noe som andre kvinnelige arbeidere er utsatt for, mens de ikke opplever slikt selv. Samtidig oppga mange av de samme ansatte at det er et behov for en komité eller fagforening, helst med kvinnelige representanter, som kan håndtere seksuell trakassering på fabrikken.

Mange sa at de også føler seg utrygge når de må gå hjem i mørket fra fabrikken etter pålagt overtidsarbeid – de uttrykte redsel for å bli ranet, seksuelt trakassert eller voldtatt. De få arbeiderne som hadde tilbud om, eller selv ordnet med transport følte seg langt tryggere.

– Kleskjedene må gjøre alt de kan for å hindre seksuell trakassering og annen kjønnsdiskriminerende praksis i fabrikkene de kjøper varer fra, sier Bakken Riise. - Vi oppfordrer dem å samarbeide med fagforeninger og andre organisasjoner som kan mye om hvordan man forhindrer verbale og seksuelle krenkelser på arbeidsplassen, og reiseveien til og fra fabrikkene.

Ansatt på korttidskontrakter

Den utbredte bruken av korttidskontrakter, kontrakter med varighet i vanligvis to, tre eller seks måneder, i Kambodsja ble av mange arbeidere sett på som en taktikk fabrikkeierne bruker for å sikre seg “føyelige” arbeidere. Flere av kvinnene fortalte at de jobber under en vedvarende trussel om ikke å få sin kontrakt fornyet, og at de er redde for å stå opp mot urettferdig behandling og kreve sine rettigheter.

I henhold til kambodsjansk lov skal alle korttidskontrakter omgjøres til faste kontrakter etter to års tjeneste. Imidlertid hadde halvparten av de intervjuede arbeidstakere vært ansatt på gjentatte korttidskontrakter i mer enn to år – i noen tilfeller opptil fem år – på samme fabrikk, hvilket betyr at fabrikkeierne opererer med illegale kontrakter.

– Vi ser at bruken av korttidskontrakter skaper mye usikkerhet blant tekstilarbeiderne. Frykten for ikke å få fornyet kontrakt begrenser deres muligheter til å kreve sine rettigheter. Denne trenden må snus: Kleskjedene stille krav om at bruken av illegale korttidskontrakter opphører umiddelbart, hvis ikke bidrar de selv til at en ulovlig praksis opprettholdes. På sikt bør alle arbeidere som produserer klær og andre varer for kleskjedene sikres en fast kontrakt.

Dårlig renhold og sestriksjoner på toalettbesøk 

Ved noen av fabrikkene var misnøye med renholdet av toalettene et tilbakevendende tema. Flere arbeidere fortalte også at de kun har lov til å bruke toalettet noen få ganger om dagen og/eller i maksimalt fem minutter per toalettbesøk. Slike restriksjoner kan føre til helseproblemer og er spesielt utfordrende for gravide eller arbeidere som har mensen.

– Problemene vi avdekket ser ut å ha stor innvirkning på de kvinnelige tekstilarbeidernes liv. Kleskjedene må i langt høyere grad samarbeide med demokratisk valgte fagforeninger som støtter opp om arbeidernes rettigheter. Retten til å organisere seg, føle trygghet på arbeidsplassen og ha en fast kontrakt som gir forutsigbar inntekt er helt grunnleggende for anstendige arbeidsvilkår, avslutter Bakken Riise.

Om rapporten:

Rapporten er resultatet av et samarbeid mellom Framtiden i våre hender, The Center for Alliance of Labor and Human Rights (CENTRAL), Cambodia, and Action Labor Rights (ALR), Myanmar. Disse organisasjonene kartlegger arbeidstakerrettigheter i klesindustrien og driver påvirkningsarbeid for å bedre forholdene ved fabrikker i disse landene.

Researchen er basert på individuelle intervjuer med 66 tekstilarbeidere i fire fabrikker, to i Kambodsja og to i Myanmar. De skandinaviske kleskjedene H&M, KappAhl og Lindex kjøpte klær fra én eller flere av disse fire fabrikkene når undersøkelsen fant sted. I tillegg gjennomførte researcherne gruppeintervjuer hvor til sammen 38 arbeidere var tilstede og diskuterte ulike problemstillinger. Navnene til både fabrikkene og arbeiderne er anonymisert for å forhindre mulig trakassering av de ansatte.