Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Står tekstilarbeidernes liv igjen i fare?

Styremaktene i Bangladesh bruker landets Høyesterett for å forhindre at sikkerhetsavtalen for tekstilfabrikker, eller Akkorden, skal fortsette sitt arbeid. Dermed settes tekstilarbeidernes sikkerhet på spill.

Foto: Kristof Vadino
Foto: Kristof Vadino

Styremaktene i Bangladesh bruker landets Høyesterett for å forhindre at sikkerhetsavtalen for tekstilfabrikker, eller Akkorden, skal fortsette sitt arbeid. Dermed settes tekstilarbeidernes sikkerhet på spill.

 

Akkordens bangladeshkontor kan bli lukket, selv om det er bred internasjonal enighet om at myndighetenes eget sikkerhetsprogram ikke er skikket til å fortsette arbeidet. Saken som skal opp i Høyesterett har gjentatte ganger blitt utsatt.

Clean Clothes Campaign, som Framtiden i våre hender er en del av, har gjort en undersøkelse  som viser at dette ikke er tilfelle. Den avdekker følgende sjokkerende funn:

1. Mangelfull informasjon

De to statlige databasene som er ment å gi informasjon om sikkerhetsarbeidet ved fabrikkene er inkonsekvente og gir ikke informasjon om oppfølgingskontroller der man har kunnet påvise klare sikkerhetsbrudd.

2. Livsfarlig sendrektighet

Hver av de 745 fabrikkene som nå ligger under regjeringens inspeksjonsprogram har ennå ikke ryddet opp i grove sikkerhetsbrudd som ble identifisert for mellom tre og fem år siden. Det dreier seg blant annet om låsbare utgangsdører som i tilfelle brann vil kunne fange arbeiderne i en dødsfelle. Andre farlige forhold kunne og burde blitt rettet opp umiddelbart etter at de hadde blitt påvist.

3. Overdriver resultater

Bangladeshiske styremakter oppgir at 29 prosent av de nødvendige sikkerhetsrenoveringene på fabrikkene innenfor deres ansvarsområde, er fullført. En nærmere titt myndighetenes egne data viser at det er en grov overdrivelse: 346 av de 400 fabrikkene hvor det foreligger informasjon har fullført mindre enn 20 prosent av alle nødvendige sikkerhetsrenoveringer. Kun to fabrikker har gjennomført mellom 21 og 40 prosent av pålagte utbedringer. Det finnes ingen informasjon om de resterende 52 fabrikkene. Det man derimot med sikkerhet vet er at 89 prosent av alle renoveringene som har blitt pålagt de drøyt 1600 fabrikkene som omfattes av Akkorden, har blitt gjennomført.

4. Myndighetene ser en annen vei

Bangladeshiske myndigheter har rett til å stenge fabrikker som anses som livsfarlige. Hvis dette hadde skjedd når arbeiderne varslet om de voksende sprekkene i Rana Plaza i dagene før fabrikkskollapsen, ville ikke 1134 mennesker blitt knust til døde. Akkorden sikkerhetsprogram har identifisert 114 svært farlige fabrikker. Disse ble etter hvert utelukket fra avtalen fordi eierne nektet å gjøre dem sikrere. I dag er fortsatt halvparten av de samme fabrikkene åpne, men under myndighetenes inspeksjonsprogram. Det finnes ingen dokumentasjon som tilsier at det er gjort noen sikkerhetstiltak i disse fabrikkene.

Tør ikke å si ifra?

Myndighetene hevder å ha mottatt 18 klager på sikkerheten ved fabrikkene gjennom klageordningen som ble opprettet i 2013. Akkorden mottok derimot 1,152 klager i samme tidsperiode. Det er grunn til å tro at den store forskjellen i bruken av de to klageordningene i høy grad bunner i at myndighetenes utgave ikke garanterer arbeidstakerne anonymitet når de uttrykker sin uro eller frykt over sikkerheten. Akkordens klageordning sikrer derimot arbeiderne anonymitet slik at de ikke trenger å være redde for represalier hvis de setter spørsmålstegn ved sikkerheten på fabrikken de jobber i.

Både kles- og tekstilkjedene og fagbevegelsen, som har signert Akkorden, er forpliktet til å overføre ansvaret for inspeksjons- og reparasjonsarbeidet den dagen Bangladesh er klar til å ta over. For tiden er det mange organisasjoner, både i det tekstilproduserende landet og på internasjonalt nivå, som mener landets styremakter ikke oppfyller grunnleggende krav til åpenhet, overvåkning eller håndheving av sikkerhetsarbeidet.

En rekke selskaper går nå ut og gir sin offentlige støtte til Akkorden. Kid Interiør, som selger hjemmetekstiler, og Varnergruppen (bla. Cubus, Carlings, og Dressmann), H&M, Lindex og Zara. De sier at de ønsker sikre fabrikker og at myndighetene i Bangladesh bør ta over først når de er skikket til oppgaven.

Myndighetenes inspeksjonskontor ligger langt bakpå når det gjelder å sikre de fabrikkene som ikke omfattes av Akkorden. Likevel hevder de at de er skikket til å overta alle Akkorden oppgaver; inspeksjons- og utbedringsarbeid, klageordning og treningsprogrammene for sikrere arbeidsplasser, som mer enn 1,7 millioner arbeidere har deltatt i. Når myndighetene samtidig nekter gå med på en evaluering av deres beredskap for å kunne ta over Akkorden arbeid, svekkes tilliten til dem enda mer.