Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Kaster ut kullgiganter

Investeringer i kull for 36 milliarder kroner vil nå kastes ut av Oljefondet etter at Regjeringen endrer retningslinjene.

Foto: Finansdepartementet /  Creative commons: Craebby Crabbson
Foto: Finansdepartementet / Creative commons: Craebby Crabbson

Investeringer i kull for 36 milliarder kroner vil nå kastes ut av Oljefondet etter at Regjeringen endrer retningslinjene.

Seks gruveselskaper og to kraftprodusenter hvor Norges Bank i dag har investert 35,9 milliarder norske kroner vil omfattes av det utvidede kullkriteriet. I den årlige Stortingsmeldingen om Oljefondet varslet Finansdepartementet at selskaper som produserer mer enn 20 millioner tonn termisk kull (til kullkraftverk) eller kraftselskaper som produserer mer enn 10.000 megawatt strøm fra kullkraft, også skal kastes ut av Oljefondet.

Siv Jensen gjør en vellykket vårrengjøring av oljefondet. Nå kaster vi ut kullgigantene som ble igjen etter forrige runde i 2016. Dette vil få stor virkning, for vi vet at mange andre store fond følger etter når oljefondet foretar seg noe. Neste steg må være å kaste ut selskaper som planlegger nye kullkraftverk.
Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender

 

Ved å bruke databasen Global Coal Exit List fra urgewald har Framtiden i våre hender identifisert åtte selskaper som faller inn under det nye og strammere kriteriet, og som derfor trolig skal ut av Oljefondet.

Både tyske RWE og Uniper produserer i dag mer enn 10.000 megawatt strøm fra kullkraft, mens gruveselskapene AGL Energy, Glencore, Anglo American, BHP Billiton, Evraz og South32 produserer mer enn 20 mill tonn kull i året.

Finansdepartementet omtaler selv åtte selskaper, uten å angi navn. Av disse står de seks største kullprodusentene står for 75 prosent av gjenværende kullutvinning i fondet.

Samtidig bekrefter Finansdepartementet at de ikke kaster ut alle selskaper som produserer eller bruker kull. Banken har identifisert 202 selskaper som produserer strøm fra kull, og 27 selskaper i fondet som utvinner såkalt termisk kull som brukes i kullkraftverk. Av disse er det altså 8 som fyller de strengere kriteriene.

Framtiden i våre hender og miljøbevegelsen ba Stortinget allerede i 2015 om å sette en absolutt grense for kullproduksjon i selskapene. Det kom ikke med i de opprinnelige retningslinjene for kull i 2016, og det er derfor en viktig seier at de nå er en del av kullkriteriene.