Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Fem grunner til at oljefondets salg av oljeaksjer er en seier

Regjeringen har bestemt at oljefondet skal trekke seg ut av 134 olje- og gasselskaper. Dette utgjør investeringer for rundt 70 milliarder kroner. Vi har jobbet for at oljefondet skal ut av all fossil energi i mer enn 10 år og feirer dette som et stort fremskritt.

God stemning på kontoret da nyhetene om Oljefondet kom 8. mars 2019.
God stemning på kontoret da nyhetene om Oljefondet kom 8. mars 2019.

Regjeringen har bestemt at oljefondet skal trekke seg ut av 134 olje- og gasselskaper. Dette utgjør investeringer for rundt 70 milliarder kroner. Vi har jobbet for at oljefondet skal ut av all fossil energi i mer enn 10 år og feirer dette som et stort fremskritt.

Her er fem grunner til at dette er en kjempeseier for klimaet. 

 1. Signaleffekten 

Det norske oljefondet er verdens største statlige fond. Vi vet at andre store investorer verden over følger nøye med på hva oljefondet gjør. Signaleffekten er enorm, og vi håper at mange andre fond vil følge etter. 

2. Vi er endelig kvitt tjæresand og flere oljeverstinger . 

Regjeringen varsler at de skal fjerne rene lete- og utvinningsselskaper. I en liste som Finansdepartementet har offentliggjort over disse selskapene, finner vi mange skifergass og tjæresandselskaper, som nå vil kastes ut av oljefondet. Disse selskapene har drevet en aggressiv utbygging av ekstra klimaskadelig olje, og vil nå heldigvis fjernes. 

3. Mindre olje er nødvendig for å nå klimamål 

Hvis verden skal nå målene i Parisavtalen om å begrense den globale oppvarmingen til ned mot 1,5 grader, må en vesentlig del av verdens fossile ressurser bli liggende i bakken. Det bygges mer og billigere fornybar energi, og land setter seg mer ambisiøse klimamål. Når i tillegg store, langsiktige investorer da trekker seg ut av olje- og gasselskaper, vil det på sikt gjøre det vanskeligere og mer risikabelt å drive med olje og gass. 

4. Viktig start, selv om det kun omfatter 20 % av olje og gassaksjene. 

De største olje- og gasselskapene som Shell, BP og Exxon Mobile omfattes ikke av regjeringens beslutning, fordi de også driver med blant annet fornybar energi. Framtiden i våre hender skulle gjerne sett at oljefondet trakk seg ut av disse selskapene også, fordi disse selskapene er viktige drivere for økt olje- og gassproduksjon.  

5. Oljefondet skal nå vurdere alle selskaper for klimarisiko 

Norges Bank skal nå vurdere klimarisikoen ved alle investeringer i hele oljefondet. En slik gjennomgang må bety at de ikke bare vurderer, men faktisk hiver ut de selskapene som utgjør en stor klimarisiko. Vi forventer derfor at også store internasjonale oljeselskaper som motarbeider klimaavtalene vil kastes ut av oljefondet. 

Se og hør oss debatterer saken på Dagsnytt 18 8. mars 

 Se innslag med oss fra Dagsrevyen 8. mars