Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Tusener av aksjesparere risikerer å få pengene sine i svartelistede selskaper

I løpet av 2018 har antallet aksjesparekontoer doblet seg til nesten 400 000. En rapport fra Framtiden i våre hender viser at sju av ni norske banker hadde aksjesparekontoer der kunder kan plassere penger i fond som Oljefondet har svartelistet på grunn av brudd på sine etiske retningslinjer.

 Pengene på aksjesparekontoen kan havne i svartelistede selskaper  (Foto: Creative commons Rafael Matsunaga via Flickr)
Pengene på aksjesparekontoen kan havne i svartelistede selskaper (Foto: Creative commons Rafael Matsunaga via Flickr)

I løpet av 2018 har antallet aksjesparekontoer doblet seg til nesten 400 000. En rapport fra Framtiden i våre hender viser at sju av ni norske banker hadde aksjesparekontoer der kunder kan plassere penger i fond som Oljefondet har svartelistet på grunn av brudd på sine etiske retningslinjer.

Bankene tilbyr fond fra andre forvaltere, såkalte tredjepartsfond, slik havner også fond som er investert i atomvåpenprodusenter, korrupte selskaper og klimaverstinger på listene. I vår gjennomgang av ni banker var det bare Sparebank1 Østlandet og Sparebank1 SR-Bank som ikke tilbød fond med etikkverstinger.

56 fond med problemer

Av 83 fond som vi har sett på, er 56 investert i problematiske selskaper. I Danske Bank, DNB, Gjensidige, Nordea, Sbanken, Sparebank1 Nord-Norge og Sparebank 1 SMN ble det funnet fond som var investert i selskaper som er ekskludert av Oljefondet på bakgrunn av brudd med de etiske retningslinjene. Siden vår gjennomgang har SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 SMN sluttet å distribuere det problematiske fondet som vi fant i vår gjennomgang.

Stor økning i aksjesparekonto

Sparing i aksjesparekonto har økt voldsomt det siste året, og i oktober 2018 var det opprettet 373 000 aksjesparekontoer i Norge. En grunn til populariteten er nok de gunstige skattereglene for sparing i aksjesparekonto. Det er også et fritak for skatt når du flytter penger fra andre aksjeinvesteringer inn i aksjesparekonto; en overgangsordning som ble utvidet rett før jul til å vare ut 2019.

Banker setter egne retningslinjer til side

De fleste bankene har etiske retningslinjer som gjør at selskaper som ødelegger miljøet og bryter grunnleggende etiske normer ikke tilbys i bankens egne produkter, men i aksjesparekonto gjelder tilsynelatende ikke de samme etiske retningslinjene. Gjennom aksjesparekonto tjener bankene penger på å tilby fond som bryter med grunnleggende etiske normer, ofte normer som bankene selv har sagt de skal følge.

Oljefondet som utgangspunkt

I gjennomgangen Framtiden i våre hender har gjort har vi tatt utgangspunkt i de etiske retningslinjene Oljefondet bruker. Etter disse reglene ekskluderes selskaper som produserer atomvåpen, klasevåpen, tobakk og som har en stor del av virksomheten sin i kull, i tillegg ekskluderes selskaper som anses å ha brutt grunnleggende menneskerettighetsnormer, som har skapt stor og uopprettelig miljøskade, som er klimaverstinger i sin bransje eller som er skyldige i grov korrupsjon eller andre brudd på grunnleggende etiske normer. De fleste bankene har disse reglene som et minimum, men mange går lenger.

Bankene har ansvar for produkter de formidler

Fondene tilbudt gjennom aksjesparekonto er en del av inntjeningsgrunnlaget til bankene og må følge de samme etiske retningslinjene som resten av banken. Å tilby fond, men å merke dem som problematiske, er ikke godt nok.

Bankene tilbyr fond som er investert i atomvåpen, kullverstinger, miljøskade, grov korrupsjon, klasevåpen, menneskerettighetsbrudd, tobakk og brudd på andre grunnleggende etiske normer.

Framtiden i våre hender anbefaler at

  • Bankene ikke tilbyr fond som inneholder selskaper som er på deres ordinære eksklusjonslister (med oljefondets lister som minimum).
  • Bankene utvider etiske retningslinjer til å også omfatter fondene som tilbys via aksjesparingskonto.
  • Bransjeorganisasjonen - Verdipapirfondenes forening, utvikler en felles etisk standard for bankenes aksjesparekonto og tilbud om tredjepartsfond.

Egen merking av fond

Noen av bankene i denne undersøkelsen har merking av uetiske fond i sin akjseparekonto, slik at forbrukerne selv kan se hvilke fond som scorer dårlig. DNB, Sbanken og Gjensidige har opplyst at de har slike merkeordnigner. Å merke uetiske fond man tilbyr er imidlertid ikke nok. Banker har et etisk ansvar for innholdet i fondene de tilbyr, Framtiden i våre hender anbefaler bankene og ikke tilby disse fondene som har investeringer i ekskluderte selskaper, uavhengig av merking.

Les hele rapporten her