Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Foto: Jonas Gratzer

Norske banker bør gjøre mer for å sikre levelønn

Norske banker må i større grad bruke eiermakten sin i store kleskjeder til å presse på for at tekstilarbeiderne skal få en lønn å leve av. 

Foto: Jonas Gratzer
Foto: Jonas Gratzer

Norske banker må i større grad bruke eiermakten sin i store kleskjeder til å presse på for at tekstilarbeiderne skal få en lønn å leve av. 

Sammen med svenske Fair Action har Framtiden i våre hender skrevet rapporten Broke in Bangladesh – Nordic banks and living wages in the garment sector

Rapporten er en case-studie innenfor Etisk bankguide, og undersøker hvordan bankene etterlever sin policy i praksis. Den belyser hvordan en rekke nordiske banker med eierandeler i H&M, KappAhl, Lindex og MQ, i for liten grad har benyttet eller benytter sin eiermakt til å påvirke kleskjedene til å betale tekstilarbeiderne en lønn de kan leve av.

Av de undersøkte bankene er det Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, DNB, KLP og Storebrand som har virksomhet i Norge. De andre bankene som er undersøkt er Länsförsäkringar, SEB, Skandia og Swedbank.

Bankene har på tidspunktet for undersøkelsen til sammen store investeringer i de fire kleskjedene, men få av bankene har store eierandeler alene. DNB har 29 millioner i eierandel, KLP 63 millioner, Storebrand har 1,2 milliarder (tall fra 31.12.18). Det er imidlertid Person-familien som eier størstedelen i ett av selskapene, H&M, med 46,5 prosent av aksjene

Hennes & Mauritz svikter 

Rapporten setter spesielt fokus på Hennes og Mauritz’ løfte om levelønn. I 2013 lovet klesgiganten etter stort internasjonalt press å sikre levelønn for 850 000 arbeidere innen fem år. Fem år senere er konklusjonen entydig: klesgiganten har sviktet. KappAhl, Lindex og MQ jobber heller ikke for å sikre levelønn for sine arbeidere.

De norske bankene DNB, KLP og Storebrand har eierandeler i H&M. Sparebank 1-bankene hadde gjennom ODIN eierandeler i H&M på det tidspunkt analysen ble gjennomført, men Odin-fondene har senere solgt seg ut. Sparebank 1-bankene har derfor per i dag ikke lenger investeringer i H&M gjennom sin fondsforvalter, ODIN.

– Både DNB og Storebrand har vært i dialog med H&M om levelønn, senest i 2018. Det er veldig bra. Storebrand har også signalisert at de nå vil gjenoppta dialogen, ettersom H&M ikke har levert på løftet de ga i 2013, sier Anja Bakken Riise.

– Vi forventer at flere banker følger Storebrands eksempel. De må oppfordre H&M til å endre sin innkjøpspraksis ved å kreve at underleverandørene sikrer levelønn til sine arbeidere.

Bankene har ikke fulgt opp Hennes & Mauritz

Flere av bankene var også med i et investorinitiativ som i perioden før 2013 satte fokus på levelønn i H&M. Det kom i stand etter stort internasjonalt press hvor det elendige lønnsnivået i tekstilindustrien ble satt under lupen. Men i etterkant av at H&M kom med sitt løfte om levelønn og startet arbeidet, ser det ut til at bankene ikke har fulgt selskapet opp.

– Bankene må fullt ut benytte muligheten de har til å påvirke lønnsnivået. Økte lønninger, som dekker arbeidernes grunnleggende behov, er en nødvendig forutsetning for et verdig liv, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.