Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Hayo, høvdingen av urfolksamfunnet Pataxo Ha-ha-hae, sørger ved elven Paraopeba som er full av forurenset gjørme. Foto: Mauro Pimentel/AFP/NTB scanpix

Norske banker investert i selskap bak gruvekatastrofen

25. Januar brast damanlegget ved Vale sin gruve i delstaten Minas Gerais i Brasil. Katastrofen i Brumadinho har krevd 142 menneskeliv, og 194 er fortsatt savnet. Giftig gjørme dekker et stort område, hus, veier og landbruksjord er ødelagt og elven forurenset.

Hayo, høvdingen av urfolksamfunnet Pataxo Ha-ha-hae, sørger ved elven Paraopeba som er full av forurenset gjørme. Foto: Mauro Pimentel/AFP/NTB scanpix
Hayo, høvdingen av urfolksamfunnet Pataxo Ha-ha-hae, sørger ved elven Paraopeba som er full av forurenset gjørme. Foto: Mauro Pimentel/AFP/NTB scanpix

25. Januar brast damanlegget ved Vale sin gruve i delstaten Minas Gerais i Brasil. Katastrofen i Brumadinho har krevd 142 menneskeliv, og 194 er fortsatt savnet. Giftig gjørme dekker et stort område, hus, veier og landbruksjord er ødelagt og elven forurenset.

Katastrofen inntraff bare tre år etter et lignende damanlegg ved selskapets gruve i Bento Rodriguez kollapset. Den gangen døde 19 personer og elven Rio Doce ble sterkt forurenset. De norske bankene DNB, KLP, Nordea, Danske Bank og Oljefondet har investeringer i Vale.

- Vale var i 2015 ansvarlig for det som ble kalt for Brasils verste miljøkatastrofe og nå gjentar tragedien seg. Denne gangen går enda flere menneskeliv tapt. Det er helt uakseptabelt at dette skjer en gang til, sier leder i Framtiden i våre hender Anja Bakken Riise.

Store norske investeringer i selskapet

De Norske bankene eier aksjer for over 100 millioner i Vale, og Oljefondet eier aksjer for over 500 millioner.

Så godt som alle bankene Fremtiden i våre hender har vært i kontakt med etter katastrofen har bekreftet at de har fulgt opp Vale siden 2015 for å bedre praksisen i selskapet. Flere av bankene sier at de har fått godt inntrykk av arbeidet Vale har gjort med bedring av sikkerheten.

Storebrand trakk seg ut av Vale etter den store katastrofen i 2015, men etter en vurdering av tiltakene selskapet satte i gang det påfølgende året, åpnet de på nytt opp for investeringer i selskapet. 

Bankene må vurdere sin påvirkningskraft

Framtiden i våre hender mener det er bra at banker og investorer forsøker å påvirke selskaper de er investert i til å gå i en mer etisk og miljøvennlig retning. Eierskapsdialog kan være et godt virkemiddel. Men når så mange banker har vært i dialog med selskapet bak katastrofene, og vurderer gruvegiganten sine sikkerhetsrutiner som tilstrekkelige, må det stilles spørsmål om de kunne gjort noe annerledes.

Hvorvidt bankene har fått feilaktig informasjon fra Vale, eller om de kravene bankene har stilt gjennom dialogen ikke har vært tilstrekkelige, er uklart.

Konteksten i Brasil gjør påvirkning av Vale vanskelig. Miljølovgivningen har over flere år blitt svakere, og Vale har solid politisk støtte for arbeidet de gjør. De kan derfor operere trygt i et innenrikspolitisk-klima der økonomisk vekst og lite regulering av industrien går foran etiske og miljømessige hensyn. At gruven ved Brumadinho fikk lov å fortsette med de alvorlige uoverensstemmelsene som var om godkjenningen av avfallsdammen er en del av dette bildet.

Et klart brudd på etiske retningslinjer

Vale står gjentatte ganger for alvorlig miljøskade, det er et klart brudd på de etiske retningslinjene for Oljefondet. Å tjene penger på et selskap som driver med så stor risiko for å skade mennesker og miljø er sterkt problematisk. Vi mener Oljefondet bør trekke seg ut og vi mener de bør offentliggjøre sin begrunnelse for uttrekket. Det vil være et sterkt signal til selskapet om hva som må rettes opp.

Oversikt over bankenes og Oljefondets eierandeler:

  • KLP (Fremvoksende Markeder Indeks I) - 95,7 millioner NOK /839 729 aksjer
  • DNB (Global emerging markets indeks) - 4,7 millioner NOK /40 552 aksjer
  • Nordea (Emerging markets Enhanced) - 2,3 millioner Dkk / 25 400 aksjer
  • Danske Bank (Global Equity Solution) - 1,4 millioner EUR/124 275 aksjer
  • NBIM (Oljefondet /SPU) per 31.12.17 - 542 millioner USD/ ca 4,7 mio aksjer