Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Store forskjeller mellom banker på etikk og bærekraft 

 En ny versjon av Etisk Bankguide viser at det er store forskjeller mellom norske banker når det gjelder etikk og bærekraft. Etisk bankguide gir deg oversikten med et klikk. 

 En ny versjon av Etisk Bankguide viser at det er store forskjeller mellom norske banker når det gjelder etikk og bærekraft. Etisk bankguide gir deg oversikten med et klikk. 

 – Finansbransjen bestemmer i dag hvilke selskaper som finnes i morgen. Finansbransjen har med andre ord veldig stor makt. Det er derfor oppmuntrende å se det overordnede bildet av at bankene stadig styrker arbeidet med etikk og bærekraft, om enn i ulikt tempo, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender. 

Etisk bankguide er basert på en omfattende gjennomgang av bankenes retningslinjer, krav og policydokumenter.

Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet har kontrollert hver enkelt bank innenfor 14 ulike temaområder som favner 271 ulike sjekkpunkter og fire virksomhetsområder, og har deretter utarbeidet scoringer for hver bank. Jo høyere score, jo bedre retningslinjer har bankene når det gjelder samfunnsansvar, etikk og bærekraft.

I Norge leveres Etisk Bankguide av Forbrukerrådet og Framtiden i våre hender. Tilsvarende tjeneste finnes i en rekke land, som del av nettverket Fair Finance Guide.  

Sjekk resultatene for din bank her.

De beste blir stadig bedre  

Også i år topper Cultura Bank, Storebrand og KLP i kåringen. DNB ville derimot kommet best ut, dersom man regner inn alle virksomhetsområdene bankene kan ha. I Norge gjelder dette bankene DNB, Nordea, Handelsbanken og Danske Bank.  

Store forskjeller mellom sparebankene  

Mens Sparebanken Vest, Sparebank 1 Østlandet og Sandnes Sparebank kommer godt ut, havner Sparebank 1 Nord-Norge og Sparebank 1 SR-Bank i bunnen av undersøkelsen. 

– Sparebank 1 Nord Norge og Sparebank 1 SR-Bank tilbyr fond som investerer i selskap over hele verden. Uten solide etiske retningslinjer risikerer de at pengene havner i selskaper som bidrar til alvorlig miljøskade og etiske brudd. Å følge Oljefondets minimumskrav er ikke lenger nok. De må følge de andre bankenes eksempel, særlig innen fondsforvaltning, sier Anja Bakken Riise.

 

Reaksjoner fra bankene:

Cultura Bank https://www.cultura.no/arkiv/266020

Storebrand https://www.storebrand.no/smartere-valg/artikkel/barekraft/dette-bor-du-vite-om-banken-din

DNB https://www.dnbnyheter.no/nyheter/guiden-som-hjelper-forbrukerne-a-spare-etisk/

Sparebank 1 Østlandet: https://nyhetssenter.sparebank1.no/ostlandet/2019/01/vi-klatrer-pa-etisk-bankguide/

Sparebank 1 Nord-Norge: https://nyhetssenter.sparebank1.no/snn/2019/01/28/har-satt-baerekraft-pa-agendaen/

Sandnes Sparebank https://sandnes-sparebank.no/nyheter/Etisk-Bankguide-2019

Sparebanken Vest https://www.spvnyheter.no/vaart-engasjement/samfunnsansvar/klatrer-pa-rankinglisten-til-etisk-bankguide/

KLP https://www.klp.no/om-klp/samfunnsansvar/klp-best-pa-apenhet-og-ansvar-1.42029