Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

RWE er Tysklands største kullselskap, og et av selskapene som finansieres av internasjonale banker. Foto: RWE

Har fjernet kullselskaper, men ikke kullbankene

Norske banker har ikke lenger aksjer i kullselskapene, men investerer milliarder i internasjonale banker som finansierer nytt kull, tjæresand og kontroversiell olje.

RWE er Tysklands største kullselskap, og et av selskapene som finansieres av internasjonale banker. Foto: RWE
RWE er Tysklands største kullselskap, og et av selskapene som finansieres av internasjonale banker. Foto: RWE

Norske banker har ikke lenger aksjer i kullselskapene, men investerer milliarder i internasjonale banker som finansierer nytt kull, tjæresand og kontroversiell olje.

Det siste året har bekreftet behovet for å redusere klimagassutslippene betraktelig. Skogbranner, tørke og ekstremvær har farget nyhetsbildet, og klimautslippene forventes å ha økt i 2018.

Til tross for at fornybar energi vokser raskt, overskygges energisektoren av kull, olje og gass. Milliarder av kroner investeres årlig i nyutvikling av klimaødeleggende og kontroversielle energikilder. Mye av pengene kommer fra internasjonale finansinstitusjoner, som norske banker og Oljefondet er investert i, viser en ny undersøkelse fra Framtiden i våre hender.

Ut med kull, men ikke kullbanker

Flere norske banker har kastet ut de fleste kullselskapene fra sine aksjeporteføljer, et arbeid de utvikler fortløpende. Blant annet har Storebrand nylig trukket seg fra selskaper med mer enn fem prosent virksomhet i kull, og KLP hat varslet fire nye uttrekk fra kullselskaper. En rekke banker, blant annet KLP, DNB og Storebrand, har kastet ut selskaper involvert i oljesand.

Men de internasjonale investeringene i kull og oljesand øker fortsatt, tross de norske bankenes engasjement. I 2017 ble det investert 115 milliarder dollar i kull og kontroversiell olje. De norske bankene har begynt å selge seg ut av oljesand, men i liten grad øvrig kontroversiell olje.

Den internasjonale organisasjonen Banktrack mfl. har identifisert 36 internasjonale banker som finansierer det aller meste av nye prosjekter innen kull, oljesand og kontroversiell olje9F. I de samme 36 bankene har Norske banker investert 18,2 milliarder kroner. Norges Bank har tidligere kastet ut alle rene kullselskaper fra Oljefondet, men har investert 353 milliarder av Oljefondet i aksjer, og over 134 milliarder i obligasjoner i de samme bankene.

Leder i FIVH, Anja Bakke Riise, er positiv til arbeidet de norske bankene har gjort for å kutte ut klimaverstinger fra sine investeringer.

Men hun legger til:

–  Å samtidig være eier i internasjonale banker med skittent olje og kull på hendene, og mye svakere retningslinjer enn de norske bankene har selv, er etisk problematisk.

Nytt alvor i klimadebatten

For norske banker som har jobbet aktivt med å rydde ut klimaverstinger fra porteføljen er det en utfordring at mye av den internasjonale finanssektoren ennå ikke har gjort samme jobb. Gjennom sine investeringer er de norske bankene fortsatt med på en utvikling som er uforenelig med alvoret klimaet står ovenfor.

Thomas Stevang i Norges Bank Investment Management (NBIM) som forvalter Oljefondet sier de er oppmerksomme på problematikken.

– Vi har siden 2017 kontaktet over femti banker med spørsmål om klimarisiko og rapportering. Mange banker har nå innført begrensninger eller avsluttet slik finansiering, sier han til NRK .

Høsten 2018 ble temperaturen i klimasaken skrudd opp et hakk. I oktober 2018 kom FN med en ny rapport som slo fast at vi har kort tid på oss enn antatt til å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Det er mulig å stanse oppvarmingen på 1,5 grader, men det vil kreve at vi halverer klimautslippene i løpet av de neste 12 årene.

Investeringene vi har funnet er omfattende indirekte investering i kull og oljesand, som ikke dekkes av bankenes egne etiske retningslinjer.

Janicke Scheele i DNB Asset Management sier til NRK at som aktiv eier blir det stadig viktigere å påvirke bankers utlånspraksis:

– Vi ønsker at bankene skal ha samme praksis for utlån som vi har på investeringssiden. Når det dukker opp tilfeller med lån som ikke er ansvarlige eller bærekraftige, så tar vi det opp med de selskapene vi har investert i, sier hun.

Norske banker bør stå sammen

Norge har kommet langt når det kommer til kull, og har mye å lære bort til andre, mener Anja Bakken Riise.

Det er lovende at både Norges Bank og DNB sier de tar opp klimarisiko med bankene de har aksjer i. Vi mener de vil få større og raskere gjennomslag hvis norske banker gjør et felles initiativ overfor internasjonale banker, sier hun.