Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Fôret til norsk laks er langt unna å være bærekraftig. (Foto: Tom Haga)

Kun Salma har en plan for å redusere soyaforbruket

De som selger oppdrettslaks må stille langt tøffere krav om bærekraftig fôr, viser ny undersøkelse fra Framtiden i våre hender.

Fôret til norsk laks er langt unna å være bærekraftig. (Foto: Tom Haga)
Fôret til norsk laks er langt unna å være bærekraftig. (Foto: Tom Haga)

De som selger oppdrettslaks må stille langt tøffere krav om bærekraftig fôr, viser ny undersøkelse fra Framtiden i våre hender.

Framtiden i våre hender har kartlagt krav norske laksemerker stiller til sine leverandører. Vi har vært i kontakt med åtte selskaper som leverer til sammen 15 merker du kan støte på i butikken.

Formålet med undersøkelsen var å finne ut hvordan norske merkevareselskaper jobber for å få sikre bærekraftig fôr.

Resultatene er ikke så mye å rope hurra for, fastslår Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

Hun mener at de som selger oppdrettslaks må stille mye strengere krav til leverandørene sine enn de gjør i dag.

– Skal vi få ned soyaandelen i fôret, må alle gjøre en innsats. I dag er det bare Salma som har en plan for å redusere soyaforbruket.

For mye soya, for lite bærekraftige alternativer

Framtiden i våre hender-lederen etterlyser krav om bruk av alternative, bærekraftige fôrråvarer som mikroalger, insekter fôret opp på matavfall, og gjær produsert på treflis. Her ligger Lerøy langt framme, men heller ikke de har tidfestet noen mål for når soya og villfisk skal erstattes med grønnere alternativer.

– Skal oppdretterne og fôrprodusentene tørre å satse på mer bærekraftige fôrråvarer, trengs det etterspørsel. Den etterspørselen er det først og fremst de som kjøper laksen som kan sørge for. Her kan dagligvarekjedene, Findus, Lofoten og andre som kjøper laks spille en viktig rolle, sier Anja Bakken Riise.

Slik har i gjennomført undersøkelsen

Vi har kontaktet 8 merkevareleverandører for laks, og stilt dem følgende spørsmål:

 1. Krever dere at oppdretterne dere kjøper laks fra, stiller bærekraftskrav til fôret?
 2. Hvis ja, hvilke krav?
 3. Hvis nei, hvorfor ikke? Hva skal til for at dette skal endres i framtiden?

I tillegg har vi hentet informasjon fra selskapenes bærekraftsrapporter. Totalt har vi vurdert merkevarene etter sju kriterier:

 1. Åpenhet
 2. Bruk av villfisk i fôret
 3. Redusert bruk av soya i fôret
 4. Innkjøpspolicy
 5. Økologisk laks i sortimentet
 6. Bruk av nye, bærekraftige fôrråvarer som mikroalger, insekter, treflis m.m.
 7. Bruk av avskjær i fôret i stedet for villfisk

Detaljer om kriteriene finner du i tabellen under.

 

KriterierRema 1000
REMA, Godehav, Kolonihagen
NorgesGruppen
Fiskemannen, First Price, Fersk & Ferdig
SalmaLerøyCoop, X-tra, ÄnglamarkFindusLofotenNorsk Sjømat
Åpenhet
gul noytral

gronn litesmil
 gronn litesmil  gronn litesmil  gul noytral  gul noytral  oransj trist 50  rod dod 50
Villfiskpolicy
gul noytral
 oransj trist 50  oransj trist 50  oransj trist 50  oransj trist 50  gronn litesmil  oransj trist 50  rod dod 50
Soyareduksjon
gul noytral
 gul noytral  gronn blid  rod dod 50  rod dod 50  rod dod 50  rod dod 50  rod dod 50
Innkjøpspolicy  gul noytral
gronn litesmil
 oransj trist 50  gul noytral  gronn litesmil  gul noytral  oransj trist 50  rod dod 50
Økologisk
oransj trist 50
 rod dod 50  rod dod 50  rod dod 50  gul noytral  rod dod 50  oransj trist 50  oransj trist 50
Nye råvarer  gronn litesmil
gronn litesmil
 rod dod 50  gul noytral  rod dod 50  rod dod 50  rod dod 50  rod dod 50
Avskjær  oransj trist 50  oransj trist 50  rod dod 50  gronn litesmil  rod dod 50  oransj trist 50  oransj trist 50  rod dod 50
LANGT UNNA: Ingen av selskapene i denne undersøkelsen er i nærheten av å ha en helhetlig policy for bærekraftig fôr.

Resultater

 • Salma er best på soyareduksjon. Salma har en lav andel soya i fôret, og er den eneste merkevareleverandøren som jobber aktivt med å redusere innholdet av soya.
 • Lerøy er best på alternative fôrråvarer. Lerøy er det eneste selskapet i undersøkelsen som jobber aktivt med å finne alternativer til fiskemel og soya i fôret. Blant annet samarbeider de med Bellona om Ocean Forest-prosjektet, der de blant annet dyrker alger og blåskjell på gjødslet med fiskeslam. Lerøy har imidlertid ingen tallfestede mål om innfasing av alternative, bærekraftige fôrråvarer som erstatning for soya og villfisk.
 • Rema og NorgesGruppen gjør det best sammenlagt. Norgesgruppen får poeng for åpenhet, kontroll av leverandørkjeder, avskogingspolicy og kartlegging av forholdene i Brasil. Rema får poeng for dialog med leverandører om alternative fôrråvarer, samt en viss andel økologisk laks i sortimentet.
 • Ingen er i nærheten av maksimal poengsum. Jevnt over mener Framtiden i våre hender at selskapene vi har kontaktet gjør for lite for å sikre bærekraftig fôr. Ingen har en helhetlig policy som sikrer soyareduksjon og innfasing av bærekraftige fôralternativer.

Mer om undersøkelsen: