Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Slik kan oppdrettsnæringen og politikerne gi oss bærekraftig laksefôr

Soyaen i laksefôret må erstattes med bærekraftige alternativer som alger, treflis, matavfall og insekter. Oppdrettsnæringen må etterspørre og bidra til å videreutvikle alternativene. Politikerne må sørge for at bærekraftige fôrråvarer blir tatt i bruk.

Foto: Creative commons Tom Haga.
Foto: Creative commons Tom Haga.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Soyaen i laksefôret må erstattes med bærekraftige alternativer som alger, treflis, matavfall og insekter. Oppdrettsnæringen må etterspørre og bidra til å videreutvikle alternativene. Politikerne må sørge for at bærekraftige fôrråvarer blir tatt i bruk.

Soyavarer fra Brasil utgjør 16 prosent av norsk fiskefôr. Soyaindustrien i Brasil legger beslag på store arealer og bidrar til avskoging av regnskog og savanne i tillegg til alvorlige brudd på menneskerettigheter.

Samtidig sitter norske forskningsinstitusjoner og gründere på bærekraftige løsninger i form av alger, treflis, matavfall og insekter.

Flere av de bærekraftige alternativene er ferdig utviklet, men de produseres ikke i stor nok skala i dag. Det er fordi det ikke er stor nok etterspørsel etter disse alternativene, og fordi de konkurrerer mot soyaen fra Brasil, som er for billig til at alternativene kan konkurrere på pris.

Produsentene av alternativene må vite at de har noen å selge til før de kan skalere opp produksjonen, og det trengs også penger til oppskaleringsfasen.

Framtiden i våre henders krav:

  • Oppdrettsnæringen må erstatte soya med mer bærekraftige alternativer.
  • Politikerne må stille krav om at oppdrettsnæringen erstatter soya med bærekraftig fôr.

På sikt bør også de andre råvarene som går inn i fôret som kunne vært spist av mennesker, erstattes med bærekraftige alternativer.

Hva er bærekraftig fôr?

Bærekraftig fôr er basert på fôrråvarer som:

  • krever lite areal og ikke bidrar til avskoging, landkonflikt med urfolk og småbønder eller legger beslag på matjord
  • tar hensyn til naturlige økosystemer og artsmangfold,
  • ikke involverer farlig bruk av sprøytemidler
  • er høstet lavt i verdikjeden, ikke menneskemat og er gjerne basert på avfallsprodukter.

Noen eksempler på mulige nye fôrråvarer er mikroalger, treflis, matavfall og insekter.

Les mer her.

Hva bør oppdrettsnæringen gjøre?

Oppdrettsnæringen bør begynne å ta i bruk mer bærekraftig fôr. De må stille krav om bærekraft ved innkjøp eller egen produksjon av fôr. Næringen bør sette seg et mål om å erstatte all soya i fôret innen 2025 og å trappe opp den totale andelen bærekraftig fôr.

Hva bør produsenter av lakseprodukter gjøre?

Selskaper som produserer produkter basert på oppdrettslaks må stille krav bakover i leverandørkjeden til at fôret som brukes i oppdrettsprosessen skal være soyafri.

Hva må politikerne gjøre?

Politikerne må stille krav til oppdrettsnæringen om å fase inn bærekraftige fôrråvarer som erstatning for soya. Målet må være at all soyaen skal være erstattet med bærekraftige alternativer innen 2025, og at den totale andelen av fôret som er bærekraftig trappes gradvis opp. Politikerne må definere tydelig hva som regnes som bærekraftig fôr basert på kriteriene skissert over.

I tillegg må politikerne stille med støtteordninger for å bygge opp nye næringer som utvikler bærekraftige fôrråvarer. Støtteordningene må stille krav til bærekraft i hele produksjonskjeden.

Hva slags virkning vil dette ha?

Et krav om innfasing av bærekraftig fôr vil skape en etterspørsel som fôrprodusentene og produsentene av bærekraftige alternativer trenger for å kunne starte opp eller skalere opp produksjonen av nye fôrråvarer og ta det i bruk i laksefôret.

Med et slikt krav spiller det ingen rolle hvor billig soyaen er, for fôret må uansett bestå av en viss andel bærekraftige alternativer.

Hvorfor bør politikerne ville dette?

En mer bærekraftig laks er et åpenbart et mål i seg selv. Men i tillegg til dette vil det skape grunnlag for nye næringer og grønne arbeidsplasser i distriktene.

Bli med og krev en mer bærekraftig laks her!