Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

(Illustrasjon: Adobe stock)

Nei, det er ikke forbrukerne som kaster mest mat

Norsk matbransje kaster sannsynligvis mer mat enn norske husholdninger.

(Illustrasjon: Adobe stock)
(Illustrasjon: Adobe stock)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Norsk matbransje kaster sannsynligvis mer mat enn norske husholdninger.

I kampen for å halvere matsvinnet er både politikere og matbransjen litt for glade i å skyve forbrukerne foran seg. Derfor bruker de mangelfull statistikk til å si at det er folk flest, og ikke matbransjen, som kaster mest mat i Norge.

De siste årene har kampen mot matkasting vært høyt oppe i nyhetsbildet. Regjeringen og matbransjen har gått sammen om en bransjeavtale for å redusere matsvinn, der målet er en halvering av matsvinnet innen 2030.

Samtidig har opposisjonen på Stortinget, med Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet i spissen, kjempet for en matkastelov som blant annet skal forplikte matbransjen og myndighetene mer enn en frivillig bransjeavtale gjør.

De siste årene har vi fått stadig bedre statistikk på matsvinnet i Norge. I følge Østfoldforsknings beregninger kaster vi om lag 357.000 tonn mat i Norge hvert år, fordelt mellom matindustrien, dagligvarebransjen, grossistene og husholdningene.


* Matsvinn i Norge. Bransjetallene er fra 2016, mens tallet for husholdninger er fra 2015. Kilde: Østfoldforskning

Statistikken har bidratt til å etablere en forestilling om at det er husholdningene som kaster mest mat i Norge. Da bransjeavtalen for redusert matsvinn ble undertegnet i 2017, skrev regjeringen i en pressemelding:

«Årlig kastes det i Norge rundt 350 000 tonn fullt brukbar mat. Godt over halvparten av dette svinnet oppstår hos forbrukerne.»

Både Aftenposten, Nationen og matbransjen selv har brukt statistikken som argument mot en matkastelov, som blant annet skal pålegge dagligvarekjeder og matindustri å gi bort mat de ikke får solgt.

Problemet: Statistikken gir ikke grunnlag for å konkludere med at forbrukerne kaster mer mat enn matbransjen.

Store hull i norsk matsvinnstatistikk

Ta en kikk til på diagrammet over. Ser du noe som mangler?

Hvor er jordbruket? Hvor er oppdrettsnæringen? Hvor er alle kantinene, og hvor er all maten som kastes på restauranter og kafeer hver eneste dag?

De er ikke der. Det fins nemlig ingen offisielle tall på hvor mye mat de kaster.

Derfor må vi se til utenlandske kilder for å finne anslag. Det svenske Naturvårdsverket utarbeider statistikk over hvor mye mat som kastes i Sverige. I motsetning til Østfoldforskning, som utarbeider den norske statistikken, har Naturvårdsverket beregnet svinn både for jordbruk, fiske, storkjøkken og restauranter. Selv om tallene ikke er direkte sammenlignbare med norske på grunn av forskjellige beregningsmetoder, er forholdet mellom svinnet i de forskjellige leddene interessant:

SektorAndel av svinn
Primærproduksjon 31 %
Næringsmiddelindustri 14 %
Dagligvarebutikker 9 %
Storkjøkken 23 %
Restauranter 22 %
Matavfall i Sverige, 2016. Kilde: Naturvårdsverket

Vi ser at jordbruk, storhusholdninger og restauranter, som altså ikke omfattes av norsk statistikk, står for 76 prosent av matavfallet i den svenske matbransjen. Statistikken gjelder imidlertid alt matavfall, og ikke kun mat som kunne vært spist, som er grunnlag for den norske statistikken.

I Danmark har Miljøstyrelsen beregnet svinnandelene som vist i tabellen under.

SektorAndel av svinn
Primærproduksjon 22 %
Matindustri 29 %
Dagligvarebutikker og grossister 36 %
Storkjøkken og restauranter 13 %
Matsvinn i Danmark. Kilde: Miljøstyrelsen, 2017

Ifølge Miljøstyrelsens beregninger står primærnæringene, storkjøkken, hoteller og restauranter for 35 prosent av svinnet i verdikjeden for mat i Danmark. Dette er altså svinn det ikke fins norsk statistikk for.

Vi ser at de danske og svenske tallene spriker mye, spesielt for storkjøkken og restauranter. Det er derfor vanskelig å gjøre kvalifiserte antakelser om hvor stort svinnet er i Norge i de forskjellige sektorene. Foreløpig, upublisert statistikk for Norge tyder på at matsvinnet i hotell- og kantinesektoren i Norge ligger på rundt 10.000 tonn, men storkjøkken omfatter også sykehus, sykehjem, skoler og andre institusjoner. Det finnes foreløpig ingen tall for matsvinnet i norske restauranter.

Hvis vi antar at andelen matsvinn i de forskjellige sektorene i norsk matbransje ligger midt i mellom svinnandelene som Naturvårdsverket oppgir for Sverige og de Miljøstyrelsen oppgir for Danmark, kan vi sette opp følgende tabell:

SektorAndel av svinn*Beregnet total mengde svinn, Norge. Tonn
Primærproduksjon 26 % 77 365
Matindustri + dagligvarebutikker** 44 % 130 169**
Storkjøkken og restauranter 29 % 43 625
Totalt 100 % 292 803

* Gjennomsnitt av danske og svenske tall.
** Offisielle norske tall fra Østfoldforskning.

Beregningen tyder på at norsk matbransje kaster vesentlig mer mat (292.000 tonn) enn norske forbrukere (224.000 tonn).

Hvis vi kun legger de danske svinnandelene til grunn, ligger matbransjens svinn omtrent på samme nivå som matsvinnet hos forbrukerne.

Hvis svinnandelene derimot er nærmere svenske tilstander enn danske, kaster norsk matbransje mer enn dobbelt så mye mat som norske forbrukere.

Offisiell norsk statistikk mangler dessuten data for svinn i melproduksjon, fiskeforedling og bryggerinæringen. Tatt det i betrakning, er det svært sannsynlig at norsk matbransje kaster mer mat enn norske husholdninger.

Denne beregningen er åpenbart usikker, siden kildene spriker. Men hovedpoenget står: Norsk matbransje kaster sannsynligvis mer mat enn norske husholdninger. Å påstå at forbrukerne kaster mer mat enn matbransjen, er en feilslutning som kan være egnet til å påvirke viktige politiske beslutninger. For eksempel hvor stort behov Norge har for en matkastelov.

Det er mye vi som enkeltpersoner kan gjøre for å kaste mindre mat, men det er neppe vi som kaster mest. Det er de som produserer, foredler, selger og serverer maten vår som er matsvinnverstingene i Norge. Selv om både regjeringen, matbransjen, Aftenposten og Nationen har hevdet noe annet.