Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Oljefondet må ut av klimaverstinger som tjæresand. Her ser vi tjæresandutvinning ved Fort McMurray i Alberta, Canada Foto: Greenpeace

Norges Bank somler med klimakriteriet for Oljefondet

Norges Bank har brukt over ett år på å behandle forslag om utestengelse av klimaverstinger fra Oljefondet, viser brev Framtiden i våre hender har fått tilgang til.

Oljefondet må ut av klimaverstinger som tjæresand. Her ser vi tjæresandutvinning ved Fort McMurray i Alberta, Canada Foto: Greenpeace
Oljefondet må ut av klimaverstinger som tjæresand. Her ser vi tjæresandutvinning ved Fort McMurray i Alberta, Canada Foto: Greenpeace

Norges Bank har brukt over ett år på å behandle forslag om utestengelse av klimaverstinger fra Oljefondet, viser brev Framtiden i våre hender har fått tilgang til.

 Ingen selskap er foreløpig kastet ut av Oljefondet, selv om Stortinget har vedtatt at klimaverstinger skal ekskluderes. Det såkalte klimakriteriet ble vedtatt våren 2015, og var gyldig fra 1. januar 2016. Kriteriet kan føre til at enkeltselskaper med høye klimagassutslipp utelukkes fra Statens Pensjonsfond Utland, også kjent som Oljefondet.

Klimakriteriet sier at enkeltselskaper med som er ansvarlige for uakseptable klimagassutslipp kan utelukkes fra fondet. Kriteriet ble vedtatt av Stortinget samtidig med at Stortinget kastet internasjonale kullselskaper ut av Oljefondet. Stortingets vedtak var internasjonalt banebrytende, fordi det slo fast at verdens største investeringsfond ikke skal investere i selskaper som er klimaverstinger. Å identifisere og fjerne selskaper med uakseptabelt høye klimagassutslipp, bidrar både med å fjerne finansiering av klimaskadelig virksomhet, og bidrar samtidig til å sette en grense for hva som er uakseptabelt for klima.

Kull ute, klimaverstinger blir

Men, mens 70 kullselskaper har blitt utelukket fra Oljefondet, har ingen selskaper blitt utelukket fra Oljefondet på grunn av uakseptable klimagassutslipp. Etikkrådet sendt inn tre anbefalinger om utestengelse av ett eller flere konkrete selskaper til Norges Bank. Men ingen av anbefalingene har foreløpig blitt fulgt av Norges Bank sitt styre, som skal behandle anbefalingene og deretter, hvis de følger anbefalingen til Etikkrådet, selge aksjene i selskapene.

I to brev som Framtiden i våre hender har fått tilgang til, kommer det fram at Norges Bank har sittet på anbefalingene fra Etikkrådet i over ett år, uten å ferdigbehandle Etikkrådets utredninger og anbefalinger. Etikkrådet sendte anbefalinger til Norges Bank den 30. mai og 29. juni 2017 og igjen 15. mars 2018.

Ett års reaksjonstid

Først ett år etter den første anbefalingen, 2. mai 2018, reagerer Norges Bank. I stedet for å kaste selskapene ut av Oljefondet, velger Norges Bank å sende et brev til Etikkrådet med spørsmål om hvordan Etikkrådet har tenkt når de har kommet med de tre anbefalingene. Brevet kommer tre år etter det opprinnelige vedtaket i Stortinget, våren 2015.

I brevene kommer det fram at Etikkrådet har levert tre anbefalinger, men det nevnes verken navn på selskaper, hvor mange selskaper som er foreslått utelukket eller hvilken sektor disse tilhører. Imidlertid skriver Etikkrådet i sin årsmelding at de fokuserer på sektorer med høye klimagassutslipp, og trekke frem sement, stål, enkelte typer oljeutvinning og kullbasert kraft.

I Framtiden i våre henders egne forslag til utelukkelse, har vi trukket fram oljeproduksjon, spesielt fra tjæresand og sementproduksjon som selskaper med spesielt høye klimagassutslipp.  

Vanskelig veivalg

Å identifisere «de verste» klimasynderne i Oljefondet er en krevende øvelse, ettersom det ikke finnes internasjonale standarder eller lovverk som avgjør hva som er «uakseptabel grad» av klimautslipp. Det som er uakseptabelt i en sektor, kan være nødvendig i en annen. Innen de internasjonale klimaforhandlingene, er det ikke forventet at alle land skal kutte like mye klimagassutslipp.

Når Norges Bank og Etikkrådet skal identifisere og deretter utelukke konkrete enkeltselskaper, kan det skape stor oppmerksomhet om sektorer og enkeltselskaper, og potensielt store tap for andre investorer. Dette forklarer hvorfor både Etikkrådet, som utreder, og Norges Bank, som avgjør, går forsiktig fram.

Men det forklarer ikke hvorfor Norges Bank har brukt nesten ett år fra de mottok den første anbefalingen på å be om mer informasjon om hvordan Etikkrådet har tenkt. Interessant nok sender Norges Bank brevet til Etikkrådet dagen før den årlige høringen i Stortinget om Oljefondet.

I vedtaket fra Stortinget står det at «handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser» kan føre til utelukkelse fra Oljefondet.