Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Oljefondet må trekke seg ut av bombeprodusent

Det norske oljefondet investerer i våpenselskapet Raytheon, som lager bomber som brukes mot sivile i Yemen. Oljefondet må ut av Raytheon og andre våpenverstinger, mener Framtiden i våre hender. 

Borgerkrigen i Yemen har ført til store lidelser for befolkningen. Det er uakseptabelt at Oljefondet investerer penger i Raytheon som produserer en bombetype som er brukt i Yemen. Foto, CC BY-NC-ND 2.0 UN/OCHA / Philippe Kropf
Borgerkrigen i Yemen har ført til store lidelser for befolkningen. Det er uakseptabelt at Oljefondet investerer penger i Raytheon som produserer en bombetype som er brukt i Yemen. Foto, CC BY-NC-ND 2.0 UN/OCHA / Philippe Kropf

Det norske oljefondet investerer i våpenselskapet Raytheon, som lager bomber som brukes mot sivile i Yemen. Oljefondet må ut av Raytheon og andre våpenverstinger, mener Framtiden i våre hender. 

 – Som norsk statsborger synes jeg det er ikke bare uakseptabelt, men dypt forstyrrende, at det norske folks penger er tungt investert i Raytheon. Vi snakker om et selskap som tjener penger på salg av bomber som blir brukt i angrep mot sivile i den grusomme krigen i Yemen, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.   

Raytheon er blitt koblet til flere dødelige bombeangrep mot sivile i Yemen. 

cnnskjermdump jemen800

Oljefondet har økt investeringene 

Det norske oljefondet har 4 285 millioner kroner investert i Raytheon. Det tilsvarer en eierandel på 0,96 % av selskapet. Dette er en kraftig økning fra 2016, da oljefondet hadde 2 765 878 843 kroner i Raytheon, noe som tilsvarer 0,77 % eierandel (kilde : NBIM). Økningen skyldes både økning i fondets eierandel, men også at selskapets verdi har økt kraftig i perioden. (kilde: NBIM). 

Krigen i Yemen startet i 2015. I løpet av perioden oljefondet har økt sine investeringer i Raytheon, har også krigen i Yemen blitt trappet kraftig opp. I samme periode har det også kommet flere rapporter om at nettopp Raytheons bomber blir brukt i krigføringen, og om at Raytheon har inngått en rekke kontrakter med Saudi-Arabia, en av de krigførende partene i Yemen. Samtidig har Raytheons aksjekurs skutt i været. 

– At Raytheon-bomber brukes mot sivile i Yemen, er slett ikke noe nytt, og burde fått alarmklokkene til å ringe for Norges Bank, som forvalter oljefondet, for lenge siden, sier Anja Bakken Riise.  

Raytheon-bombing i 2016 

Allerede i 2016 viste Human Rights Watch at bomber produsert av Raytheon ble brukt i et bombeangrep der 31 sivile ble drept. I følge CNN kobles Raytheon-produsert materiell også til et angrep i mars 2016, der 97 mennesker døde, og et annet i oktober samme år, der 155 personer døde.  

– I denne perioden, hvor det har vært allment kjent at Raytheons bomber blir brukt i krigen, har altså oljefondet økt sine investeringer i selskapet. Dette er uforståelig for oss, sier Riise.  

– Oljefondet ønsker å være enn ansvarlig investor. Dette er fullstendig uansvarlige investeringer, mener hun.  

Var utelukket – så inne 

Oljefondet hadde ingen investeringer i Raytheon mellom 2004 og 2016. Dette var fordi Raytheon ble ekskludert fra oljefondet i 2005 på grunn av produksjon av klasevåpen. I 2016 ble utelukkelsen opphevet. I følge Etikkrådet var grunnen at virksomheten med produksjon av klasevåpen ble avsluttet (kilde: NBIM og Etikkrådet). Men Framtiden i våre hender mener at dette ikke betyr at grunnlaget for å ekskludere selskapet er borte. Raytheons våpensalg til Saudi-Arabia er så grov at det bør kvalifisere til uttrekk under de adferdsbaserte kriteriene.  

– Vi mener at oljefondet må ut av Raytheon. Etikkrådet bør snarest se på saken, og anbefale uttrekk. Samtidig må Norges Bank gå grundig gjennom investeringspraksisen sin i våpenselskaper, sier Riise.  

Eksport av våpen til land som er involvert i væpnet konflikt, kan bryte med kriteriene for såkalt adferdsbasert observasjon og utelukkelse. Framtiden i våre hender mener at investeringene i Raytheon bryter med punkt a) krenkelser av menneskerettighetene b) alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konflikt eller f) andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer, være relevante (kilde: Lovdata). 

– Hvis oljefondets investeringer i Raytheon ikke rammes av retningslinjene slik det er i dag, er det retningslinjene som er for dårlige, sier Riise.  

Framtiden i våre hender mener Raytheon-saken viser at de etiske retningslinjene må strammes inn. Dette kan Stortinget gjøre.  

Les VGs sak om dette her

VGs oppfølgersak om norske banker vs oljefondet

Les politikernes reaksjoner på saken her (Aftenposten)