Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Fagrådgivere

Framtiden i våre hender vil endre samfunnet i en mer bærekraftig retning. Til å hjelpe oss trenger vi to nye kolleger med analytiske ferdigheter, relevant fagkunnskap og gode formuleringsevner. Kanskje det er deg?

Framtiden i våre hender vil endre samfunnet i en mer bærekraftig retning. Til å hjelpe oss trenger vi to nye kolleger med analytiske ferdigheter, relevant fagkunnskap og gode formuleringsevner. Kanskje det er deg?

Framtiden i våre hender er Norges største miljøorganisasjon, og arbeider for rettferdig fordeling av jordens ressurser. Vi mener at hensynet til natur og klima er viktigere enn vekst i forbruk og økonomi. Vi arbeider for at myndigheter og næringsliv legger til rette for at folk gjør grønne og etiske valg.

Les mer om oss

Vi ser etter to nye kolleger som kan grave fram ny informasjon, og samtidig bidra til analyse, offentlig debatt og politisk påvirkning for en mer rettferdig og bærekraftig verden. Fagrådgiverne skal sørge for høy troverdighet og faglig integritet innenfor sine kompetanseområder.

Arbeidsoppgavene vil blant annet innebære

 • Utrednings- og analysearbeid
 • Tilrettelegging av informasjon for ekstern kommunikasjon, i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen
 • Bidra i politisk påvirkningsarbeid, i samarbeid med politisk rådgiver
 • Bidra inn i organisasjonens kampanjearbeid

Ønskede kvalifikasjoner

Kunnskap og kompetanse om Framtiden i våre henders arbeidsfelt er nødvendig for begge stillinger. Du bør ha relevant høyere utdanning, fagkunnskap og arbeidserfaring. Vi ønsker at begge våre to nye kolleger har følgende kompetanse:

 • Utrednings- og analysearbeid
 • Grave fram og identifisere ny og relevant informasjon
 • Evne til å arbeide systematisk for å oppnå samfunnsendring
 • Evne til å jobbe strukturert
 • Evne til å formulere seg effektivt, presist og etterrettelig, både skriftlig og muntlig

Vi ser etter to nye medarbeidere som kan utfylle både hverandre og det fagmiljøet vi allerede har, når det gjelder kompetanse, personlige egenskaper. Vi ønsker at de to stillingene til sammen fyller følgende kvalifikasjoner:

 • Miljøgifters påvirkning på mennesker, natur og miljø
 • Miljøbelastning fra tekstilproduksjon
 • Kjennskap til norsk og europeisk miljøregelverk
 • Kunnskap og erfaring med Oljefondet
 • Bærekraftige investeringer
 • Klimarisiko og klimatilpasning
 • Politisk påvirkningsarbeid, strategi og analyse
 • Arbeid i frivillige organisasjoner
 • Kampanjearbeid

Kompetanse om økonomisk globalisering og leverandørkjeder, global matproduksjon, klimaendringer og sirkulær økonomi er relevant for begge stillingene. Det er ikke nødvendig å innfri alle kvalifikasjonene over for å bli vurdert til stillingene. I utgangspunktet ønsker vi at en stilling har et tyngdepunkt rundt miljø og en annen rundt investeringer (oljefondet). Øvrige punkter gjelder begge stillinger.

Hva kan vi tilby

Framtiden i våre hender er en organisasjon i vekst og framgang. Vi har de siste ti årene vokst i antall medlemmer, og fått gjennomslag for flere av våre viktigste politiske krav. Vi tilbyr en attraktiv arbeidsplass i et hyggelig og engasjert felleskap, samt:

 • Saker det er verdt å kjempe for
 • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø i våre lokaler sentralt i Oslo
 • Redusert arbeidstid
 • Fleksible arbeidstidsregler
 • Gode pensjonsbetingelser
 • Lønn tilsvarende Statens lønnstrinn 47-57 (421.700-497.000) avhengig av erfaring.

Søknadsfrist 10. september.

For spørsmål om stillingene, kontakt Pia A. Gaarder på 997 88 235.

Gå til søknadsskjema