Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Foto: Pieter van de Boogert

Sikkerhetsmangler ved fabrikkene til kjente kleskjeder

Skandinaviske kleskjeder har fortsatt en jobb å gjøre når det gjelder å skape sikre arbeidsforhold på fabrikkene de produserer ved i Bangladesh. Det viser Framtiden i våre henders undersøkelser av sikkerhetsavtalens kontroll- og oppfølgingsrapporter.
Foto: Pieter van de Boogert
Foto: Pieter van de Boogert
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Skandinaviske kleskjeder har fortsatt en jobb å gjøre når det gjelder å skape sikre arbeidsforhold på fabrikkene de produserer ved i Bangladesh. Det viser Framtiden i våre henders undersøkelser av sikkerhetsavtalens kontroll- og oppfølgingsrapporter.

Sikkerhetsavtalen i Bangladesh («The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh»)"også kalt «Accorden" ble opprettet i kjølvannet av kollapsen av Rana Plaza hvor 1138 arbeidere døde og mer enn 2500 ble skadet. Alle fabrikker som avtalen omfatter skal kontrolleres med hensyn til sikkerhet innenfor områdene brann, elektrisitet og bygningsstruktur. 170 selskaper har skrevet under avtalen. Målet er sikre tekstilfabrikker.

I samarbeid med den amerikanske arbeiderrettighetsorganisasjonen International Labor Rights Forum ble i mars kontroll- og oppfølgingsrapportene til 36 leverandører i landet saumfart. Disse leverandørene leverer klær til H&M, Lindex, Varner-gruppen, Voice, KappAhl, Bestseller og Gina Tricot. De 36 fabrikkene som ble analysert sysselsetter mer enn 98000 arbeidere. De fleste er kvinner.

Hovedfunnene i denne undersøkelsen:

 • Alle pålagte sikkerhetstiltak - knyttet til elektrisitet, brann og bygningsstruktur - hadde blitt gjennomført i kun 8 av 36 fabrikker ved undersøkelses-tidspunktet. Fabrikkene venter derfor på en bekreftelse fra sikkerhetsavtalens inspeksjonsteam om at fabrikken skal klassifiseres som sikker.
 • Ved 28 av 36 fabrikker var det behov for umiddelbare sikkerhetstiltak. Det ble avdekket 230 brudd på fabrikkene knyttet til hovedområdene elektrisitet, brann og bygningsstruktur. De 28 fabrikkene ble klassifisert som «på vei», det vil si at sikkerhetstiltak måtte settes i verk.
  • 99 (43 prosent) av de 230 bruddene på sikkerhetskravene var innenfor brannsikkerhet.
  • 76 av de 230 bruddene på kravene, tilsvarende 1/3, var knyttet til bygningsstruktur.
  • 55 (24 prosent) av de 230 påpekte manglene gikk på sikkerhetskrav knyttet til elektrisitet.

Dette tilsvarte i gjennomsnitt drøyt 8 brudd ved hver fabrikk i utvalget.

Livsfarlige forhold ved fabrikkene påvist

Noen av bruddene var av alvorlig art: 7 av de 28 fabrikkene som var “på vei” hadde strukturelle mangler, for eksempel ved at en plan for vektfordeling i bygningen (som er avgjørende for at ikke etasjer ikke skal rase sammen grunnet overvekt) enten ikke var påbegynt eller påbegynt men ikke hadde blitt fullført og godkjent. En annen strukturell mangel var manglende styrking av søyler som ikke er sterke nok og som også kan gjøre at bygningen kollapser. En av hovedgrunnene til at Rana Plaza raste sammen var fordi den totale vekten i bygningen var langt over det forsvarlige. Vegger og søyler begynte å sprekke. Rana Plaza var dessuten bygget på jordsmonn som var altfor myk for å bære en slik stor bygning.

19 av de 28 fabrikkene som var “på vei” hadde mangler knyttet til brannvern. De hyppigst forkommende bruddene var mangel på installerte automatiserte sprinklersystemer, brannalarmer eller brannsikre dører.

Livreddende sikkerhetstiltak

Sikkerhetsavtalen ble opprettet for å forhindre at farlige situasjoner oppstår. Godt fungerende brannalarmer vil umiddelbart varsle alle arbeidere om at en farlig situasjon har oppstått. Det er en viktig forutsetning for rask evakuering. Automatiske sprinklersystemer vil raskt kunne slukke en brann og hindre at den sprer seg videre i bygningen med fare for tap av liv. Uten brannsikre dører i hver etasje, vil trappoppgangene raskt fylles med røyk. Arbeiderne kan da ikke benytte disse ved evakuering og blir fanget i etasjene. Jo høyere bygningen er, jo farligere og mer dødelig er dette.

Ny undersøkelse

Framtiden i våre hender har i en fersk stikkprøve sett nærmere på de 16 leverandørene i utvalget over som i mars hadde flest brudd på sikkerhetspåleggene. Har arbeidet for trygge fabrikker gått fremover siden undersøkelsen over ble gjennomført i mars? Svaret er ja:

 • I mars hadde de 16 utvalgte fabrikkene 205 tilfeller av brudd på sikkerhetspåleggene som ennå ikke vare utbedret. Nå er antallet redusert til 149 tilfeller, hvorav 41 brudd knyttes til bygningsstruktur, 36 til brannsikkerhet og 72 til elektrisitet.
 • De alvorligste bruddene som vår undersøkelse i mars avdekket, knyttet til brannsikre dører, sprinklersystemer og brannalarmer, har i hovedsak blitt møtt med tilstrekkelige tiltak.
 • Tre fabrikker som kom inn under sikkerhetsavtalen i 2014 hadde i utgangspunktet mellom 128 og 165 brudd på sikkerhetspåleggene. Disse fabrikkene viser store fremganger og er nå nesten i mål.

Viktig arbeid gjenstår

Til tross for at en rekke fabrikker kan vise til en klar positiv utvikling er det grunn til bekymring:

 • 13 av de 16 fabrikkene ligger bak tidskjemaet for å sette i verk sikkerhetstiltakene.
 • Ved fire av de 16 fabrikkene finner man fortsatt mellom 17 og 23 brudd på sikkerhetspåleggene. Disse fabrikkene finnes man på leverandørlistene til H&M, Varner Gruppen, Gina Tricot, KappAhl og Lindex. Voice AS produserte tidligere ved en av disse fem fabrikkene, men den har nå forsvunnet fra selskapets leverandørliste. Bestseller praktiserer fortsatt delvis hemmelighold og oppgir ikke alle leverandører i 1. ledd på sin leverandørliste. Det er derfor vanskelig å vite om selskapet produserer ved noen av disse fabrikkene.
 • Kun to av de 36 fabrikkene fra undersøkelsen er en del av sikkerhetsavtalens liste over godkjente fabrikker (“remediated factories”), det vil si at de oppfyller alle sikkerhetskravene som sikkerhetsavtalen setter. Denne listen omfatter nå 122 fabrikker.

Hva må gjøres?

Framtiden i våre hender og samarbeidspartnere oppfordrer kleskjedene som dekkes av denne undersøkelsen - H&M, Lindex, Varner-gruppen, Voice, KappAhl, Bestseller og Gina Tricot – til umiddelbart å skaffe seg en oversikt om hvor langt leverandørene de kjøper varer fra har kommet i arbeidet med å sikre fabrikkene mot brann, kollaps og andre hendelser som kan ta liv eller skade arbeidere. Kleskjedene må også forsikre seg om at det finnes en finansieringsplan for å dekke alle kostnader som forventes å påløpe for å møte sikkerhetskravene Accorden setter.

Ifølge sikkerhetsavtalen forplikter seg kleskjedene å legge til rette for at fabrikkeierne har økonomiske forutsetninger for å finansiere utbedringene. Det kan for eksempel dreie seg om lån, investeringer eller direkte dekking av kostnader. Det er derfor helt avgjørende at kleskjedene ikke bare kartlegger hvilke leverandører de må prioritere med hensyn til sikkerhetstiltak, men også forsikre seg om at disse har midler nok til å fullføre arbeidet.