Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Halvferdig vårrengjøring i Nobelstiftelsens investeringer

Kvitter seg med atomverstinger, men fortsatt inne i kull, tobakk og atomubåter.

Atomprøvespregning på Bikini, Marshalløyene 1946 (Foto: ICAN)
Atomprøvespregning på Bikini, Marshalløyene 1946 (Foto: ICAN)

Kvitter seg med atomverstinger, men fortsatt inne i kull, tobakk og atomubåter.

Nobelstiftelsen disponerer 4241 millioner svenske kroner gjennom ulike fond. Det vakte oppsikt da Framtiden i våre hender i høst viste hvordan pengene som finansierer Nobelprisene er investert i kull, tobakk og atomvåpen.

Nylig offentliggjorde Nobelstiftelsen sine nye etiske retningslinje for investeringene sine, i tillegg til at stiftelsen kom med sin årlige oppdatering av hvor fondsmidlene er plassert. Vi har gått igjennom investeringene og Nobelstiftelsen er nå ute av noen av de verste selskapene vi pekte på i høst.

Ute av atomverstinger – atomubåter gjenstår.

Nobelstiftelsen har trukket seg ut av flere selskaper som lager atomvåpen og forbudte våpen, og i retningslinjene står det at stiftelsen skal ut av atomvåpenselskaper. Dette er gledelig, men det er dessverre en del som gjenstår.

Siden 2016 har selskapene Boeing, Airbus, Northrop og Safran forsvunnet fra de fondene Framtiden i våre hender klarer å identifisere. Dermed er stiftelsen sannsynligvis ut av alle atomvåpen- og klasevåpenselskapene som er ekskludert av Oljefondet.

Samtidig er de fortsatt inne i Thales og Rolls-Royce. Thales er ekskludert av DNB (pga. produksjon av atomvåpen) og Storebrand (pga. produksjon av kontroversielle våpen). Rolls-Royce er ekskludert av Storebrand pga. produksjon av kontroversielle våpen. Både Thales og Rolls-Royce er med å lage ubåter som er spesialdesignet for å kunne bære og avfyre atommissiler.

Rolls-Royce utviklet deler til Vanguard-ubåtene som Storbritannia på nåværende tidspunkt er avhengige av for å kunne avfyre sine atomvåpen. De deltar også i utviklingen av de nye Dreadnought-ubåtene som på sikt skal erstatte Vanguard-klassen. Thales deltar i utviklingen av ubåter for den franske marinen som kan avfyre atomvåpen. I følge ICAN har Storbritannia ingen alternativer avfyringsplattformer til ubåter, mens Frankrike har et lite antall fly som kan benyttes i tillegg til ubåtene.

Framtiden i våre hender mener at Nobelstiftelsen, som deler ut Nobels fredspris, bør være i front på eksklusjon av selskaper som er med i produksjon av både atomvåpen og andre kontroversielle våpentyper.

En rekke kull- og miljøverstinger gjenstår

Framtiden i våre hender er også glade for at stiftelsen sier de skal ut av kull.

Imidlertid er stiftelsen fortsatt inne i flere kullselskaper, inkludert Drax Group, som oljefondet har ekskludert. De er også inne i selskapene RWE, Uniper og EDP, som Storebrand har ekskludert. I tillegg er de inne i store kullselskaper som Glencore, BHP Billiton og Anglo American.

Noe av grunnen til dette, kan være at formuleringen på kull er ganske vag: «Asset managers that lack the ambition and an adequate investment process for assessing and influencing the efforts of companies to minimise climate impact. We intend to avoid investments in companies that derive a significant proportion of their revenue from coal exploration or coal power generation.”

Siden stiftelsen fortsatt er inne i kullselskaper, er de uklart hvor stiftelsen setter grensen og hvilke selskaper som skal ekskluderes. Her kan Nobelstiftelsen se til aktører som oljefondet og skandinaviske banker.

Framtiden i våre hender mener også det er alvorlig at stiftelsen har investeringer i miljøverstingene Rio Tinto og Vedanta Resources. Begge disse selskapene er ekskludert av oljefondet på grunn av alvorlig miljøskade.

Rio Tinto driver den gigantiske kobbergruven Grasberg i Indonesia. Da det kom frem at gruven slapp 230 000 tonn avgangsmasser rett ut i elvesystemet, trakk oljefondet seg ut av selskapet. Det kan neppe være i tråd med Nobels vilje at pengene er investert i slike miljøødeleggelser.

Nobels fredspris har tidligere blitt delt ut til flere aktører som jobber for å bekjempe klimaendringene og bevare naturen. Nobel burde dermed ikke bare være ute av kull og åpenbare miljøverstinger – men også av alle fossile selskaper som har en praksis om ikke er i tråd med Parisavtalen. En rekke investorer trekker seg nå fra olje- og gasselskaper, og en aktør som det svenske AP-fondet har kastet ut en mengde selskaper fordi de ikke er i tråd med Parisavtalen. Dette bør være en minstestandard for hvor Nobelstiftelsen bør være. I likhet med organisasjonen DivestNobel, mener Framtiden i våre hender at stiftelsen bør ut av all fossil energi.

Nobelstiftelsen inne i tobakk

Nobelstiftelsen deler også ut Nobelprisen i medisin. Derfor er det et stort paradoks at stiftelsen er tungt inne i tobakksselskaper som andre investorer har kastet ut for flere år siden. Stiftelsen har investert over en milliard kroner i British American Tobacco, Imperial Brands, ITC og Swedish Match. Alle disse selskapene er kastet ut av oljefondet på grunn av tobakksproduksjon.

At Nobelstiftelsen fremdeles er inne i disse, mener Framtiden i våre hender er svært kritikkverdig, og indikerer at lite grundig arbeid i den etiske opprydningen.

Gledelig med etiske retningslinjer og økt åpenhet

Framtiden i våre hender mener det er Nobelstiftelsen endelig har publisert etiske retningslinjer. Det er også positivt at Nobelstiftelsen publiserer detaljer som gjør det lettere å identifisere nøyaktig hvilke fond de er inne i (gjennom publisering av flere av fondenes såkalte ISIN-nummer). Stiftelsen skriver også hvilke fond de er på vei til å trekke seg ut av. Nobelstiftelsen har dermed blitt vesentlig mer åpne om sine investeringer.

Men flere svakheter

Imidlertid har retningslinjene flere svakheter. Klimaområdet virker svakt og lite forpliktene i disse retningslinjene. De sier at stiftelsen skal ut av fond "dersom forvalterne mangler ambisjoner på klimaområdet." Men det er uklart hvordan dette skal defineres.

Som nevnt er det også uklart hvordan stiftelsen definerer et kullselskap. Hvis store kullselskaper som Glencore ikke omfattes fordi andelen kull i selskapet er for lav, er det uheldig. Glencore er blant verdens største aktører i kullbransjen, men driver samtidig med så mange andre aktiviteter at andelen kull sett i forhold til hele selskapet blir for liten for eksklusjon. Dersom Nobelstiftelsen ikke er åpne om hvordan man operasjonaliserer dette kriteriet, vil det være vanskelig å ettergå i hvilken grad kriteriet fungerer til det beste for klimaet.

Retningslinjene viser til FNs Global Compact, men det er uklart hvordan dette skal følges opp i praksis. FNs Global Compact er retningslinjer til selskaper på spørsmål om blant annet menneskerettigheter, miljø, arbeiderrettigheter og korrupsjon. Det er uklart hvordan Nobelstiftelsen, som investerer i selskaper via fond, skal følge opp for eksempel spørsmål om tvangsarbeid overfor et selskap som man finner ut at driver med dette. Skal Nobelstiftelsen selge seg ut av fond som investerer i slike selskaper?

Hedgefond et etisk hull

I tillegg investerer Nobelstiftelsen i flere hedgefond, og disse skal ikke omfattes av de etiske retningslinjene på samme måte som de andre fondene. Nobelstiftelsen viser til at det kreves en annen tilnærming til det etiske arbeidet opp mot hedgefond og investor i fast eiendom, fordi hedgefond har utfordringer knyttet til åpenhet. Her sier retningslinjene at det aktivt skal søkes nye alternativer som har en ønskelig etisk eller bærekraftig innretning. Det er uklart hvordan dette skal følges opp i praksis. Framtiden i våre hender vil utfordre stiftelsen på om det overhodet er riktig å være inne i denne typen fond dersom utfordringer knyttet til åpenhet gjør at man ikke kan vite om fondene følger de etiske retningslinjene eller ikke.

Savner navn på ekskluderte selskaper

Andre fond publiserer offentlig lister over hvilke selskaper som er ekskludert. Framtiden i våre hender vil på det sterkeste oppfordre Nobelstiftelsen til også å gjøre dette. Slik kan Nobelstiftelsen bli en ledestjerne for bærekraftig forvaltning – ikke, som de har vært til nå, en som henger etter andre investorer.

For mer informasjon om hva Framtiden i våre hender mener om Nobelstiftelsens nye retningslinjer og investeringer, se vårt brev til Nobelstiftelsen.