Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Endelig kan Oljefondet få investere mer i fornybar energi

Framtiden i våre hender har sammen med flere organisasjoner jobbet i flere år for å gjøre Oljefondet grønnere. I dag ble det klart at Stortingets Finanskomite vil at oljefondet skal kunne investere i fornybare energiprosjekter utenfor børs (unotert infrastruktur for fornybar energi).

Leder i Framtiden i våre hender Anja Bakken Riise er fornøyd med at Oljefondet nå kan investere mer i sol og vindprosjekter!
Leder i Framtiden i våre hender Anja Bakken Riise er fornøyd med at Oljefondet nå kan investere mer i sol og vindprosjekter!

Framtiden i våre hender har sammen med flere organisasjoner jobbet i flere år for å gjøre Oljefondet grønnere. I dag ble det klart at Stortingets Finanskomite vil at oljefondet skal kunne investere i fornybare energiprosjekter utenfor børs (unotert infrastruktur for fornybar energi).

Etter mange år, utredninger og prosesser ble det endelig klart at Stortinget vil åpne for investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energi, det vil si vindmøller, solparker og annen infrastruktur som ikke er registrert på børs. De fleste nye fornybarprosjekter er i selskaper som ikke er aksjeselskaper, og som Oljefondet per i dag ikke har mandat til å investere i.

Vil kunne ha enorm betydning for veldig mange mennesker – men må bli stort nok

– Endelig! Dette har vi jobbet for lenge! At Oljefondet, som verdens største statlige investeringsfond, nå åpner for investeringer i sol- og vindkraft vil kunne ha enorm betydning for veldig mange mennesker og klodens klima, sier Anja Bakken Riise.

Hvis fem prosent av Oljefondet investeres direkte i ny, fornybar energi, kan det erstatte kull- og gasskraft tilsvarende 35 ganger Norges årlige klimautslipp. Dette er like store utslippskutt som vi ville få dersom alle internasjonale fly ble satt på bakken i to år. Estimatene viser også at de aktuelle investeringene kan skape over én million nye arbeidsplasser globalt.

– Vi skulle imidlertid gjerne sett at dette ikke legges til miljømandatene. Vi frykter at dette fortrenger dagens grønne investeringer og at det kan bli smått. Nå er det helt avgjørende at mandatet blir stort nok. Vi er derfor veldig glade for at Arbeiderpartiet, SV, KrF, MDG og Rødt ber regjeringen om å vurdere hvorvidt unoterte investeringer i fornybar energi skal være utenfor miljømandatene eller innenfor, og vi oppfordrer regjeringen på det sterkeste til å gjøre investeringene utenfor miljømandatene. Det ligger store muligheter for oljefondet i det grønne skiftet, sier Bakken Riise.

Vil vurdere om kullkriteriet er godt nok

Finanskomiteen ber også regjeringen om å gå igjennom kullkriteriene for å vurdere om disse er tilstrekkelige med tanke på å ekskludere selskaper med en betydelig kullrelatert virksomhet.

– Det er bra! Framtiden i våre hender og flere andre miljøorganisasjoner har vist at oljefondet fortsatt har store investeringer i kullselskaper. Finansaktører som Storebrand har gått lenger enn oljefondet og kastet ut kullselskaper som oljefondet fortsatt er inne i, som tyske RWE. Tiden er overmoden for at oljefondet gjør det samme, kullselskapene må ut!, avslutter Bakken Riise.