Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Norsk lakseoppdrett er en klimabombe

Verken myndighetene eller laksenæringen tar innover seg klimautfordringen ved flytransporten av norsk laks. Næringens ambisjoner om økt eksport til Asia er en potensiell klimabombe.

Illustrasjon: Knut Erik Helle
Illustrasjon: Knut Erik Helle
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Verken myndighetene eller laksenæringen tar innover seg klimautfordringen ved flytransporten av norsk laks. Næringens ambisjoner om økt eksport til Asia er en potensiell klimabombe.

I rapporten «Den rosa klimabløffen – kan en bærekraftig laks flys til Kina?» har Framtiden i våre hender sett på hvordan norsk oppdrettsnæring forholder seg til klimaspørsmålet. Næringen ser på seg selv som en del av løsningen på klimatrusselen, men ingen er opptatt av det området hvor laks har det høyeste klimaavtrykket, nemlig flytransporten til markedene i Asia og USA.

– Hver sjette norske laks som produseres i dag spises i USA eller Asia. Det er oppsiktsvekkende at verken næringen eller myndighetene diskuterer klimabelastningen dette har, særlig sett i lys av de store ambisjonene som finnes for vekst i denne eksporten, sier leder i Framtiden i våre hender Anja Bakken Riise.

Utslipp tilsvarende 1 million biler. 

Rapporten ser på hvor store klimautslipp som kommer dersom eksportambisjonene blir en realitet. Norges sjømatråd anslår potensialet for eksport til Kina kan ligge rundt 150.000 tonn årlig innen 2025 – noe som kan medføre utslipp på minst 800.000 tonn CO2 årlig. Skulle eksporten til land som Japan, Sør-Korea og Vietnam også vokse i takt med ambisjonene til blant andre fiskeriminister Per Sandberg, kan vi snakke om et utslipp nær to millioner tonn årlig. Det tilsvarer utslipp fra over 1 million bensinbiler, eller 50 prosent mer enn de samlede utslippene fra innenriks flytrafikk i Norge.

– Det er næringen og myndighetene som aktivt har jobbet fram ideen om å selge fersk norsk laks til alle deler av verden, understreker Riise. Hun mener Norge må ta ansvar for de økte klimautslippene som den økte eksporten medfører.

Problematisk laksefôr

I tillegg til klimadimensjonen tar rapporten også opp enkelte spørsmål knyttet til bærekraften i laksefôret. Framtiden i våre hender har tidligere dokumentert problemene knyttet til det store forbruket av brasiliansk soya i laksefôret, men også andre deler av fôret har utfordringer – særlig dersom lakseproduksjonen skal økes så kraftig som for eksempel fiskeriministeren ønsker.

– Store deler av fôret kommer fra råvarer som også kan brukes til menneskeføde, samtidig som laksen selges som luksusmat verden over. Det er vanskelig å se bærekraften i det, avslutter Anja Bakken Riise.

Løsninger

Framtiden i våre hender mener at Regjeringen og næringen må ha en økt satsning på bærekraftig produksjon av laks. Utvikling av alternative proteinkilder til laksefôret kan redusere avtrykket fra denne delen av produksjonen. Men det å sende fersk mat med fly over halve kloden kan ikke bli bærekraftig i et klimaperspektiv. Dersom ambisjonene for vekst i eksporten til Asia skal gjennomføres, må det skje via andre transportformer, og da først og fremst via skip.

Rapporten er omtalt hos NRK