Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Etterlyser klimahandling fra oljefondet

Oljefondet leverer bra på klimaanalyser, men mye gjenstår i praksis, mener Framtiden i våre hender.

Foto: Renate Madsen
Foto: Renate Madsen

Oljefondet leverer bra på klimaanalyser, men mye gjenstår i praksis, mener Framtiden i våre hender.

 

13. februar 2018 lanserte Norges Banks Investment Management (NBIM) oljefondets årlige rapport om ansvarlig forvaltning. Framtiden i våren hender mener at selv om NBIM leverer gode analyser på klimarisiko, er det mye som mangler på handling.

- Det er bra at NBIM nå foretar grundigere klimarisikoanalyser av en rekke selskaper. Men foreløpig fremstår det i stor grad som en teoretisk øvelse. Vi savner at dette følges opp i praksis, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

Fortsatt tungt inne i tjæresand

- I 2017 valgte en rekke store investorer, inkludert norske KLP, å kaste ut flere tjæresandsselskaper. Vi hadde derfor forventet at dette ble omtalt av NBIM i årets rapport, sier Riise.

En rapport fra Framtiden i våre hender i 2017 viste at oljefondet hadde investert 94 milliarder kroner i tjæresand.

- NBIM kunne ha solgt seg ned i tjæresand gjennom såkalt risikobasert nedsalg, men har altså ikke gjort dette. Det skuffer oss, sier Riise.

Klimakriteriet står fortsatt stille

Tjæresandsselskaper er også en kandidat for utelukkelse under klimakriteriet, som ble en del av oljefondets etiske retningslinjer. Dette åpner for at oljefondet kan utelukke såkalte "klimaverstinger" fra sine porteføljer. Men to år etter innføring av kriteriet har ingenting skjedd.

- Vi er kritiske til at klimakriteriet ennå ikke har fått konsekvenser for noen selskaper, over to år etter at det ble innført, sier Riise.

På disse to årene har ingen selskaper er blitt utelukket og blitt sagt til observasjon.

Hva med Dakota Access Pipeline?

- 2017 var året da finansbransjen våknet til livet på grunn av den kontroversielle oljerørledningen Dakota Access Pipeline. NBIM har til dels fulgt opp dette gjennom dialog med flere banker. Men vi kan ikke se at NBIM har fulgt opp med eierne av DAPL: Energy Transfer, Sunoco Logistics og Phillips 66. Dette synes vi rett og slett er rart, sier Riise.

Tar klima på alvor

Like fullt mener Framtiden i våre hender at ansvarlig eierskapsrapporten viser at NBIM tar klima på alvor.  Å ta hensyn til klimarisiko innebærer å analysere hva slags risiko klimaendringene kan ha for selskaper. Årets rapport viser at NBIM virkelig har satset ressurser på analyse av klimarisiko. Et av tiltakene er å vurdere over 1700 selskaper i sektorer med høy klimarisiko. NBIM har også innledet dialog med banker om har anbefalingene til arbeidsgruppen for rapportering av klimarelatert risiko (G20s Task Force on Climate-related Financial Disclosure).  I år har også NBIM sett på hvor mye reserver enkelte selskaper har i bakken. Dette er nytt.

- Klimarisikoarbeidet er svært viktig for at oljefondet skal bli forvaltet på en bærekraftig måte fremover. Når investorer som NBIM tar hensyn til klimaendringene i sin virksomhet, kan det få store, positive konsekvenser for verden. Konkret kan det innebære at vi investerer mer i selskapene som bidrar til å løse klimaproblemene, og mindre i selskapene som ødelegger klimaet. Vi er glade for at NBIM satser på dette, sier Riise.